Zarząd Fundacji

Prezes Fundacji

Urszula Szybowicz

Pomysłodawczyni i prezes Fundacji Nie Widać Po Mnie, koordynatorka projektów dotyczących profilaktyki zdrowia psychicznego kadry medycznej, dzieci i młodzieży oraz seniorów. Propagatorka zdrowego stylu życia oraz wsparcia psychologicznego. W Polskim Towarzystwie Koordynowanej Ochrony Zdrowia pełni funkcję wiceprezesa, a w Polskiej Federacji Szpitali dyrektor operacyjnej.

Wyróżniona w konkursie Lider Roku 2022 , Działalność Charytatywna organizowanym przez wydawnictwo Termedia, BronzeWinner w kategorii dobrostanu pracowników medycznych podczas IHF Awards, organizowanego przez Światową Federację Szpitali, tegoroczna debiutantka na Liście 100 najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia- miejsce 59.

Absolwentka kierunku zdrowie publiczne zarządzanie w opiece zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Od kilku lat uczestniczy w wielu projektach dotyczących innowacji na rynku ochrony zdrowia, analizy danych medycznych i farmaceutycznych. Jako ekspertka zdrowia publicznego i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia bierze udział w projektach dotyczących regulacji prawnych dla sektora zdrowia.

Kontakt dla mediów:
tel. 697752855
email:[email protected]

Ewa Książek-Bator foto zespół Fundacja Nie Widać Po Mnie
Członek Zarządu

Ewa Książek-Bator

Rada Fundacji

Wojciech Górnik

absolwent Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego, Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierunku Marketing i Zarządzanie na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania Projektem w Szkole Głównej Handlowej, Międzynarodowe Studia Podyplomowe w zakresie Metod Interwencji Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz z zakresu ewaluacji programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Pełnomocnik Zarządu ds. Inwestycji w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. Zagórze k/Warszawy, wcześniej Dyrektor ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych. Odpowiedzialny za organizowanie pracy Szpitala. Ambasador Polskiej Federacji Szpitali. Zastępca Dyrektora w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (teraz CEZ) nadzorujący Wydział Informacji i Współpracy z Regionami oraz Samodzielne Stanowisko pracy Pełnomocnika do spraw kontroli zarządczej. Odpowiedzialny m.in. za kampanię informacyjną na temat elektronicznej dokumentacji medycznej (m.in. e-recepty), w tym wystąpienia publiczne, szkolenia w ramach Akademii CSIOZ w całym kraju w Szpitalach i Samorządach Wieloletni wykładowca i trener m.in. w Szkole Głównej Handlowej, PIKW, ALK.

Piotr Stawny

Grzegorz Krycki

Rada Naukowa

prof. Marta Anczewska

Prof dr hab. n. med. Marta Anczewska, specjalista psychiatra
Wieloletni pracownik Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, aktualnie pełni obowiązki kierownika I Kliniki Psychiatrycznej. Polski koordynator międzynarodowych grantów w dziedzinie psychiatrii i w obszarze zdrowia publicznego w kolejnych edycjach Programów Ramowych UE oraz
w Unijnym Programie Erasmus Kształcenie ustawiczne. Autorka licznych publikacji naukowych, w tym monografii i rozdziałów w podręcznikach poświęconych psychiatrii i zdrowiu publicznemu. Współautorka szkoleń przeznaczonych dla osób narażonych na stres zawodowy oraz warsztatów zdrowienia dla pacjentów w kryzysie psychicznym / psychotycznym.

Izabela Barton-Smoczyńska

Z wykształcenia psycholog, specjalizacja psychologia osobowości człowieka dorosłego (Uniwersytet Jagielloński, 1994). Od 2000 roku specjalizuje się w psychologii stresu – poszukiwanie strategii radzenia sobie ze stresem, konsekwencje stresu traumatycznego. Psychotraumatolog (Certyfikat z zakresu psychotraumatologii ESTSS General Certificate in Psychotraumatology). Terapeuta EMDR. Lider Grup Balinta. Autor książki „O dziecku, które odwróciło się na pięcie” wydanie I (2007) i II (2015) rozszerzone; współautor książki „Przegrane narodziny”(2010)(z prof. Ewa Dmoch – Gajzlerską) oraz książki „Moja Droga do Sukcesu”(2011) (Z Robertem Korzeniowskim). Autor podręcznika dla lekarzy ginekologów-położników wydanego przez Wydawnictwo Medycyna Praktyczna. Autor felietonów do miesięcznika Kino oraz autor wielu artykułów z zakresu psychologii zdrowia. Ma dwudziestokilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu interwencji kryzysowych dla osób indywidualnych, par i rodzin a także w organizacjach i zespołach pracowniczych w różnych sytuacjach konfliktowych, traumatycznych lub związanych ze zmianami zewnętrznymi i strukturalnymi. Prowadzi zajęcia w Centrum Szkoleniowym przy CTDialog oraz zajęcia w Szkole Psychoterapii Dialog (dawniej Mabor) z zakresu terapii traumy i interwencji kryzysowej. Autor materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki stresu. Prowadzi zajęcia na Uniwersytet SWPS oraz współpracuje z WUM. Doświadczony trener biznesu, autor kilkudziesięciu programów z zakresu zarządzania zmianą, komunikacji, motywowania czy doskonalenia umiejętności miękkich. Coach ICC (International Coach Community). Współpracownik (wykładowca) w Uniwersytet SWPS w Warszawie, autor programów edukacyjnych dla Uczelni Warszawskiej im Marii Skłodowskiej Curie. Twórca Szkoły Trenerów Brian Tracy International, współtwórca Szkoły Sprzedaży i Zarządzania Sprzedażą Brian Tracy International, autor programów rozwojowych dla korporacji. Prelegent konferencji Kadry; Członek Komitetu naukowego konferencji Przegrane Narodziny. Członek Założyciel Interdyscyplinarnego Stowarzyszenia Rozwoju Metod Pracy ze Stresem GROWTH, członek Europejskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym (ESTSS), Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem

prof. UEK Beata Buchelt

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Doktor habilitowany w dziedzinie ekonomii w naukach o zarządzaniu o specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi. Dyrektor Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia UEK. Członek wielu zespołów eksperckich związanych z projektowaniem i wdrażaniem metod i narzędzi ZZL. Visiting professor w Roosevelt University, Chicago, USA oraz Pforzheim University, Pforzheim, Niemcy. Członek Komitetu Oceniającego ogólnopolskiego konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Ambasador i członek wspierający Polskiej Federacji Szpitali. Współpracownik European Observatory on Health Systems and Policies (EuroWHO). Członek Rady Naczelnej Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Opieki Zdrowotnej. Stypendystka Senior Fulbright Awards w ramach którego zrealizowała projekt badawczy p.t. High Performance Work Practices: Physicians’ Perspective. Od ponad 20 lat badaczka obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia. Autorka kilkudziesięciu publikacji związanych z zarządzaniem personelem w podmiotach medycznych, w tym monografii nagrodzonej przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN pt. Koncepcja systemu zarządzania efektywnością pracy personelu medycznego w szpitalach.

Katarzyna Cieślak

Absolwentka psychologii i filologii polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, certyfikowany psychoonkolog i superwizor psychoonkologii Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, certyfikowany Trener Grup Balinta, absolwentka Podyplomowych Studiów z Psychoonkologii na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu,
4-letniego Podyplomowego Kursu Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Poznaniu oraz Studium Umiejętności Pracy z Grupą w Pracowni Psychologicznej Spotkanie w Poznaniu. Doświadczenie zdobywała pracując jako wolontariusz w Hospicjum Domowym im. Jana Kantego w Poznaniu oraz
w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu, gdzie obecnie jest zatrudniona. Współpracuje z Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jest doradcą merytorycznym stowarzyszeń pacjenckich. Autorka artykułów i poradników z zakresu psychologii i psychoonkologii, prowadzi wykłady, warsztaty psychoedukacyjne i treningi dla pacjentów i ich osób wspierających, jak też zajmuje się szeroko pojętą edukacją medyczną. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego oraz Accredited Member of the International Association of Logotherapy and Existential Analysis at the Viktor Frankl Institute Vienna.

prof. Dominika Dudek

Specjalista psychiatra. Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych w Krakowie. Ukończyła studia z wyróżnieniem na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Aktualnie prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP). Jest Redaktorem Naczelnym czasopisma Psychiatria Polska oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Jej dorobek obejmuje kilkaset publikacji naukowych i szereg książek i rozdziałów w podręcznikach poświęconych psychiatrii. Zajmuje się nauczaniem psychiatrii zarówno lekarzy, jak i studentów. Jest kierownikiem Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum UJ. Prowadzi liczne wykłady szkoleniowe, organizuje ogólnopolskie konferencje, na które przyjeżdżają setki słuchaczy. Jest współautorem obowiązujących w Polsce standardów leczenia zaburzeń psychicznych.

lek.Magdalena Flaga-Łuczkiewicz

Specjalistka psychiatra, psychoterapeutka, liderka grup Balinta. Interesuje się zdrowiem psychicznym lekarzy i innych pracowników zawodów pomocowych. Prowadzi jedyną w Polsce Poradnię Zdrowia Psychicznego dla Lekarzy i Studentów Medycyny (przy NZOZ Centrum Terapii Dialog w Warszawie). Pełnomocniczka ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz Naczelnej Rady Lekarskiej. Orędowniczka walki ze stygmatyzacją w psychiatrii, szczególnie w środowisku medyków.

dr Tomasz Gondek

Specjalista psychiatrii, prowadzi praktykę lekarską we Wrocławiu. Prowadzi badania naukowe w obszarze psychiatrii społecznej, epidemiologii i współchorobowości zaburzeń psychicznych i chorób somatycznych. Współautor książek: „Exercises of Behavioral Therapy”, „Lęk paniczny i agorafobia: przewodnik dla pacjentów” oraz “Człowiek w obliczu nieznanego. Psychiatrzy i pacjenci w dobie pandemii COVID-19”.

Jest współzałożycielem Sekcji Kształcenia Specjalizacyjnego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Laureat stypendium Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego: EPA ECP Scholarship Programme, stypendium Japońskiego Towarzystwa Psychiatrii i Neurologii: JSPN Fellowship Award oraz stypendium Światowego Towarzystwa Psychiatrycznego (WPA).

Jest przewodniczącym komitetu młodych psychiatrów Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – EPA Early Career Psychiatrists Committee, a także członkiem European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) oraz WPA Section on Education in Psychiatry.  Odbył staże zawodowe w klinikach w Dreźnie, Porto, Lido di Camaiore i Londynie. Jego zainteresowania kliniczne obejmują głównie zaburzenia nastroju i zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, zaburzenia neurorozwojowe: ADHD oraz spektrum autyzmu u osób dorosłych, a także współchorobowości zaburzeń psychicznych z chorobami somatycznymi.

prof. Mariusz Gujski

Mariusz Gujski jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM). Po uzyskaniu dyplomu uzupełniał swoją edukację jako stypendysta Erasmus University w Rotterdamie.

Jest specjalistą zdrowia publicznego oraz psychiatrą, kieruje Zakładem Zdrowia Publicznego WUM. Jednocześnie pełni funkcję dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM. Działalność naukowo-badawcza Mariusza Gujskiego koncentruje się wokół zdrowia publicznego, szczególnie w zakresie medycyny prewencyjnej i promocji zdrowia, a także wydajności systemów opieki zdrowotnej i evidence based policy. Był współautorem Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007–2015.

Jest członkiem organów towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Medycyny Personalizowanej (prezes zarządu) oraz Stowarzyszenia Zagrożenia Cywilizacyjne i Zdrowie Publiczne (członek zarządu). Jest również przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Ochrony Zdrowia i członkiem Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy/Karpaczu. Opublikował ponad 100 monografii i artykułów naukowych w czasopismach międzynarodowych. Jest również autorem licznych projektów edukacyjnych poświęconych promocji zdrowia. Aktywnie uczestniczy w kształtowaniu świadomości zdrowotnej wśród społeczeństwa i środowisk politycznych.

dr Katarzyna Gustavsson

Rafał Holanowski

Dr n. med. Marta Homa

specjalista psychologii klinicznej – neuropsycholog; psychoonkolog
Absolwentka psychologii UAM w Poznaniu, podyplomowego studium z Psychoonkologii Klinicznej, kursu podstawowego Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzin, studiów podyplomowych z Neuropsychologii. W 2020 r. ukończyła specjalizację z Psychologii Klinicznej, specjalność: Neuropsychologia. W 2022 obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Zawodowo związana z Wielkopolskim Centrum Onkologii oraz kliniką hematologii Wojskowego Instytutu Medycznego-Państwowego Instytutu Badawczego. Współpracuje z Poznańskim Towarzystwem Amazonki oraz z Federacją Stowarzyszeń Amazonki. Autorka artykułów i poradników z zakresu psychologii, psychoonkologii i neuropsychologii. Prowadzi wykłady, warsztaty psychoedukacyjne oraz treningi dla pacjentów, pracowników opieki zdrowotnej, studentów. Aktywnie uczestniczy w licznych konferencjach krajowych jak i zagranicznych oraz kursach i szkoleniach z zakresu psychologii klinicznej, neuropsychologii, psychoonkologii i interwencji kryzysowej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Prof. dr hab. Bernadetta Izydorczyk

Profesor zwyczajny, pracownik naukowy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychologii Klinicznej. Kierownik Centrum Kształcenia w Psychoterapii i Terapii Środowiskowej Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu .Przewodnicząca Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Centrum Egzaminów Lekarskich w zakresie specjalizacji z psychologii klinicznej oraz członkini komisji egzaminacyjnych z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży oraz psychoseksuologii. Członek Rady ds. Zdrowia Psychicznego przy Ministrze Zdrowia. Przewodnicząca Komisji Ekspertów Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z Psychologii Klinicznej ds. opracowania i aktualizacji programu specjalizacji z psychologii klinicznej, uznawania kwalifikacji w zakresie psychologii klinicznej. Jest specjalistą psychologii klinicznej, certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem psychoterapii oraz specjalistą psychoterapii dzieci i młodzieży. Kierownik szkoleń specjalizacyjnych z zakresu psychologii klinicznej i psychoterapii dzieci i młodzieży. Jej zainteresowania badawcze i publikacje naukowe związane są z psychologią kliniczną i psychoterapią zaburzeń psychicznych u dorosłych, młodzieży i dzieci.

Łukasz Jankowski

Lekarz, specjalista nefrologii, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, w latach 2018-2022 prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Absolwent podyplomowych studiów menedżerskich „Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorant I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zawodowo związany z Kliniką Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych w Warszawie. Organizator kampanii społecznych („Narodowy Kryzys Zdrowia” – 2019 r., „#NIEZAPOMINAJ” – 2020 r., „Jestem lekarzem, jestem człowiekiem” – 2021/2022 r.), zwracających uwagę przede wszystkim na niedomogi systemowe w ochronie zdrowia, a ostatnio głównie na pogłębiający się problem braku dostępu do leczenia dla pacjentów zmagających się z chorobami innymi niż COVID-19. Organizator merytorycznych konferencji eksperckich związanych ze zdrowiem. Pomysłodawca nowych form wsparcia dla lekarzy należących do OIL w Warszawie, reprezentant środowiska lekarskiego w próbach dialogu z organizatorami systemu, w konferencjach i w dyskusjach w mediach.

dr Joanna Kamer

Specjalista Psycholog Kliniczny, Certyfikowany Psychoterapeuta

Z wykształcenia i zamiłowania jestem psychologiem, psychoterapeutą.
Ukończyłam studia psychologiczne magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim, tytuł doktora nauk społecznych zdobyłam na Uniwersytecie Wrocławskim. Zawodowo związana jestem z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie gdzie pracuję na oddziale ogólno – psychiatrycznym i zajmuję się diagnozą kliniczną i wsparciem psychologicznym pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Pracuję również jako psychoterapeuta, prowadzę psychoterapię indywidualną i par w nurcie integratywnym. Głównie pomagam osobom dorosłym i młodzieży. Swoje kompetencje psychoterapeutyczne zdobyłam w studium psychoterapii integratywnej w SPCH uzyskując certyfikat psychoterapeuty. Pracuję pod stałą superwizją.
Prywatnie jestem żoną i matką. Swój wolny czas spędzam aktywnie na bieganiu, wspinaczce, nartach, rowerze lub słuchając dobrej muzyki. Swoją pasję do sportu łączę z pracą naukową gdyż rozprawę doktorską obroniłam z dziedziny psychologii sportu zgłębiając osobowość alpinistów.

Katarzyna Kamińska

Michał Kępowicz

Michał Kępowicz, Dyrektor ds Relacji Strategicznych i Market Access, Philips Healthcare CEE, członek zarządu Philips Polska oraz członek zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED. W Philips odpowiedzialny jest za rozwijanie współpracy i projektów z administracją rządową, samorządową, uczelniami i szpitalami. Wcześniej zatrudniony jako dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich oraz pełniący funkcję zastępcy przewodniczącego sektorowego Komitetu Sterującego EFSI w Ministerstwie Zdrowia. Przed dołączeniem do Ministerstwa główny ekspert ds. funduszy przedakcesyjnych Phare i Transition Facility w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (obecnie część MSZ).
Negocjator programów europejskich, ekspert od zarządzania projektami międzynarodowymi oraz inicjatywami dot. szeroko pojętej innowacyjności.
Właściciel certyfikatów metodologii zarządzania (Lean CI, Agile OM, CM, M_o_R, MoP, MPS, P3O, Prince2). Absolwent studiów/studiów podyplomowych SGH, UW, KSAP.

Tomasz Kopiec

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, pełnomocnik Kanclerza Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ds. gospodarki senioralnej. Wykształcenie prawnicze
i politologiczne. Absolwent zdrowia publicznego i studiów Executive Master of Business Administration – Zarządzanie w ochronie zdrowia. Od ponad 20 lat związany z sektorem ochrony zdrowia. Wyspecjalizowany w procesach restrukturyzacji, optymalizacji oraz zarządzania zakładami opieki zdrowotnej. Odpowiedzialny za wdrożenie i nadzór procesów optymalizacji w kilkudziesięciu polskich szpitalach. Doświadczony w pozyskiwaniu wielomilionowych środków na restrukturyzacje publicznych placówek medycznych. Członek Zarządu Polskiej Federacji Szpitali. Panelista konferencji dedykowanych problematyce ochrony zdrowia i polityki senioralnej.

Cezary Kostrzewa

Wojciech Legawiec

Pomysłodawczyni i prezes Fundacji Nie Widać Po Mnie, koordynatorka projektów dotyczących profilaktyki zdrowia psychicznego kadry medycznej, dzieci i młodzieży oraz seniorów. Propagatorka zdrowego stylu życia oraz wsparcia psychologicznego. W Polskim Towarzystwie Koordynowanej Ochrony Zdrowia pełni funkcję wiceprezesa, a w Polskiej Federacji Szpitali dyrektor operacyjnej.

Wyróżniona w konkursie Lider Roku 2022 , Działalność Charytatywna organizowanym przez wydawnictwo Termedia, BronzeWinner w kategorii dobrostanu pracowników medycznych podczas IHF Awards, organizowanego przez Światową Federację Szpitali, tegoroczna debiutantka na Liście 100 najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia- miejsce 59.

Absolwentka kierunku zdrowie publiczne zarządzanie w opiece zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Od kilku lat uczestniczy w wielu projektach dotyczących innowacji na rynku ochrony zdrowia, analizy danych medycznych i farmaceutycznych. Jako ekspertka zdrowia publicznego i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia bierze udział w projektach dotyczących regulacji prawnych dla sektora zdrowia.

Kontakt dla mediów:
tel. 697752855
email:[email protected]

Bożena Łapińska

Prawnik, medyk, nauczyciel.
Od 14 lat Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego. W szpitalu stawia na ciągły rozwój placówki – m.in. Uruchomienie Pilotażu Środowiskowej Opieki w psychiatrii dla dorosłych oraz rozwijanie różnych form opieki nad dziećmi z problemami psychicznymi. W swojej zawodowej codzienności permanentnie poszukuje rozwiązań i uważa, że kompleksowość opieki w psychiatrii to rozwiązanie na te czasy.

Andrzej Marciniak

dr n.med Eryk Matuszkiewicz

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w 2002 r. W tym samym roku rozpoczął pracę w Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UMP Szpitala Miejskiego im. Fr. Raszei, gdzie rozpoczął także specjalizację z chorób wewnętrznych. W 2008 r. podjął pracę na Oddział Toksykologii tegoż samego szpitala. W 2011 r. uzyskał tytuł specjalisty z zakresu chorób wewnętrznych, a w 2016 r. z toksykologii klinicznej.
Od 2013 r. jest zatrudniony w Zakładzie Medycyny Ratunkowej, który w 2018 r. zmienił nazwę i przekształcił się w Katedrę i Zakład Medycyny Ratunkowej. W dniu 8 marca 2022 r. obronił pracę doktorską n.t. : „Ostre zatrucia w celach samobójczych u kobiet w okresie okołomenopauzalnym”, Jest autorem i współautorem 14 prac, w tym: 5 artykułów w czasopismach polskich, 1 punktowanego rozdziału w języku polskim, 1 monografii i 6 streszczeń zjazdowych w języku polskim.

Prof. dr hab. prof. zw. UEP Henryk Mruk

Prof. dr hab. Henryk Mruk, absolwent i emerytowany profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zajmuje się tematyką zachowań konsumentów, przywództwa, ekonomii behawioralnej, strategii, neuronauki. Autor wielu publikacji zwartych oraz artykułowych. Wykładowca akademicki na wszystkich poziomach studiów. Prowadził także własną agencję marketingową. Pracował w kilku radach nadzorczych.

Ewa Narkiewicz-Nejno

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Po studiach odbyła 4–letni kurs psychoterapii organizowany przy Katedrze Psy-choterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego akredy-towany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Kurs Racjo-nalnej Terapii Zachowań.
Specjalizację z psychologii klinicznej ukończyła w Szpitalu Twor-kowskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Szpitalu Bielań-skim, Szpitalu Nowowiejskim oraz Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie na oddziale ogólnopsychiatrycz-nym, gdzie zajmowała się psychologiczną diagnostyką kliniczną oraz psychoterapią. W prywatnym gabinecie pomaga pacjentom lepiej zrozumieć siebie samych, stawiać czoła różnym problemom, zmo-tywować się do zmian. Pracuje też z rodzinami, prowadzi terapię par i pomaga rodzicom w trudnościach wychowawczych. W pracy inte-gruje nurty psychoterapii psychodynamicznej oraz poznawczo-beha-wioralnej.
W myśl powiedzenia – „lepiej zapobiegać niż leczyć” – jest przeko-nana o niezwykle ważnej roli psychoedukacji. W 2021 roku prowa-dziła program „Zrób coś z tym dzieckiem” w stacji TVN Style.

Irena Rej

Irena Rej Prezes Zarządu Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” zrzeszającej producentów, dystrybutorów i importerów produktów leczniczych.
Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 31 lat pełni funkcję Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” zrzeszającej 123 podmioty gospodarcze (firmy innowacyjne, generyczne, hurtownie oraz consulting). Aktywnie działa m.in. na rzecz integracji środowiska w zakresie poprawy jakości tworzenia prawa, podejmując wiele inicjatyw zmierzających do eliminacji niejasnych i szkodliwych przepisów.
Od wielu lat uznawana za najbardziej wpływową osobę w ochronie zdrowia. Uhonorowana wieloma prestiżowymi nagrodami m.in. „Za zasługi dla ochrony zdrowia” oraz od Stowarzyszenia Dziennikarzy dla zdrowia za „BEZCENNE ŹRÓDŁO RZETELNEJ INFORMACJI” w podziękowaniu za prawdę, odwagę i czas poświęcony mediom oraz honorowy tytuł „WALECZNE SERCE” za odwagę, upór i konsekwencję w staraniach o lepszy dostęp pacjentów do leków. W 2022 roku została wyróżniona przez Termedia jako „Master Polish Drug Policy” oraz odebrała w imieniu Izby nadawany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego medal Pamiątkowy „Pro Masovia” za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego.

  • Zdjęcie Prezes Ireny Rej
  • Oświadczenie członka Rady Naukowej
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie i korzystanie z wizerunku

Michał Stelmański

prof. Agata Szulc

kierownik Kliniki Psychiatrycznej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od początku pracy zawodowej związana z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, a od 2013 r. z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Autorka ok. 300 publikacji naukowych, w tym kilku książek. Główny kierunek badań to neuroobrazowanie w psychiatrii, przede wszystkim w schizofrenii, a ostatnio w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Najnowsze obszary zainteresowań naukowych to biomarkery w zaburzeniach psychicznych, w tym depresji i schizofrenii, włączając w to markery stanu zapalnego. W latach 2016–2019 prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W latách 2019-2023 członek Zarządu Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (EPA), współorganizatorka pierwszego w historii Kongresu EPA w Warszawie. Prezes elekt Polskiego towarzystwa Psychiatrycznego na lata 2025-28.

prof. Adam Wichniak

Prof. dr hab. n. med. Adam Wichniak jest lekarzem, specjalistą psychiatrą, członkiem Zarządu Głównego i skarbnikiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Przewodniczącym Sekcji Psychiatrii Biologicznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, sekretarzem zespołu ekspertów ds. zaburzeń snu Światowej Federacji Towarzystw Psychiatrii Biologicznej (WFSBP), członkiem zespołu ekspertów ds. bezsenności Europejskiego Towarzystwa Badań nad Snem (ESRS), Przewodniczącym Sekcji zaburzenia snu i czuwania World Psychiatric Association oraz członkiem Zarządu Głównego i sekretarzem Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem. Od 2003 r. pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w III Klinice Psychiatrycznej, gdzie obecnie pełni funkcję Kierownika III Kliniki Psychiatrycznej i Ośrodka Medycyny Snu. Prowadzi badania naukowe koncentrujące się na metodach leczenia i diagnostyki schizofrenii, depresji i zaburzeń snu. Obok specjalizacji z psychiatrii odbył szkolenie i uzyskał certyfikat medycyny snu Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz licencję EEG Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

prof. Marcin Wojnar

Prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar jest lekarzem psychiatrą, profesorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownikiem Katedry i Kliniki Psychiatrycznej WUM i byłym Dziekanem Wydziału Lekarskiego. Ma także stałe stanowisko profesora wizytującego w Department of Psychiatry, University of Michigan w Ann Arbor, USA. Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie w 1988 roku. Od początku pracy zawodowej interesuje się patogenezą i przebiegiem uzależnień. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał na podstawie pracy poświęconej mechanizmom rozwoju majaczenia alkoholowego. Dwukrotnie przebywał na stypendium naukowym fundowanym przez Fogarty International Center Narodowego Instytutu Zdrowia USA na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor. Praca naukowa poświęcona badaniu związków skłonności samobójczych, impulsywności i nawrotu picia w kontekście genetycznej predyspozycji do uzależnienia od alkoholu zaowocowała jego pracą habilitacyjną. Jest autorem ponad 160 publikacji naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Brał udział w licznych konferencjach i kongresach naukowych, na których przedstawiał ponad 180 doniesień zjazdowych. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, założycielem i wieloletnim prezesem Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami oraz wiceprezydentem Europejskiego Towarzystwa Badań Biomedycznych nad Alkoholizmem (ESBRA).

Rafał Wójcik

Przemysław Zaboklicki

prof. Anna Zajenkowska

Dr hab. Anna Zajenkowska, prof. AEH, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie. Psychoterapeutka, analityczka grupowa, superwizorka aplikantka w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Przewodnicząca sekcji grupowej i członkini zarządu w European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy, EFPP. Dodatkowo ukończyła studia magisterskie z zakresu handlu międzynarodowego na Uniwersytecie w Korei oraz studia podyplomowe z zakresu bankowości w Polskiej Akademii Nauk.
W swoich badaniach skupia się na przetwarzaniu informacji społecznych, w szczególności na związku pomiędzy wrogim postrzeganiem rzeczywistości a zaburzeniami psychicznymi, czego wynikiem jest szereg publikacji i projektów naukowych (więcej informacji na: https://www.healab.pl/). Ponadto interesuje ją wykorzystanie wiedzy psychoanalitycznej do lepszego zrozumienia zjawisk społecznych, dlatego od 2014 jest zaangażowana w projekt Polska na Kozetce.

Adam Zawistowski

Ambasador

Oleg Nowak

Lekarz na kółkach. Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Radiologia i diagnostyka obrazowa. Flebologia.
Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.
Prelegent sekcji mięśniowo-szkieletowej PLTR.
Członek Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego.
Pełnomocnik Naczelnej Rady Lekarskiej ds. Lekarzy z Niepełnosprawnościami.
Ambasador Fundacji Nie Widać Po Mnie.