Psychoedukacja z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

 

Zgodnie z danymi UNICEF 10,8% polskich nastolatków w wieku 10-17 lat może zmagać się z zaburzeniami psychicznymi. W 2022 r. Komenda Główna Policji zanotowała 2093 zamachy samobójcze w grupie wiekowej 7-18 lat.

Dzisiaj młodzież stoi przed wyzwaniami, z którymi nie mierzyli się ich rodzice. Przebodźcowanie zalewem informacji, przeniesienie życia do sieci, obniżenie zdolności społecznych, a finalnie wzrost aktów agresji i rosnące zjawisko cyberbullyingu. To tylko kilka z problemów. Młodzi ludzie nie wiedzą, jak w tym się odnaleźć. Nie wiedzą tego też ich rodzice, bo wychowywali się w zupełnie innej rzeczywistości.

Sytuacji nie poprawi doraźna pomoc dzieciom w kryzysie psychicznym. Jest im niezbędna, jednak trzeba szerszych działań, które zwiększą świadomość uczniów w zakresie rozpoznawania i kontroli własnych stanów emocjonalnych, nauczą ich zasad współżycia społecznego, a rodzicom pokażą, jak nawiązywać relacje z dzieckiem, z którym tak wiele ich dzieli, a łączy bezgraniczna miłość i potrzeba ochrony.

Fundacja Nie Widać Po Mnie rozpoczyna projekt: „Psychoedukacji w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”!

Cele

Program skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu województwa lubuskiego. Obejmuje także rodziców i kadrę dydaktyczną. Działania prowadzone są łącznie w 41 placówka oświatowych..

Najważniejsze cele projektu to:

  • promocja zdrowia psychicznego;
  • kształtowanie nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi;
  • umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu psychicznemu;
  • wzmocnienie wiedzy uczestników o zaburzeniach psychicznych dzieci i młodzieży;
  • tworzenie przyjaznego, wolnego od stereotypów środowiska udzielającego wsparcia osobom chorującym oraz zdrowiejącym,
  • przekazanie istotnej wiedzy z zakresu dobrostanu psychospołecznego, który w szkole osiąga się poprzez budowanie dobrych relacji nauczycieli z uczniami i rodzicami oraz wzajemnie między uczniami,
  • wzmocnienie umiejętności wychowawczych rodziców w takich obszarach jak: budowanie porozumienia z dzieckiem, sposoby budowania więzi wśród członków rodziny

Istotnym założeniem jest też pomoc dzieciom i nastolatkom obciążonym ryzykiem zaburzeń psychicznych. Działania obejmują uczniów, ich rodziny oraz nauczycieli

Realizacja

Program podzielony jest na dwa zadania:

  • Profilaktyka Uniwersalna
  • Profilaktyka Selektywna

Profilaktyka Uniwersalna

Ta część projektu „Psychoedukacji w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” zakłada zwiększenie wiedzy na temat emocji, ich rozpoznawania i kontroli, ważnych zasad zdrowego stylu życia, a także odpowiedzialności za tworzenie przyjaznego środowiska.

W ramach programu odbywają się spotkania dla uczniów i ich rodziców. Warsztaty prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę psychologów, psychoterapeutów i pedagogów.

Profilaktyka Selektywna

Są to warsztaty dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci, u których występuje zwiększone ryzyko zaburzeń psychicznych. Program obejmuje też nauczycieli wybranych jednostek oświatowych.

W ramach programu „Psychoedukacja w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” powstały również poradniki i podcasty, które będą dostępne na stronie Fundacji Nie Widać Po Mnie także po zakończeniu projektu.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Lubuskiego ze środków przyznanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Aktualności

Autyzm a depresja i inne zaburzenia współistniejące u dzieci i dorosłych

| Aktualności, Baza wiedzy | No Comments
1-7 grudnia 2023 Europejski Tydzień Autyzmu Objawy charakterystyczne dla zaburzeń ze spektrum autyzmu są niezwykle obciążające. Przez wiele lat nie pozostawiały miejsca na dodatkową analizę innych zaburzeń psychicznych jako chorób…

Cukrzyca a samoocena: Budowanie pozytywnego wizerunku samego siebie u dzieci.

| Aktualności, Baza wiedzy | No Comments
Jak wspierać dzieci w zaakceptowaniu choroby Ryzyko wystąpienia depresji jako choroby współistniejącej u osób zmagających się cukrzycą typu I jest 3-krotnie większe niż w ogóle populacji. Pacjenci cierpią też częściej…

Już 7365 osób skorzystało z pomocy psychologicznej

| Aktualności, Baza wiedzy, Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej | No Comments
Już 7365 osób skorzystało z pomocy psychologicznej w ramach programu uruchomionego przez Ministerstwo Zdrowia. „Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej” finansowany przez Unię Europejską oferuje bezpłatne wizyty i konsultacje ze specjalistami…

„W tym z pozoru beztroskim życiu nastolatka, wiele rzeczy nas przytłacza”

| Aktualności | No Comments
Rozmowa z Szymonem i Filipem - członkami zespołu Sad Smiles Sad Smiles nie da się zamknąć w okowach jednej muzyki. Obecnie grają ostro, mocno i dosadnie. Energetycznym brzmieniem uzupełniają głębokie…

Zdrowy styl życia z cukrzycą typu I

| Aktualności, Baza wiedzy | No Comments
Cukrzyca typu I jest trudną chorobą przewlekłą, która wymaga podjęcia wielopłaszczyznowych działań. Terapia nie prowadzi do pełnego wyzdrowienia, jednak może zapewnić długie i satysfakcjonujące życie choremu. Wymaga jednak pełnej świadomości…

“Rutyna” – manifest młodego pokolenia

| Aktualności, Baza wiedzy | No Comments
“Myję twarz, By zobaczyć coś innego Niż ostatnie kilka lat….” Wydaje się to niemożliwe, a jednak te głębokie, trudne słowa wyszły spod „pióra” 16-latków. „Rutyna” to nowy singiel zespołu Sad…