Ministerstwo Zdrowia realizuje Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej oraz studentów kierunków medycznych.

Informujemy, że dzień 14.12.2023r był ostatnim dniem funkcjonowania Platformy: psychologdlamedyka.pl w zakresie umawiania i przeprowadzania sesji z psychologami i psychoterapeutami.
Od dnia 15.12.2023r. do 30.06.2024r. Istnieje możliwość zapoznania się z materiałami dydaktycznymi oraz możliwy jest dostęp do forum użytkowników, którzy do dnia 14.12.2023r. założyli konto na Platformie. Regulamin Platformy oraz polityka RODO obowiązują od dnia 15.12.2023r. wyłącznie w zakresie wskazanych wyżej funkcjonalności Platformy.

Nawet 15 000 interwencji kryzysowych i sesji terapeutycznych

Ministerstwo Zdrowia przekaże środki na bezpośrednią interwencję kryzysową, porady psychologiczne i sesje terapii indywidualnej dla kadry medycznej oraz studentów kierunków medycznych. Program zakłada również długofalową edukację poprzez przygotowanie i dostęp do materiałów dydaktycznych.

Platforma online

Realizacja zadań będzie odbywać się za pośrednictwem platformy online. Narzędzie cyfrowe umożliwi dotarcie do większej liczby osób w sytuacji kryzysowej. Zapewni też poczucie bezpieczeństwa, co jest szczególnie istotne przy eliminacji obaw przed ostracyzmem medyków szukających pomocy.

Forma zdalna zlikwiduje również bariery architektoniczne, które uniemożliwiają lub utrudniają osobom z niepełnosprawnościami dostęp do specjalistycznego wsparcia psychologicznego.

Wyrówna również szanse uzyskania pomocy osobom  z mniejszych miejscowości, gdzie zasoby kadry psychologicznej są ograniczone.

W celu pełnej realizacji założeń programu oraz usystematyzowania działań platforma zostanie podzielona na dwa moduły:

 • bezpośredniego wsparcia psychologicznego,
 • moduł edukacyjny.

Realizacja zadań bezpośredniej interwencji kryzysowej

Nadrzędnym celem programu jest doraźna, niezwłoczna pomoc medykom w kryzysie psychicznym i emocjonalnym wywołanym nagłą, trudną sytuacją, będącym efektem przedłużającego się stresu lub wcześniejszych traumatycznych wydarzeń, a także natężenia negatywnych emocji związanych z pandemią COVID-19.

Zgodnie z danymi zebranymi przez Fundację Nie Widać Po Mnie ponad 50% przedstawicieli zawodów medycznych cierpi na syndrom wypalenia zawodowego. W niektórych grupach wielu myśli o zmianie profesji. Jednocześnie medycy sięgają po fachową pomoc najrzadziej i najpóźniej.

Celem programu jest dotarcie głównie do tej grupy.

W ramach inicjatywy kadra medyczna i studenci kierunków medycznych będą mogli skorzystać z natychmiastowej pomocy psychologów, psychologów klinicznych oraz psychoterapeutów. Spotkania umawiane będą wyłącznie za pośrednictwem platformy online, gdzie zamieszczony zostanie kalendarz z dostępnością specjalistów.

Taka forma pozwoli na zmniejszenie lęku przed odrzuceniem przez środowisko, bliskich oraz pacjentów. Tymczasem ten strach jest jedną z głównych przyczyn, dla których medycy nie szukają profesjonalnego wsparcia.

Jeśli w trakcie pierwszego spotkania konsultacyjnego psycholog zdiagnozuje potrzebę terapii, medyk będzie mógł z niej skorzystać w ramach programu. Dla każdej takiej osoby przewidziano do 4 bezpłatnych sesji trwających po ok. 50 minut. Odbędą się one niezwłocznie — w terminach dogodnych dla osoby potrzebującej.

W ramach programu dostępnych będzie ponad. 100 psychologów, psychologów klinicznych i psychoterapeutów. Zapewni to szybką interwencję w sytuacjach kryzysowych i zapobiegnie dalszej eskalacji problemu.

Spotkania zdalne odbywać się będą za pośrednictwem platformy, której zaplecze techniczne pozwoli na uniknięcie przeciążenia charakterystycznego dla popularnych komunikatorów.

Konsultacje i sesje terapeutyczne w trybie stacjonarnym prowadzone będą we wszystkich miastach wojewódzkich.

Program przewiduje realizację 15 000 bezpośrednich interwencji kryzysowych.

Psychoedukacja przedstawicieli zawodów medycznych

Poza szybką, bezpośrednią pomocą psychologiczną środki finansowe przeznaczone zostaną na działania długofalowe zakładające psychoedukację medyków i studentów kierunków medycznych w zakresie:

 • zdrowia psychicznego,
 • stanów emocjonalnych związanych z charakterem wykonywanej pracy,
 • objawów najczęstszych zaburzeń psychicznych,
 • technik relaksacyjnych.

Większa wiedza i samoświadomość to przede wszystkim szansa na baczniejsze obserwowanie swoich stanów emocjonalnych, ich dogłębna analiza i możliwość wcześniejszego rozpoznania alarmujących symptomów. Tymczasem szybka pomoc i właściwa diagnoza minimalizują ryzyko pogłębiania się zaburzenia, ułatwiają i skracają proces leczenia.

Jest to też szansa na zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przyszłości lub minimalizowanie ich skutków.  W dłuższej perspektywie czasu doprowadzi to do wzmocnienia kadry medycznej.

W ramach programu powstaną:

 • poradniki,
 • webinary prowadzone przez psychologów i psychologów klinicznych,
 • materiały dydaktyczne z zakresu technik relaksacyjnych.

Materiały edukacyjne  będą miały formę cyfrową i dopasowane zostaną do odbioru także przez osoby z ograniczeniami wzrokowymi i słuchowymi. Dostępne będą na platformie online w module edukacyjnym.

Platforma będzie także miejscem wymiany doświadczeń, poglądów i problemów przedstawicieli kadry medycznej i studentów. Utworzone zostanie bowiem forum dyskusyjne, a możliwość tworzenia grup tematycznych usprawni komunikację.

Kto może skorzystać z programu?

Przedsięwzięcie skierowane jest do szeroko rozumianej kadry medycznej. Do platformy będą mieli więc dostęp między innymi:

 • lekarze / lekarki
 • pielęgniarki / pielęgniarze
 • położne
 • ratownicy i ratowniczki medyczne
 • fizjoterapeuci / fizjoterapeutki
 • diagności laboratoryjni
 • farmaceuci / farmaceutki

Odbiorcami będą również studenci kierunków medycznych, którzy już w toku nauki mierzą się z przeciążeniem, stresem, presją i ciągłym niepokojem,

Dodatkowe informacje o programie

Głównym realizatorem zadań programu jest Falck Medycyna. Jest to największe, wiodące prywatne przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania usług medycznych, wyspecjalizowane w zakresie specjalistycznego transportu medycznego. Wsparciem merytorycznym i organizacyjnym służyć będzie Fundacja Nie Widać Po Mnie, której misja skupia się na szeroko pojętej psychoedukacji społeczeństwa w zakresie zdrowia psychicznego.

Środki przyznane zostały przez Ministerstwo Zdrowia w ramach „Programu wsparcia psychologicznego kadry medycznej” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Działania 7.1 Osi priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia.

Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 17 131 378 PLN, jest równa kwocie wydatków kwalifikowalnych w projekcie i stanowi 100% wkładu UE.

Realizacja zadań zakończy się 30 listopada 2023, natomiast dostęp do materiałów edukacyjnych będzie zapewniony użytkownikom platformy do 30 czerwca 2024 r.

Już 7365 osób skorzystało z pomocy psychologicznej

| Aktualności, Baza wiedzy, Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej | No Comments
Już 7365 osób skorzystało z pomocy psychologicznej w ramach programu uruchomionego przez Ministerstwo Zdrowia. „Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej” finansowany przez Unię Europejską oferuje bezpłatne wizyty i konsultacje ze specjalistami…

Jak rozpoznać, kiedy potrzebuję fachowej pomocy?

| Aktualności, Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej | No Comments
Ministerstwo Zdrowia realizuje program wsparcia psychologicznego kadry medycznej i studentów kierunków medycznych Zdrowie psychiczne nie sprowadza się do braku problemów, ale do umiejętności radzenia sobie z nimi. Tymczasem medycy kończą…

Problemy medyków w związkach i relacjach

| Aktualności, Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej | No Comments
Ministerstwo Zdrowia realizuje program wsparcia psychologicznego kadry medycznej i studentów kierunków medycznych O związek trzeba dbać. To prawda stara jak świat. Jednak ilu medyków ma na to czas i siłę?…

Co to jest rezyliencja i jak ją zwiększyć?

| Aktualności, Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej | No Comments
Ministerstwo Zdrowia realizuje program wsparcia psychologicznego kadry medycznej i studentów kierunków medycznych Rezyliencja to pojęcie, z którym powinien zaprzyjaźnić się każdy medyk. Określa wzorzec zachowań w reakcji na trudności, wyzwania…

Uzależnienia behawioralne (pornografia, seks, gry komputerowe, zakupy) – jak rozpoznać, gdzie szukać pomocy? 

| Aktualności, Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej | No Comments
Ministerstwo Zdrowia realizuje program wsparcia psychologicznego kadry medycznej i studentów kierunków medycznych Problem uzależnień medyków do tej pory poruszany był w aspekcie alkoholu, środków farmakologicznych i psychoaktywnych. Tymczasem uzależnienia behawioralne…

Asertywność i radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi

| Aktualności, Baza wiedzy, Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej | No Comments
Ministerstwo Zdrowia realizuje program wsparcia psychologicznego kadry medycznej i studentów kierunków medycznych Asertywność – pojęcie, które w praktyce powinien znać każdy medyk. W relacjach z pacjentem nieprzerwanie natyka się na…

Współpraca przedstawicieli zawodów medycznych — czy to recepta na naprawienie systemu ochrony zdrowia?

| Aktualności, Baza wiedzy, Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej | No Comments
Ostatnio coraz częściej mówi się o zdrowiu psychicznym medyków nie tylko w kontekście jednostek. Integruje się też całe środowisko, aby ujawnić i zrozumieć problemy poszczególnych sektorów i znaleźć ujednolicone rozwiązania…

Jestem medykiem i choruję psychicznie. Co muszę wiedzieć? Jak o siebie zadbać?

| Aktualności, Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej | No Comments
Ministerstwo Zdrowia realizuje program wsparcia psychologicznego kadry medycznej i studentów kierunków medycznych   Właściwa diagnoza zaburzeń psychicznych u medyków jest opóźniona nawet o 10 lat. Jej rozpoznanie często następuje w…

Jak pomóc koledze/koleżance? Dobre praktyki w zakresie interwencji koleżeńskich

| Aktualności, Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej | No Comments
Ministerstwo Zdrowia realizuje program wsparcia psychologicznego kadry medycznej i studentów kierunków medycznych   Ryzyko zaburzeń psychicznych wśród przedstawicieli zawodów medycznych jest większe niż u ogółu populacji. Problem w walce z…

Radzenie sobie z emocjami związanymi z pracą (w tym Grupy Balinta)

| Aktualności, Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej | No Comments
Ministerstwo Zdrowia realizuje program wsparcia kadry medycznej i studentów kierunków medycznych   O trudne emocje na szpitalnych korytarzach czy w karetce pogotowia nietrudno. Spotykają się tam ludzie, którym przyświeca jeden…

Metody redukcji stresu

| Aktualności, Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej | No Comments
Ministerstwo Zdrowia realizuje program wsparcia kadry medycznej i studentów kierunków medycznych.   Dystres (stres negatywny) w literaturze fachowej najczęściej pojawia się jako osobny czynnik, który znacznie zwiększa ryzyko pojawienia się…

Alkohol i inne substancje psychoaktywne. Kiedy zaczyna się problem?

| Aktualności, Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej | No Comments
Ministerstwo Zdrowia realizuje program wsparcia psychologicznego kadry medycznej i studentów kierunków medycznych.   Uzależnienia, obok depresji, to największy i najbardziej powszechny problem dotykający środowisko medyczne. Niektóre badania wskazują, że od…

Lęki i zaburzenia lękowe

| Aktualności, Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej | No Comments
Ministerstwo Zdrowia realizuje program wsparcia kadry medycznej i studentów kierunków medycznych     Lęk jest jednym z najpowszechniejszych objawów w psychiatrii. Pojawia się w większości zaburzeń i chorób psychicznych, a…

Depresja

| Aktualności, Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej | No Comments
Ministerstwo Zdrowia realizuje program wsparcia kadry medycznej i studentów kierunków medycznych Depresja jest najczęściej występującym zaburzeniem psychicznym w ogóle światowej populacji. Nie inaczej jest wśród przedstawicieli zawodów medycznych. Badania dotyczą…

Nerwice, somatyzacje, psychosomatyka

| Aktualności, Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej | No Comments
Ministerstwo Zdrowia realizuje program wsparcia kadry medycznej i studentów kierunków medycznych Zazwyczaj, gdy cierpi dusza, cierpi też ciało. Depresja, lęki czy fobie często mają odzwierciedlenie w dolegliwościach somatycznych i łatwo…

Bezsenność, senność, praca zmianowa

| Aktualności, Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej | No Comments
Ministerstwo Zdrowia realizuje program wsparcia kadry medycznej i studentów kierunków medycznych   Zaburzenia snu dotykają ok. 40% mężczyzn i 55% kobiet. Nie są więc zjawiskiem rzadkim. Jednak przedstawiciele zawodów medycznych…

Wypalenie zawodowe medyków

| Aktualności, Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej | No Comments
Ministerstwo Zdrowia realizuje Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej oraz studentów kierunków medycznych   Badanie przeprowadzane przez Fundację Nie Widać Po Mnie pokazuje, że wypalenie zawodowe to problem, który dotyka ponad…

Jak rozpoznać, kiedy jako medyk sam potrzebuję fachowej pomocy?

| Aktualności, Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej | No Comments
Ministerstwo Zdrowia realizuje Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej oraz studentów kierunków medycznych     U 30% lekarzy objawy depresji występują już na pierwszym roku studiów. Kolejne lata wytężonej nauki, następnie…