Psychoedukacja z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

 

Zgodnie z danymi UNICEF 10,8% polskich nastolatków w wieku 10-17 lat może zmagać się z zaburzeniami psychicznymi. W 2022 r. Komenda Główna Policji zanotowała 2093 zamachy samobójcze w grupie wiekowej 7-18 lat.

Dzisiaj młodzież stoi przed wyzwaniami, z którymi nie mierzyli się ich rodzice. Przebodźcowanie zalewem informacji, przeniesienie życia do sieci, obniżenie zdolności społecznych, a finalnie wzrost aktów agresji i rosnące zjawisko cyberbullyingu. To tylko kilka z problemów. Młodzi ludzie nie wiedzą, jak w tym się odnaleźć. Nie wiedzą tego też ich rodzice, bo wychowywali się w zupełnie innej rzeczywistości.

Sytuacji nie poprawi doraźna pomoc dzieciom w kryzysie psychicznym. Jest im niezbędna, jednak trzeba szerszych działań, które zwiększą świadomość uczniów w zakresie rozpoznawania i kontroli własnych stanów emocjonalnych, nauczą ich zasad współżycia społecznego, a rodzicom pokażą, jak nawiązywać relacje z dzieckiem, z którym tak wiele ich dzieli, a łączy bezgraniczna miłość i potrzeba ochrony.

Fundacja Nie Widać Po Mnie rozpoczyna projekt: „Psychoedukacji w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”!

Cele

Program skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu województwa lubuskiego. Obejmuje także rodziców i kadrę dydaktyczną. Działania prowadzone są łącznie w 41 placówka oświatowych..

Najważniejsze cele projektu to:

  • promocja zdrowia psychicznego;
  • kształtowanie nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi;
  • umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu psychicznemu;
  • wzmocnienie wiedzy uczestników o zaburzeniach psychicznych dzieci i młodzieży;
  • tworzenie przyjaznego, wolnego od stereotypów środowiska udzielającego wsparcia osobom chorującym oraz zdrowiejącym,
  • przekazanie istotnej wiedzy z zakresu dobrostanu psychospołecznego, który w szkole osiąga się poprzez budowanie dobrych relacji nauczycieli z uczniami i rodzicami oraz wzajemnie między uczniami,
  • wzmocnienie umiejętności wychowawczych rodziców w takich obszarach jak: budowanie porozumienia z dzieckiem, sposoby budowania więzi wśród członków rodziny

Istotnym założeniem jest też pomoc dzieciom i nastolatkom obciążonym ryzykiem zaburzeń psychicznych. Działania obejmują uczniów, ich rodziny oraz nauczycieli

Realizacja

Program podzielony jest na dwa zadania:

  • Profilaktyka Uniwersalna
  • Profilaktyka Selektywna

Profilaktyka Uniwersalna

Ta część projektu „Psychoedukacji w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” zakłada zwiększenie wiedzy na temat emocji, ich rozpoznawania i kontroli, ważnych zasad zdrowego stylu życia, a także odpowiedzialności za tworzenie przyjaznego środowiska.

W ramach programu odbywają się spotkania dla uczniów i ich rodziców. Warsztaty prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę psychologów, psychoterapeutów i pedagogów.

Profilaktyka Selektywna

Są to warsztaty dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci, u których występuje zwiększone ryzyko zaburzeń psychicznych. Program obejmuje też nauczycieli wybranych jednostek oświatowych.

W ramach programu „Psychoedukacja w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” powstały również poradniki i podcasty, które będą dostępne na stronie Fundacji Nie Widać Po Mnie także po zakończeniu projektu.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Lubuskiego ze środków przyznanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Aktualności

Stop depresji dzieci i młodzieży - nastolatka siedi na łóżku i obejmuje nogi. Jest smutna

Masz jeszcze szansę zbadać swoje dziecko w kierunku depresji…szybko i bezpłatnie

| Aktualności, Baza wiedzy, Depresja dzieci i młodzieży | No Comments
Trwa „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z Województwa Mazowieckiego” finansowany jest z budżetu Województwa Mazowieckiego.” Jeszcze w tym roku zlokalizowanych na terenie Warszawy…

Teraz możesz bezpłatnie zbadać swoje dziecko w kierunku depresji

| Aktualności, Depresja dzieci i młodzieży | No Comments
  Jeśli zauważasz, że Twoje nastoletnie dziecko może mieć objawy depresji, nie czekaj. Zgłoś je na bezpłatną diagnostykę w kierunku depresji. Tu otrzymasz szybką i bezpłatną pomoc, także w zakresie…

Powrót do szkoły, czyli powrót do rozważań nad zdrowiem psychicznym dzieci

| Aktualności, Depresja dzieci i młodzieży, Konferencje | No Comments
Początek września to dla większości uczniów stres, a cały rok szkolny coraz częściej naznaczony jest kolejnymi diagnozami zaburzeń psychicznych. Cierpiących nieletnich z roku na rok przybywa. Mimo ostatnich działań naprawczych…

Kuratoria oświaty kontra zdrowie psychiczne dzieci

| Aktualności, Depresja dzieci i młodzieży, Uzależnienia behawioralne | No Comments
Ponad połowa kuratoriów oświaty nie prowadzi żadnych działań z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Przedstawiciele aż 5 z nich twierdzą, że taka aktywność nie należy do ich kompetencji. Tak…

Przerwa na emocje

| Aktualności, Depresja dzieci i młodzieży | No Comments
Podcasty psychoedukacyjne dla młodzieży i ich rodziców O depresji trzeba mówić. To choroba, której nie widać. Zwłaszcza u nastolatków, którzy w okresie dojrzewania przechodzą zmiany natury fizycznej i psychicznej. Wkraczają…

Jak rozmawiać z dzieckiem z depersją

| Aktualności, Depresja dzieci i młodzieży | No Comments
Twoje dziecko ma depresję! Czujesz niedowierzanie, niezrozumienie, szok. Jak to w ogóle możliwe? Jednak uwierz, to moment, w którym musisz nauczyć się go wspierać w procesie leczenia. Nie jest to…