Zespół

Prezes Fundacji

Urszula Szybowicz

Pomysłodawczyni i prezes Fundacji Nie Widać Po Mnie, koordynatorka projektów dotyczących profilaktyki zdrowia psychicznego kadry medycznej, dzieci i młodzieży oraz seniorów. Propagatorka zdrowego stylu życia oraz wsparcia psychologicznego. W Polskim Towarzystwie Koordynowanej Ochrony Zdrowia pełni funkcję wiceprezesa, a w Polskiej Federacji Szpitali dyrektor operacyjnej.

Wyróżniona w konkursie Lider Roku 2022 , Działalność Charytatywna organizowanym przez wydawnictwo Termedia, BronzeWinner w kategorii dobrostanu pracowników medycznych podczas IHF Awards, organizowanego przez Światową Federację Szpitali, tegoroczna debiutantka na Liście 100 najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia- miejsce 59.

Absolwentka kierunku zdrowie publiczne zarządzanie w opiece zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.  Od kilku lat uczestniczy w wielu projektach dotyczących innowacji na rynku ochrony zdrowia, analizy danych medycznych i farmaceutycznych. Jako ekspertka zdrowia publicznego i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia bierze udział w projektach dotyczących regulacji prawnych dla sektora zdrowia.

Kontakt:
tel. 697752855
email: [email protected]

Kontakt dla mediów:
tel. 697752855
email:[email protected]

Rada Fundacji

Rada Fundacji organ kontrolny i opiniującym Fundacji, do zadań Rady Fundacji należy w szczególności nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji

prof.Jarosław J.Fedorowski

Prezes Polskiej Federacji Szpitali. Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia. Gubernator i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE.

Ukończył Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, w roku 1990.
W latach 1990-1993 pracował jako asystent Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Ośrodka Kardiologii z Zabrzu oraz asystent katedry mikrobiologii lekarskiej ŚAM w Katowicach. Po nostryfikacji dyplomu lekarza wyjechał do USA odbywając szkolenie specjalizacyjne w State University of New York Health Science Center w Nowym Jorku oraz Memorial Health University Medical Center w Savannah, Georgia.

Posiada specjalizacje lekarskie z kardiologii i chorób wewnętrznych w Polsce oraz w USA, a także dyplom Europejskiego Kardiologa. Uzyskał specjalizację z zakresu organizacji koordynowanej ochrony zdrowia w USA. Ma tytuły: Fellow Amerykanskiego Kolegium Lekarzy oraz Fellow Europejskiego Stowarzyszenia Kardiologicznego. Ukończył studia MBA ze specjalizacją w ochronie zdrowia w USA. Posiada doktorat z dziedziny nauk medycznych Collegium Medicum Universytetu Jagiellońskiego, w temacie ekonomiki medycyny oraz doktorat z medycyny University of the State of New York. Nauczyciel akademicki University of Vermont College of Medicine, gdzie uzyskał stopień docenta, a w roku 2003 – stopień profesora nadzwyczajnego medycyny klinicznej. Otrzymał dyplom "America’s Top Physicians" oraz został ujęty w "Marquis Who's Who in Medicine and Healthcare Millenium Edition" (USA).

Od roku 1996 samodzielny lekarz specjalista i konsultant w szpitalu University of Vermont Health Network Champlain Valley Physicians Hospital (NY, USA). Szef Departamentu Medycyny oraz członek Zarządu ds. Medycznych szpitala (2001-2006). Konsultant kardiolog w szpitalach polskich, brytyjskich oraz szwajcarskim centrum medycyny prewencyjnej. Współzałożyciel i pierwszy prezes spółki akcyjnej Szpitale Polskie – operatora szpitali z siedzibą w Katowicach. Członek zarządu polskiej spółki córki austriackiej korporacji Hospitals Projektenwicklungsges m.b.H z siedzibą w Grazu.

Profesor Katedry Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, wykładowca na studiach MBA dla kadry medycznej. Profesor i wykładowca Collegium Humanum Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Główny redaktor i autor podręcznika Ekonomika Medycyny (PZWL 2002). Ma na koncie ponad 100 publikacji, w większości jako pierwszy autor, z zakresu medycyny klinicznej, ekonomiki zdrowia, zarządzania w ochronie zdrowia oraz organizacji ochrony zdrowia. Dyrektor programowy kilkunastu międzynarodowych kongresów z zakresu zarządzania i organizacji ochrony zdrowia, w tym Kongresu Europejskiej Federacji Szpitali oraz Polsko-Amerykańskiego, Polsko-Chińskiego, Polsko-Brytyjskiego, Polsko-Holenderskiego i Polsko-Australijskiego Szczytu Zdrowia. Członek światowej grupy roboczej „Beyond COVID-19” International Hospital Federation.

Pasjonuje się sportami wodnymi: ma uprawnienia kapitana jachtowego, instruktora żeglarstwa i ratownika wodnego. Jest zaawansowanym narciarzem wodnym i alpejskim. Gra na perkusji w zespole R&B kardiologów „Kardioband”.

Ewa Książek-Bator

Piotr Stawny

Piotr Stawny

Wojciech Górnik

Wojciech Górnik, absolwent Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego, Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierunku Marketing i Zarządzanie na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania Projektem w Szkole Głównej Handlowej, Międzynarodowe Studia Podyplomowe w zakresie Metod Interwencji Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz z zakresu ewaluacji programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Pełnomocnik Zarządu ds. Inwestycji w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.
Zagórze k/Warszawy, wcześniej Dyrektor ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych. Odpowiedzialny za organizowanie pracy Szpitala.

Ambasador Polskiej Federacji Szpitali

Zastępca Dyrektora w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (teraz CEZ) nadzorujący Wydział Informacji i Współpracy z Regionami oraz Samodzielne Stanowisko pracy Pełnomocnika do spraw kontroli zarządczej. Odpowiedzialny m.in. za kampanię informacyjną na temat elektronicznej dokumentacji medycznej (m.in. e-recepty), w tym wystąpienia publiczne, szkolenia w ramach Akademii CSIOZ w całym kraju w Szpitalach i Samorządach
Wieloletni wykładowca i trener m.in. w Szkole Głównej Handlowej, PIKW, ALK.

Michał Modro

Wspólnik Kancelarii Prawo Gospodarka Zdrowie Banaszewska Modro sp.k., radca prawny. Posiada doświadczenie w pracy dla podmiotów medycznych i firm farmaceutycznych, w szczególności w zakresie wdrażania RODO, nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, obsługi dokumentacji medycznej oraz fuzji i przejęć. Prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu prawa farmaceutycznego i medycznego, prawnik pro publico bono na rzecz organizacji pacjentów, ekspert Polskiej Federacji Szpitali, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego „Prawo farmaceutyczne dla biznesu”.

Rada Naukowa Fundacji

Rada Naukowa Fundacji jest organem wspierającym cele i działalność Fundacji, w szczególności poprzez wskazywanie kierunków naukowych rozwoju Fundacji w zakresie określonym statutowymi celami i przedmiotem działalności. Osoby wchodzące w skład Rady Naukowej to autorytety w zakresie psychologii i psychiatrii, medycyny, nowoczesnego HR, ściśle związane z działalnością Fundacji.

Prof. dr hab. n. med. Ewa Mojs, Przewodnicząca Rady Naukowej

Psycholog kliniczna, Neuropsycholog, kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, wykładowca UAM, autor ponad 200 publikacji z zakresu zależności soma- psyche, neuropsychologii klinicznej, psycholog praktyk, prowadzi zajęcia z neurorehabilitacji dzieci i młodzieży z uszkodzeniami układu nerwowego; Członek PTP.

Prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek, Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej

Specjalista psychiatra. Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych w Krakowie. Ukończyła studia z wyróżnieniem na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Aktualnie prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP). Jest Redaktorem Naczelnym czasopisma Psychiatria Polska oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Jej dorobek obejmuje kilkaset publikacji naukowych i szereg książek i rozdziałów w podręcznikach poświęconych psychiatrii. Zajmuje się nauczaniem psychiatrii zarówno lekarzy, jak i studentów. Jest kierownikiem Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum UJ. Prowadzi liczne wykłady szkoleniowe, organizuje ogólnopolskie konferencje, na które przyjeżdżają setki słuchaczy. Jest współautorem obowiązujących w Polsce standardów leczenia zaburzeń psychicznych.
Barton Soczynska

Izabela Barton Smoczyńska

Z wykształcenia psycholog, specjalizacja psychologia osobowości człowieka dorosłego (Uniwersytet
Jagielloński, 1994). Od 2000 roku specjalizuje się w psychologii stresu – poszukiwanie strategii
radzenia sobie ze stresem, konsekwencje stresu traumatycznego. Psychotraumatolog (Certyfikat z
zakresu psychotraumatologii ESTSS General Certificate in Psychotraumatology). Terapeuta EMDR.
Lider Grup Balinta.
Autor książki „O dziecku, które odwróciło się na pięcie” wydanie I (2007) i II (2015) rozszerzone;
współautor książki „Przegrane narodziny”(2010)(z prof. Ewa Dmoch – Gajzlerską) oraz książki
„Moja Droga do Sukcesu”(2011) (Z Robertem Korzeniowskim). Autor podręcznika dla lekarzy
ginekologów-położników wydanego przez Wydawnictwo Medycyna Praktyczna. Autor
felietonów do miesięcznika Kino oraz autor wielu artykułów z zakresu psychologii zdrowia.
Ma dwudziestokilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu interwencji kryzysowych dla osób
indywidualnych, par i rodzin a także w organizacjach i zespołach pracowniczych w różnych
sytuacjach konfliktowych, traumatycznych lub związanych ze zmianami zewnętrznymi i
strukturalnymi. Prowadzi zajęcia w Centrum Szkoleniowym przy CTDialog oraz zajęcia w Szkole
Psychoterapii Dialog (dawniej Mabor) z zakresu terapii traumy i interwencji kryzysowej. Autor
materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki stresu. Prowadzi zajęcia na Uniwersytet SWPS
oraz współpracuje z WUM.
Doświadczony trener biznesu, autor kilkudziesięciu programów z zakresu zarządzania zmianą,
komunikacji, motywowania czy doskonalenia umiejętności miękkich. Coach ICC (International
Coach Community). Współpracownik (wykładowca) w Uniwersytet SWPS w Warszawie, autor
programów edukacyjnych dla Uczelni Warszawskiej im Marii Skłodowskiej Curie. Twórca Szkoły
Trenerów Brian Tracy International, współtwórca Szkoły Sprzedaży i Zarządzania Sprzedażą Brian
Tracy International, autor programów rozwojowych dla korporacji. Prelegent konferencji Kadry;
Członek Komitetu naukowego konferencji Przegrane Narodziny.
Członek Założyciel Interdyscyplinarnego Stowarzyszenia Rozwoju Metod Pracy ze Stresem
GROWTH, członek Europejskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym (ESTSS),
Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem

prof.UEK dr hab. Beata Buchelt

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Doktor habilitowany w dziedzinie ekonomii w naukach o zarządzaniu o specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi. Dyrektor Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia UEK. Członek wielu zespołów eksperckich związanych z projektowaniem i wdrażaniem metod i narzędzi ZZL. Visiting professor w Roosevelt University, Chicago, USA oraz Pforzheim University, Pforzheim, Niemcy. Członek Komitetu Oceniającego ogólnopolskiego konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Ambasador i członek wspierający Polskiej Federacji Szpitali. Współpracownik European Observatory on Health Systems and Policies (EuroWHO). Członek Rady Naczelnej Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Opieki Zdrowotnej. Stypendystka Senior Fulbright Awards w ramach którego zrealizowała projekt badawczy p.t. High Performance Work Practices: Physicians’ Perspective. Od ponad 20 lat badaczka obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia. Autorka kilkudziesięciu publikacji związanych z zarządzaniem personelem w podmiotach medycznych, w tym monografii nagrodzonej przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN pt. Koncepcja systemu zarządzania efektywnością pracy personelu medycznego w szpitalach.

lek.Magdalena Flaga-Łuczkiewicz

lek. Magdalena Flaga-Łuczkiewicz
Specjalistka psychiatra, psychoterapeutka, liderka grup Balinta. Interesuje się zdrowiem psychicznym lekarzy i innych pracowników zawodów pomocowych. Prowadzi jedyną w Polsce Poradnię Zdrowia Psychicznego dla Lekarzy i Studentów Medycyny (przy NZOZ Centrum Terapii Dialog w Warszawie). Pełnomocniczka ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz Naczelnej Rady Lekarskiej. Orędowniczka walki ze stygmatyzacją w psychiatrii, szczególnie w środowisku medyków.

Dr n. med. Tomasz M. Gondek

Specjalista psychiatrii, prowadzi praktykę lekarską we Wrocławiu. Prowadzi badania naukowe w obszarze psychiatrii społecznej, epidemiologii i współchorobowości zaburzeń psychicznych i chorób somatycznych. Współautor książek: „Exercises of Behavioral Therapy”, „Lęk paniczny i agorafobia: przewodnik dla pacjentów” oraz "Człowiek w obliczu nieznanego. Psychiatrzy i pacjenci w dobie pandemii COVID-19".
Jest współzałożycielem Sekcji Kształcenia Specjalizacyjnego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Laureat stypendium Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego: EPA ECP Scholarship Programme, stypendium Japońskiego Towarzystwa Psychiatrii i Neurologii: JSPN Fellowship Award oraz stypendium Światowego Towarzystwa Psychiatrycznego (WPA).
Jest przewodniczącym komitetu młodych psychiatrów Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego - EPA Early Career Psychiatrists Committee, a także członkiem European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) oraz WPA Section on Education in Psychiatry.
Odbył staże zawodowe w klinikach w Dreźnie, Porto, Lido di Camaiore i Londynie.
Jego zainteresowania kliniczne obejmują głównie zaburzenia nastroju i zaburzenia lękowe,
zaburzenia osobowości, zaburzenia neurorozwojowe: ADHD oraz spektrum autyzmu u osób dorosłych, a także współchorobowości zaburzeń psychicznych z chorobami somatycznymi.

Łukasz Jankowski

Lekarz, specjalista nefrologii, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, w latach 2018-2022 prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Absolwent podyplomowych studiów menedżerskich „Zarządzanie w Ochronie Zdrowia" na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorant I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zawodowo związany z Kliniką Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych w Warszawie. Organizator kampanii społecznych („Narodowy Kryzys Zdrowia" – 2019 r., „#NIEZAPOMINAJ" – 2020 r., „Jestem lekarzem, jestem człowiekiem" – 2021/2022 r.), zwracających uwagę przede wszystkim na niedomogi systemowe w ochronie zdrowia, a ostatnio głównie na pogłębiający się problem braku dostępu do leczenia dla pacjentów zmagających się z chorobami innymi niż COVID-19. Organizator merytorycznych konferencji eksperckich związanych ze zdrowiem. Pomysłodawca nowych form wsparcia dla lekarzy należących do OIL w Warszawie, reprezentant środowiska lekarskiego w próbach dialogu z organizatorami systemu, w konferencjach i w dyskusjach w mediach.

Michał Kępowicz

Michał Kępowicz, Dyrektor ds Relacji Strategicznych i Market Access, Philips Healthcare CEE, członek zarządu Philips Polska oraz
członek zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED.

W Philips odpowiedzialny jest za rozwijanie współpracy i projektów z administracją rządową, samorządową, uczelniami i szpitalami.
Wcześniej zatrudniony jako dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich oraz pełniący funkcję zastępcy przewodniczącego sektorowego
Komitetu Sterującego EFSI w Ministerstwie Zdrowia. Przed dołączeniem do Ministerstwa główny ekspert ds. funduszy przedakcesyjnych
Phare i Transition Facility w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (obecnie część MSZ).

Negocjator programów europejskich, ekspert od zarządzania projektami międzynarodowymi oraz inicjatywami dot. szeroko pojętej innowacyjności.
Właściciel certyfikatów metodologii zarządzania (Lean CI, Agile OM, CM, M_o_R, MoP, MPS, P3O, Prince2). Absolwent studiów/studiów podyplomowych SGH, UW, KSAP.

dr hab. n. med. Magdalena Krajewska-Włodarczyk

Bożena Łapińska

Prawnik, medyk, nauczyciel.
Od 14 lat Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego.
W szpitalu stawia na ciągły rozwój placówki - m.in. Uruchomienie Pilotażu Środowiskowej Opieki w psychiatrii dla dorosłych oraz rozwijanie różnych form opieki nad dziećmi z problemami psychicznymi.
W swojej zawodowej codzienności permanentnie poszukuje rozwiązań i uważa, że kompleksowość opieki w psychiatrii to rozwiązanie na te czasy.

Prof. zw. dr hab. n. med. Teresa Matthews-Brzozowska

dr Eryk Matuszkiewicz

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w 2002 r. W tym samym roku rozpoczął pracę w Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UMP Szpitala Miejskiego im. Fr. Raszei, gdzie rozpoczął także specjalizację z chorób wewnętrznych. W 2008 r. podjął pracę na Oddział Toksykologii tegoż samego szpitala.
W 2011 r. uzyskał tytuł specjalisty z zakresu chorób wewnętrznych, a w 2016 r. z toksykologii klinicznej.
Od 2013 r. jest zatrudniony w Zakładzie Medycyny Ratunkowej, który w 2018 r. zmienił nazwę i przekształcił się w Katedrę i Zakład Medycyny Ratunkowej.
W dniu 8 marca 2022 r. obronił pracę doktorską n.t. : „Ostre zatrucia w celach samobójczych u kobiet w okresie okołomenopauzalnym”,
Jest autorem i współautorem 14 prac, w tym: 5 artykułów w czasopismach polskich, 1 punktowanego rozdziału w języku polskim, 1 monografii i 6 streszczeń zjazdowych w języku polskim.

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słopień

dr Maia Stanisławska Kubiak

Nauczyciel, praktyk, badacz. Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Psychologii Klinicznej, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Wykładowca na SWPS i na Podyplomowych Studiach Arteterapii. Ukończyła Kulturoznawstwo i Psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. A także wiele kursów podyplomowych i warsztatów: Pedagogiczne studia podyplomowe, Terapię systemową, Certificate of Attendance; ISPAD 6th Science School for Health Professionals, „Dzieci i młodzież w terapii systemowej” i inne. Jest autorką szeregu publikacji z zakresu psychosomatyki i neuropsychologii. Pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego i w szpitalu z rodzinami, w których są dzieci chore przewlekle.

dr Grażyna Teusz

Adiunkt w Zakładzie Poradnictwa Społecznego UAM. Zainteresowania naukowe: psychologia rodziny, pedagogika rodziny, psychologia narracyjna, poradnictwo biograficzne, krytyczne wydarzenia życiowe w cyklu życia rodziny oraz w dynamice zmian rozwojowych w systemie rodziny; systemowa terapia par, małżeństw i rodziny oraz coaching rodzicielski; socjoterapia i arteterapia. Ukończone kursy i uzyskane certyfikaty w zakresie Terapii i Pedagogiki Gestalt (Berlin, Kraków), arteterapii oraz systemowej terapii rodzin (Berlin, Wrocław). Przedmiotem jej aktualnie prowadzonych międzykulturowych badań porównawczych jest biograficzno-narracyjna (nie)ciągłość konstruowania tożsamości rodziny na emigracji w niemieckiej przestrzeni językowo – kulturowej. Współautorka książki Edukacja poprzez język. O całościowym uczeniu się (Warszawa 1996, 2 wyd. 1999), współredaktorka książki Rodzina – Pamięć – Tożsamość (Poznań 2009) oraz autorka licznych artykułów w czasopismach i książkach zbiorowych

prof. Anna Zajenkowska,

Dr hab. Anna Zajenkowska, prof. uczelni, Zakład Psychologii Społecznej Uniwersytetu Marii
Grzegorzewskiej w Warszawie. Psychoterapeutka, analityczka grupowa, superwizorka
aplikantka w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Dodatkowo ukończyła studia
magisterskie z zakresu handlu międzynarodowego na Uniwersytecie Korei oraz studia
podyplomowe z zakresu bankowości w Polskiej Akademii Nauk. Pracowałam w różnych
krajach (Polska, Austria, USA czy Korea), swoje międzynarodowe doświadczenie
wykorzystuje min. w prowadzeniu szkoleń międzykulturowych.
W swoich badaniach skupia się na przetwarzaniu informacji społecznych, w szczególności na
wrogości i jej związku z zaburzeniami psychicznymi w różnych grupach społecznych. Jest
autorką kilkudziesięciu publikacji naukowym:
https://scholar.google.com/citations?user=2dyTeJQAAAAJ&hl=pl&oi=ao. Ponadto bardzo
interesuje ją wykorzystanie wiedzy z zakresu psychologii do lepszego zrozumienia zjawisk
społecznych. dlatego od 2014 jest zaangażowana w projekt Polska na Kozetce. Z projektem
związane są min. dwie publikacje (Zajenkowska, A. (Ed.) (2016). Polska na kozetce – siła
obywatelskiej refleksyjności. Sopot: Smak Słowa; Zajenkowska, A., & Levin, U. (Eds.).
(2019). A Psychoanalytic and Socio-cultural Exploration of a Continent: Europe on the
Couch. Routledge.)
Więcej informacji na: https://www.healab.pl/

prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Żuber

Kierownik Katedry Pediatrii KA AFM, Kierownik II Oddziału Klinicznego Dzieci Starszych z pododdziałami Neurologii i Reumatologii Szpitala Dziecięcego Św. Ludwika w Krakowie.
W 1989 r uzyskał tytuł specjalisty I st. w dziedzinie pediatrii, w 1994 r tytuł specjalisty II st. w dziedzinie pediatrii, w 2004 r. tytuł specjalisty II st. w dziedzinie reumatologii. W 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, w 2015 r. doktora habilitowanego nauk medycznych, od września 2016 posiada tytuł profesora nadzwyczajnego KA AFM. Od 1.X.2016 r. pełni funkcję Kierownika Katedry Pediatrii Krakowskiej Akademii Andrzeja Frycza-Modrzewskiego.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, aktualnie wiceprzewodniczącym Zarządu Małopolskiego Oddziału PTR.
Od IX.2014 roku jest członkiem Zarządu Głównego PTR, od IX. 2017 r. jest członkiem Prezydium ZG PTR, w którym od września 2021 pełni funkcję Prezesa Elekta Zarządu Głównego PTR obecnej kadencji.
Od IX.2017 r. do IX.2021pełniłł funkcję przewodniczącego Sekcji Reumatologii Wieku Rozwojowego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Jest członkiem Sekcji Badań Obrazowych Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.
Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (PTU), został wyróżniony nadaniem tytułu Honorowego Członka PTU i PTR.
Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Reumatologów Dziecięcych – PRINTO, oraz członkiem Europejskiego Towarzystwa Reumatologicznego – EULAR.
W maju 2022 r został powołany na członka Narodowej Rady ds. Chorób Rzadkich przy ministrze Zdrowia RP.
Jest autorem/współautorem ponad 100 publikacji i prac naukowych publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, w zdecydowanej większości dotyczącej problematyki pediatrycznej i reumatologicznej oraz w dziedzinie chorób rzadkich.

Ambasador Fundacji

Oleg Nowak

Pierwszy (i dotychczas jedyny) absolwent kierunku lekarskiego WUM, poruszający się na wózku inwalidzkim. Po zakończeniu stażu podyplomowego rozpoczął specjalizację z radiologii i diagnostyki obrazowej. Lekarz flebolog. Od 2022 roku Pełnomocnik Naczelnej Rady Lekarskiej ds. lekarzy z niepełnosprawnościami. Aktywnie działa na rzecz poprawi jakości pracy lekarzy z niepełnosprawnościami.