W(y)SPA to platforma umożliwiająca konsultacje ze specjalistami za pośrednictwem videokonsultacji, konsultacji telefonicznej, a także czatu. Dodatkowo platforma daje dostęp do grupy wsparcia, a także webinarów, szkoleń, których tematyka dotyczy przede wszystkim wzmacniania zasobów, promocji zdrowia psychicznego i rozwoju kompetencji zawodowych.

Regulamin 

Osoby pracujące w zawodach związanych bezpośrednio z ratowaniem życia szczególnie narażone są na doświadczanie wysokiego poziomu stresu i przewlekłego zmęczenia, a w konsekwencji nierzadko wypalenia zawodowego. Przewlekły stres wpływa na zdolności poznawcze, poziom percepcji, może być także czynnikiem rozwoju wielu chorób o podłożu psychicznym, somatycznym i psychosomatycznym.

WySPA jest dla wszystkich osób pracujących w sektorze ochrony zdrowia- dla części medycznej i niemedycznej!

Pandemia COVID-19 wpłynęła na obniżenie dobrostanu ludzi na całym świecie. Jedną z najczęściej badanych i najliczniejszą grupą jest właśnie personel medyczny. Opublikowane międzynarodowe dane wskazują niezbicie, że stan zdrowia pracowników medycznych jest w istotny sposób naruszony z powodu pandemii COVID-19.  Większość przeprowadzonych w czasie pandemii badań wskazuje, że poziom lęku, depresji i stresu jest istotnie wyższy u pracowników medycznych. Skutki osobiste, społeczne i ekonomiczne zarówno krótko, jak i długoterminowe mogą być ogromne, dlatego też niezbędna jest szybkie wdrożenie oddziaływań terapeutycznych.

 

Wiemy jednak, że pandemia jedynie uwypukliła i wzmocniła problem, który istniał już od dawna. 

Pracownicy ochrony zdrowia potrzebują wsparcia

W świetle powyższych ustaleń, ochronę zdrowia psychicznego należy traktować jako jedną z najważniejszych kwestii zdrowia publicznego. Zważywszy na rosnące z roku na rok statystki dotyczące chorób psychicznych – należy te kwestie traktować priorytetowo. 

Właśnie na tym fundamencie zrodził się pomysł projektu W(y)SPA. Celem projektu jest zapewnienie pracownikom podmiotów leczniczych dostępu do wykwalifikowanej kadry specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego. Zadbanie o kondycję psychiczną i wsparcie pracowników ochrony zdrowia jest fundamentem dobrze działającego systemu ochrony zdrowia.  

Wsparcie psychologiczne kadry medycznej, ma zmniejszyć wywołane pandemią COVID-19 skutki obciążenia psychicznego pracowników medycznych oraz wzmocnić zasoby do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Z kolei zapewnienie dodatkowego kształcenia w różnych zakresach tematycznych związanych z ochroną zdrowia, ma na celu dążenie do optymalnego podziału kompetencji pracowników tego sektora.

Z możliwości rozwoju kompetencji zawodowych, mogą skorzystać różne grupy pracowników medycznych – np. elektroradiolodzy, opiekunowie medyczni, fizjoterapeuci, pielęgniarki i położne, psycholodzy, lekarze, menadżerowie ochrony zdrowia.

Aktualnie autorski projekt Fundacji Nie Widać Po Mnie jest w trakcie pilotażu w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.

Projektowi W(y)SPA towarzyszą badania naukowe, których głównym celem jest wzrost wiedzy na temat radzenia sobie z przewlekłym stresem, zapobieganie wypaleniu zawodowemu, wzmocnienie zdrowia psychicznego pracowników ochrony zdrowia. Wiedza uzyskana od Państwa będzie niezwykle wartościowa i pozwoli rozpoznać, jakie zasoby są konieczne, by dobrze radzić sobie z zagrożeniem życia w chorobie, a otrzymanie wyniki pozwolą przygotować nowe wytyczne do prowadzenia psychoterapii i działań profilaktycznych wzmacniających potencjał osobowy, by radzić sobie w tak wymagających czasach.

Serdecznie prosimy i zapraszamy do wypełnienia skal. Formularz badań znajduje się tutaj.

Partnerem projektu jest Takes Care.

Medyk w kryzysie zbyt często jest sam. To musi się zmienić!

| Aktualności, Baza wiedzy, Wyspa | No Comments
 „Nie wiem, gdzie bym dziś była i czy jeszcze bym była, bez odpowiedniego wsparcia” - mówi Kinga, ratownik medyczny. Depresja, wypalenie zawodowe, czy PTSD może dotknąć każdego medyka, ale żaden…

“(Nie) zdrowy jak medyk” – Sprawozdanie z panelu dyskusyjnego

| Aktualności, Baza wiedzy, Wyspa | No Comments
100% ankietowanych medyków czuje się samotnych! 71% z nich jest bardziej drażliwa niż kiedyś, 54% nie odczuwa radości z rzeczy, które do niedawna jeszcze ich cieszyły. To tylko kilka z…

Zawsze pod telefonem – niewidzialny etat lekarzy 

| Aktualności, Baza wiedzy, Wyspa | No Comments
Raport “Pacjent w telefonie” pokazuje, że ponad połowa lekarzy wspiera pacjentów poza godzinami pracy, często kosztem własnego odpoczynku. Gdy lekarz zamyka drzwi gabinetu, nierzadko zaczyna swój niewidzialny etat. SMS od…

Przyszli lekarze mówią “TAK” umiejętnościom miękkim

| Aktualności, Baza wiedzy, Wyspa | No Comments
Aż 85% studentów medycyny chciałoby uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z zakresu komunikacji z pacjentem w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Większość z nich przyznaje, że czuje ogromny strach i przejmujący smutek…

1 października – Międzynarodowy Dzień Lekarza oraz Międzynarodowy Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia

| Aktualności, Baza wiedzy, Wyspa | No Comments
1 października - Międzynarodowy Dzień Lekarza oraz Międzynarodowy Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia O nasze zdrowie troszczy się ponad 954 tys. pracowników sektora medycznego. Nie wszystkich widać. Laboranci i diagności “ukrywają…

Wypalenie zawodowe medyków — niepokojące zjawisko czy już „epidemia” wśród lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych?

| Aktualności, Baza wiedzy, Wyspa | No Comments
14 września, Międzynarodowy Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym Codzienność w sektorze ochrony zdrowia to nadgodziny, stres, odpowiedzialność, walka ze zmęczeniem i systemem. To także ciągły kontakt z chorobą, śmiercią, a…

8 września, Światowy Dzień Fizjoterapii

| Aktualności, Wyspa | No Comments
Dziś, 8 września, już po raz 27 obchodzony jest Światowy Dzień Fizjoterapii!  W Polsce nadal jest to zawód niedoceniany przez młodych ludzi, którzy rzadko decydują się na karierę w tym…

Ogólnopolska ocena stanu zdrowia lekarzy

| Aktualności, Baza wiedzy, Wyspa | No Comments
Naczelna Izba Lekarska i Fundacja Nie Widać Po Mnie rozpoczęły ogólnopolskie badanie lekarzy i lekarek, którego celem jest wskazanie najbardziej aktualnych problemów w sferze psychicznej i emocjonalnej dotykających tej grupy…

Fundacja NWPM ramię w ramię z ON-E FIN — biurem księgowym dla medyków

| Aktualności, Wyspa | No Comments
W Fundacji staramy się poszukiwać partnerów, którzy identyfikują się z misją organizacji i zgadzają się z naszym postrzeganiem społecznych wyzwań w zakresie zdrowia psychicznego. Dlatego do grona naszych przyjaciół włączyliśmy…

Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej!

| Aktualności, Wyspa | No Comments
Ministerstwo Zdrowiarozpoczyna realizację Programu wsparcia psychologicznego kadry medycznej oraz studentów kierunków medycznych Nawet 15 000 interwencji kryzysowych i sesji terapeutycznych Ministerstwo Zdrowia przekaże środki na bezpośrednią interwencję kryzysową, porady psychologiczne…

Grupa Balinta dla lekarzy i zawodów pomocowych — nabywanie umiejętności rozumienia pacjenta i minimalizacja ryzyka wypalenia zawodowego medyków

| Aktualności, Wyspa | No Comments
Celem Grup Balinta jest poszerzanie kompetencji medyków w zakresie radzenia sobie z emocjami pacjentów i swoimi. Nauka rozpoznawania tego, co się dzieje w trudnych sytuacjach międzyludzkich, trening w zarzadzaniu nimi…

Międzynarodowy Dzień Diagnosty Laboratoryjnego

| Aktualności, Wyspa | No Comments
Oto zawód niedoceniany przez społeczeństwo. Tymczasem ponad 70% diagnoz i decyzji o kierunku leczenia podejmowanych jest na podstawie wyników pracy diagnostów. To cisi bohaterowie. Działają “od zaplecza” - w maseczkach,…

Cienie i blaski zawodu pielęgniarki

| Aktualności, Wyspa | No Comments
12 maja 2023 - 50. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych Pielęgniarki żyją średnio 20 lat krócej niż przeciętna Polka. Na rynku pracy jest ich nadal za mało. Około połowa z…

Obraz stanu zdrowia psychicznego medyków w Polsce

| Aktualności, Wyspa | No Comments
Dziś Międzynarodowy Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia Według Rocznika Statystycznego GUS 2021 liczba pracowników opieki medycznej i pomocy społecznej  w 2020 r. wynosiła 914,3 tys. osób. Rok wcześniej było to nieco…

Światowy Dzień Zdrowia i Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia

| Aktualności, Wyspa | No Comments
W tym roku, 7 kwietnia Światowa Organizacja Zdrowia obchodzi 75. rocznicę swojego istnienia. W 1948 r. kraje z całego świata połączyły siły i założyły WHO, aby promować zdrowie, zapewniać światu…

Chory jak medyk | Dyskusja z inicjatywy Fundacji NWPM

| Aktualności, Konferencje, Wyspa | No Comments
Panel o zdrowiu psychicznym medyków podczas VIII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych prowadziła Urszula Szybowicz, Prezes Fundacji NWPM. O wypaleniu zawodowym wśród przedstawicieli różnych grup medycznych mówi się już od lat 70.…

Zadowolony lekarz to zadowolony pacjent

| Aktualności, Wyspa | No Comments
O współpracy pomiędzy Doctor.One a Fundacją NWPM i problemie wypalenia zawodowego medyków opowiadają Tomasz Rudolf, CEO Doctor.One i Urszula Szybowicz, Prezes Fundacji Nie Widać Po Mnie Skąd pomysł na współpracę?…

Fundacja Nie Widać Po Mnie i Doctor.One wspólnie dla zdrowia lekarzy!

| Aktualności, Wyspa | No Comments
Od początku istnienia Fundacji Nie Widać Po Mnie wiedzieliśmy, że jednym z filarów naszej działalności będzie wsparcie lekarzy i innych zawodów medycznych w codziennej pracy. Osoby pracujące w zawodach związanych…

Fundacja NWPM i Falck Medycyna ramię w ramię w trosce o zdrowie psychiczne pracowników medycznych

| Aktualności, Wyspa | No Comments
W ramach programu WySPA Wsparcie dla Medyka, Fundacja Nie Widać Po Mnie nawiązała ścisłą współpracę z Falck Medycyna — profesjonalną firmą świadczącą usługi medyczne. Jednym z głównych celów wspólnych działań jest…

Fundacja Nie Widać o Mnie z nagrodą International Hospital Federation!

| Aktualności, Wyspa | No Comments
Fundacja Nie Widać Po Mnie zdobyła nagrodę Międzynarodowej Federacji Szpitali za stworzenie i prowadzenie projektu W(y)SPA – Wsparcie dla Medyka. Gala rozdania nagród odbyła się podczas 45 Kongresu Międzynarodowej Federacji Szpitalu…

Razem dla medyków – W(y)SPA i TakesCare

| Aktualności, Wyspa | No Comments
Czołowy projekt Fundacji Nie Widać Po Mnie – W(y)SPA Wsparcie dla Medyka w finale Inernational Hospital Federation Awards 2022. W(y)SPA powstała na gruncie silnego przekonania, że zdecydowanie za mało uwagi…

Projekt W(y)SPA i Fundacja Nie Widać Po Mnie finalistami IHF Awards 2022!

| Aktualności, Wyspa | No Comments
  Fundacja Nie Widać Po Mnie w grupie finalistów International Hospital Federation Awards 2022 Z wielką radością chcemy poinformować, iż wiodący projekt Fundacji -  W(y)SPA Wsparcie dla Medyka został doceniony…

W(y)SPA – program wsparcia dla pracowników ochrony zdrowia. Autorski projekt Fundacji Nie Widać Po Mnie

| Aktualności, Projekty, Wyspa | No Comments
W(y)SPA - program wsparcia dla pracowników ochrony zdrowia to autorski projekt Fundacji Nie Widać Po Mnie. Osoby pracujące w zawodach związanych bezpośrednio z ratowaniem życia szczególnie narażone są na doświadczanie…