Kurs Asystenta Zdrowienia

 

Fundacja Nie Widać Po Mnie w ramach działalności statutowej prowadzi Kurs Asystenta Zdrowienia. To szansa dla osób, które mają za sobą doświadczenia kryzysów lub epizodów zaburzenia psychicznego i przepracowali je w ramach psychoterapii ze specjalistą zdrowia psychicznego. Funkcja Asystenta Zdrowienia to możliwość wykorzystania tych doświadczeń do niesienia pomocy innym zmagającymi się z podobnymi wyzwaniami.

Asystent Zdrowienia to młoda funkcja w sektorze opieki psychiatrycznej i psychologicznej. Istnieje od 2018 r. a w czerwcu 2022 r. została włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie formalnego potwierdzenia umiejętności nabytych w drodze samodzielnego kształcenia, co uprawnia do rozpoczęcia pracy na stanowisku. Kurs Asystenta Zdrowienia jest więc szansą dla osób po przebytym kryzysie na odnalezienie nowej ścieżki zawodowej, aktywizacji społecznej i szybszego powrotu do życia sprzed epizodu.

Kurs Asystenta Zdrowienia Fundacja Nie Widać Po Mnie zdrowie psychiczne Asystent Zdrowienia grafika NWPM

Kim jest Asystent Zdrowienia?

 

Asystent Zdrowienia stanowi pomost łączący osoby w kryzysie z lekarzami i zespołem medycznym. Jego głównym zadaniem jest szczęko rozumiane wsparcie osób w procesie leczenia zaburzeń psychicznych. Wykorzystuje swoje doświadczenie kryzysu, aby pomóc pacjentom lepiej zrozumieć swój stan oraz dać nadzieję, że jest szansa na powrót do życia sprzed choroby. Asystent Zdrowienia uczestniczy w zajęciach grupowych i motywuje chorych do tego samego. Towarzyszy w wyjściach indywidualnych.

Pełnią także funkcję wspierającą dla rodzin osób w kryzysie. Udziela porad, stanowi drogowskaz w organizacji życia z bliskim z zaburzeniem, pomaga im zrozumieć, z jakimi wyzwaniami mierzy się chory i jakiego wsparcia potrzebuje.

Asystenci Zdrowienia znajdują zatrudnienie w:

  • centrach zdrowia psychicznego,
  • całodobowych placówkach opieki psychiatrycznej,
  • ośrodkach opiekuńczych,
  • domach opieki,
  • środowiskowych domach samopomocy,
  • domach pomocy społecznej.

Jak przebiega Kurs Asystenta Zdrowienia?

Jest to łącznie 220 godzin szkolenia i praktycznego stażu, w trakcie których uczestnicy poznają zagadnienia z zakresu:

  • zdrowia psychicznego – objawów różnych zaburzeń i procesu zdrowienia,
  • strategii radzenie sobie z kryzysem,
  • opracowywania planów kryzysowych.

Uczestnicy nabywają praktycznych umiejętności komunikacji zarówno z osobą w kryzysie, jak i ich najbliższymi. Pogłębiają wiedzę na temat konieczności samoobserwacji i sposobów radzenia sobie ze stresem oraz zapobiegania wypaleniu zawodowemu.

Zdobywają informacje o zasobach Asystenta Zdrowienia, jego funkcjach i roli, jaką pełni w procesie zdrowienia osób w kryzysie. Uczestnicy poznają też zasady funkcjonowania i organizacji systemu opieki psychiatrycznej tak, aby byli przygotowani do włączenia się w niego po ukończeniu kursu.

Kto może wziąć udział w Kursie Asystenta Zdrowienia Fundacji NWPM?

 

Kurs Asystenta Zdrowienia skierowany jest do osób, które mają za sobą kryzys lub epizod zaburzenia psychicznego. Jednocześnie zaburzenie powinno znajdować się w fazie remisji lub osoba powinna mieć tzw. wgląd w chorobę, czyli być świadomą objawów i umieć je odróżniać od stanu rzeczywistego. Warunkiem koniecznym jest także odbycie 75 godzin psychoterapii indywidualnej w warunkach pozaszpitalnych. Spełnienie tych warunków weryfikowane jest podczas rozmowy rekrutacyjnej.

Fundacja Nie Widać Po Mnie prowadzi obecnie zapisy na listę oczekujących na Kurs Asystenta Zdrowienia. O kolejnych edycjach kursu informujemy osoby oczekujące mailowo, a informacja pojawia się też na stronie internetowej Fundacji oraz kanałach w mediach społecznościowych.

Dokumenty do pobrania

Aktualności

Video

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM KURSU NA ASYSTENTA ZDROWIENIA?

Może w nim wziąć udział osoba po kryzysie psychicznym, która:

➜ jest osobą pełnoletnią,
➜ ma samoświadomość dotyczącą zdrowia psychicznego nie odczuwa obecnie objawów zaburzenia,
➜ odbyła 75 godzin terapii indywidualnej w warunkach pozaszpitalnych,
➜ posiada minimum kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie zasadnicze zawodowe (trzeci poziom Polskich Ramy Kwalifikacji,
➜ ma wysoką motywację do rozpoczęcia kursu.

Spełniasz powyższe kryteria? Chcesz wykorzystać swoje doświadczenie, by pomagać innym? Czekamy na Ciebie! Rekrutacja już trwa.

Email: [email protected]

Więcej informacji znajdziesz na stronie Fundacji Nie Widać Po Mnie: https://niewidacpomnie.org/

JAKIE SĄ ZADANIA ASYSTENTA ZDROWIENIA?

Jego obowiązki zależą od rodzaju placówki. Należą do nich m.in.:

➜ uczestniczenie w spotkaniach z lekarzami prowadzącymi i wykonywanie zadań przez nich zleconych,
➜ uczestniczenie w zajęciach grupowych zarówno jako słuchacz, jak i osoba współprowadząca,
➜ współprowadzenie zajęć warsztatowych i edukacyjnych,
➜ towarzyszenie pacjentom w wyjściach indywidualnych i grupowych,
➜ prowadzenie rozmów wspierających z pacjentami, a także ich rodzinami,
➜ motywowanie chorych do aktywności fizycznej i socjalizacji,
➜ dzielenie się swoimi spostrzeżeniami odnośnie postępów w zdrowieniu, poszczególnych pacjentów z ich terapeutami i personelem placówki medycznej.

KIM JEST ASYSTENT ZDROWIENIA?

To osoba, której zadaniem jest wsparcie osób w kryzysie psychicznym w procesie terapeutycznym. To nowa funkcja w systemie ochrony zdrowia psychicznego, która powstała na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

GDZIE PRACUJE ASYSTENT ZDROWIENIA?

Asystenta Zdrowienia spotkasz m.in. w:

🏥  szpitalach psychiatrycznych,
🏥  centrach zdrowia psychicznego,
🏥  środowiskowych domach pomocy,
🏥  domach pomocy społecznej,
🏥  placówkach opiekuńczych,
🏥  zespołach leczenia środowiskowego.

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM ZDROWIENIA?

Asystentem Zdrowienia może być osoba po kryzysie psychicznym, która:

➜ jest w wieku 18-67 lat,
➜ ma wgląd w zaburzenie i nie odczuwa obecnie jego objawów,
➜ odbyła 75 godzin terapii,
➜ ukończyła odpowiedni kurs,
➜ odbyła staż w rekomendowanej placówce.

Dowiedz się więcej o bezpłatnym kursie na Asystenta Zdrowienia na stronie Fundacji Nie Widać Po Mnie.