Psychoedukacja osób 50+ i ich bliskich

Starzenie się to naturalna kolej rzeczy. Wraz z wiekiem następuje wiele zmian w organizmie, w postrzeganiu świata i samych siebie. Temat starzenia się i związanych z nim zmian był do niedawna tabu, teraz to się jednak zmienia. Fundacja Nie Widać Po Mnie w ramach projektu Psychoedukacja osób 50+ i ich bliskich to tabu obala.

Po 50 -tce też możemy być zdrowi i szczęśliwi, mając wiedzę z zakresu zdrowia psychicznego, chorób psychosomatycznych i zdrowego stylu życia.

Cel projektu:  

  •  podnoszenie świadomości na temat zdrowia psychicznego, fizycznego i zdrowego stylu życia wśród osób 50+ i ich bliskich
  • psychoedukacja na temat pierwszych sygnałów ostrzegawczych ewentualnych zaburzeń psychicznych osób 50+
  • podnoszenie świadomości na temat sposobów komunikacji z osobami starszymi

Efekty projektu:

Projekt nastawiony jest głównie na budowanie materiałów psychedukacyjnych do samokształcenia dla osób po 50+ i ich bliskich. Materiały będą przygotowywane przez specjalistów pracujących z osobami starszymi. W ramach projektu powstaną ogólnodostępne:

  • Webinaria psychoedukacyjne
  • Prezentacje multimedialne
  • Nagranie z konferencji on line dotyczącej zdrowego starzenia się skierowanej do osób powyżej 50 roku życia. Prelekcje wygłaszane będą przez lekarzy, psychologów, ekonomistów i prawników.
  • Broszury psychoedukacyjne

Akcja promocyjna prowadzona będzie na terenie placówek medycznych zrzeszonych wśród podmiotów partnerskich oraz na kanałach Fundacji Nie Widać Po Mnie.

Projekt będzie realizowany pod koniec 2022 i w 2023.

Projekt współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego