Medyk w kryzysie zbyt często jest sam. To musi się zmienić!

| Aktualności, Baza wiedzy, Wyspa | No Comments
 „Nie wiem, gdzie bym dziś była i czy jeszcze bym była, bez odpowiedniego wsparcia” - mówi Kinga, ratownik medyczny. Depresja, wypalenie zawodowe, czy PTSD może dotknąć każdego medyka, ale żaden…

“(Nie) zdrowy jak medyk” – Sprawozdanie z panelu dyskusyjnego

| Aktualności, Baza wiedzy, Wyspa | No Comments
100% ankietowanych medyków czuje się samotnych! 71% z nich jest bardziej drażliwa niż kiedyś, 54% nie odczuwa radości z rzeczy, które do niedawna jeszcze ich cieszyły. To tylko kilka z…

Zawsze pod telefonem – niewidzialny etat lekarzy 

| Aktualności, Baza wiedzy, Wyspa | No Comments
Raport “Pacjent w telefonie” pokazuje, że ponad połowa lekarzy wspiera pacjentów poza godzinami pracy, często kosztem własnego odpoczynku. Gdy lekarz zamyka drzwi gabinetu, nierzadko zaczyna swój niewidzialny etat. SMS od…

Przyszli lekarze mówią “TAK” umiejętnościom miękkim

| Aktualności, Baza wiedzy, Wyspa | No Comments
Aż 85% studentów medycyny chciałoby uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z zakresu komunikacji z pacjentem w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Większość z nich przyznaje, że czuje ogromny strach i przejmujący smutek…