Fundacja Nie Widać Po Mnie – mówimy otwarcie o problemach i oswajamy społeczeństwo z tematami zaburzeń i zdrowia psychicznego.

Dla wielu osób depresja czy choroby psychiczne  to wciąż wymysł specjalistów, moda, lenistwo, chęć zwrócenia na siebie uwagi – a tak naprawdę choroby których #niewidaćpomnie.

Osoby cierpiące na liczne zaburzenia psychiczne nie mają wsparcia – zamiast tego nierzadko są oceniane i szykanowane –  często przez najbliższych, niezależnie od wieku.

Podstawowe filary działalności Fundacji NWPM to:

1.

Przełamywanie tabu i oswajanie chorób, których NIE WIDAĆ

2.

Edukowanie, tworzenie kampanii społecznych i projektowanie szkoleń w zakresie promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki wypalenia zawodowego, zarządzania stresem czy komunikacji interpersonalnej

3.

Wzmacnianie środowiska przyjaznego dzieciom, wspieranie rodziców, placówek oświatowych i ochrony zdrowia, budowanie świadomości z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

4.

Psychoedukacja osób starszych

5.

Opracowanie, utworzenie i wdrożenie autorskiego programu WSPARCIE DLA MEDYKA W(y)SPA

Pomysłodawczynią ustanowienia Fundacji jest Urszula Szybowicz, absolwentka kierunku zdrowie publiczne, edukator zdrowia, Dyrektor Operacyjna Polskiej Federacji Szpitali, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia.

„Od początku realizacji idei zależało nam na skupianiu wokół Fundacji specjalistów, ekspertów i mentorów dla propagowania zmian w podejściu do promocji i dbania o zdrowie psychiczne. Radę Naukową Fundacji tworzą specjaliści z zakresu psychiatrii i psychologii dziecięcej i osób dorosłych, szkoleniowcy, osoby pracujące w środowisku ochrony zdrowia. To się udało, mamy rewelacyjny unikatowy na skale kraju zespół specjalistów, z którymi opracowaliśmy autorskie programy edukacyjne, warsztaty i szkolenia.” – dodaje Urszula Szybowicz, Założycielka i Prezes Fundacji.

Współpracujemy z instytucjami państwowymi i samorządowymi, z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności osobami i instytucjami. które wiedzą jak ważne jest zdrowie psychiczne każdego z nas.