Uzależnienia dzieci i młodzieży

W tym miejscu zebraliśmy ebooki dla rodziców i nauczycieli oraz broszury informacyjne dla młodzieży, które przybliżają zagadnienia, m.in. dorastania, emocji, źródeł uzależnień behawioralnych, ich rodzajów, objawów i konsekwencji. Ebooki wzbogacone zostały kilkunastoma webinariami.

Zobacz materiały

Zdrowe nawyki – Poradnik dla uczniów

Sztuka komunikacji – Poradnik dla uczniów

Stres – Poradnik dla uczniów

School vibes -codzienność szkolna – Poradnik dla uczniów

Poza limitami – Przekształcanie niepełnosprawności w sprawność – Poradnik dla uczniów

Porozmawiajmy o seksualności – Poradnik dla uczniów

O depresji młodzieży, jak prosić o pomoc – Poradnik dla uczniów

Dlaczego czujesz to, co czujesz – Poradnik dla uczniów

Bullying- jak go określić – Poradnik dla uczniów

Uwrażliwienie na szczególne potrzeby dziecka – Poradnik dla rodziców i nauczycieli

Sztuka komunikacji z nastolatkiem – Poradnik dla rodziców

Stres – dystres i eustres, stres egzaminacyjny – Poradnik dla rodziców

Stop agresji – rozwiązywanie konfliktów bez przemocy – Poradnik dla rodziców

Ryzyko i konsekwencje wykorzystania – Poradnik dla rodziców i nauczycieli

Role i zdrowie w relacjach rodzinnych – Poradnik dla rodziców

Rola wychowania w procesie rozwoju dzieci zdrowe relacje – Poradnik dla rodziców

Relacje romantyczne – Poradnik dla rodziców

Realizacja orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego – Poradnik dla rodziców

Prawa człowieka – Poradnik dla rodziców

Postawy wobec niepełnosprawności – Poradnik dla rodziców

Podejmowanie decyzji seksualnych – Poradnik dla rodziców

Pierwsze symptomy zaburzeń psychicznych u dzieci i rodziców – Poradnik dla rodziców

O dysleksji i specyficznych trudnościach w uczeniu się – Poradnik dla rodziców

NASZE życie jest podróżą – o wychowaniu do odpowiedzialności – Poradnik dla rodziców

Motywacja – Poradnik dla rodziców

Komunikacja seksualna – Poradnik dla rodziców

Kompetencje rodzicielskie – Modelowanie postaw – Poradnik dla rodziców

Kara i nagroda w procesie wychowawczym – Poradnik dla rodziców

Gdzie szukać pomocy – Poradnik dla rodziców

Cyberprzemoc – Poradnik dla rodziców

ABC krytyki konstruktywnej – Poradnik dla rodziców

Zachowanie granic w relacji uczeń-nauczyciel – Poradnik dla nauczycieli

Uwrażliwienie na szczególne potrzeby dziecka – Poradnik dla rodziców i nauczycieli

Ryzyko i konsekwencje wykorzystania – Poradnik dla rodziców i nauczycieli

Realizacja orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego – Poradnik dla nauczycieli

Problemy w rzeczywistości szkolnej- jak wspierać dzieci – Poradnik dla nauczycieli

Pierwsze symptomy zaburzeń psychicznych u dzieci i rodziców – Poradnik dla nauczycieli

O dysleksji i specyficznych trudnościach w uczeniu się – Poradnik dla nauczycieli

Komunikacja seksualna – Poradnik dla nauczycieli

Kara i nagroda w procesie edukacyjnym – Poradnik dla nauczycieli

Ukryj materiały

Psychoedukacja osób po 50 roku życia i ich rodzin

Czekają tu na Ciebie bezpłatne ebooki i podcasty, z których dowiesz się, m.in. jak przebiega proces starzenia się organizmu, jak go spowolnić, jak ważna jest dieta i aktywność fizyczna w profilaktyce zdrowia psychicznego. Materiały dostarczają praktycznej wiedzy zarówno seniorom, jak i ich najbliższym.

Zobacz materiały

Techniki relaksacyjne trening Jackobsona i Schultza

Stres- psychoedukacja osób starszych

Starzenie się – aspekty fizjologiczne

Ból -aspekty psychologiczne

Jak szczęśliwie żyć 100 lat lub jeszcze dłużej

Jak wspierać rodziców i dziadków O budowaniu zdrowej więzi, wyrozumiałości i dobrej relacji z najbliższymi

Ukryj materiały

Psychoedukacja w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Znajdziesz tu kilkadziesiąt materiałów edukacyjnych dla nauczycieli, rodziców oraz nastolatków. Poruszamy w nich istotne zagadnienia, takie jak rola komunikacji pomiędzy dorosłymi a młodzieżą, zawiłości dorastania, seksualność, orientacja seksualna, a także akty przemocy – wykorzystanie seksulane i cyberbullying.

Zobacz materiały

Brak postów do wyświetlenia.

Ukryj materiały

Nie wiadać, a jestu – Tu Cukier – Psychoedukacja dzieci z cukrzycą typu I oraz ich rodzin

Dzieci z cukrzycą typu I w szczególności narażone na depresję, lęki czy fobie. W trosce o sferę somatyczną czasem łatwo zapomnieć, że na ich dobrostan wpływa także opieka w zakresie emocjonalnym. Dlatego przygotowaliśmy ebooki i podcasty, które pokazują, jak radzić sobie z zagrożeniami w trakcie procesu leczenia choroby przewlekłej.

Zobacz materiały

Zrozumienie cukrzycy typu I

Zdrowy styl życia z cukrzycą typu I

Wyzwania dzieci z cukrzycą. Jak radzić sobie z lękiem i stygmatyzacją

Rodzina jako wsparcie

Cukrzyca a samoocena Budowanie pozytywnego wizerunku samego siebie u dzieci

Ukryj materiały

Emocje w Rodzinie

W ebookach i podcastach poruszamy kwestie, takie jak rozwój emocjonalny dziecka do 10 roku życia, jak rozmawiać z kilkulatkiem i jak go umiejętnie krytykować, jaki wpływ na niego mają konflikty między dorosłymi, jak nawiązywać bliskie relacje z kilkulatkami oparte na szacunku, empatii i zrozumieniu. To zestaw materiałów dla rodziców i tych, którzy w przyszłości planują drogę zwaną rodzicielstwem.

Zobacz materiały

Czynniki rozwoju – wprowadzenie

Teorie rozwoju człowieka

Specyficzne reguły, które określają kryzys dziecka – podstawowe błędy w komunikacji i emocje

Psychologiczne cechy osób korzystających z internetu w sposób nadmierny

Psychologiczne cechy cyberprzestrzeni

Praca terapeutyczna z dzieckiem uzależnionym behawioralnie

Obraz własnego JA w okresie dojrzewania

Uwarunkowania uzależnień związane z wiekiem

Uzależnienia od substancji a uzależnienia behawioralne

Uzależnienie jako forma radzenia sobie z kryzysem

Zmiany emocjonalne w okresie dojrzewania

Zmiany w rozwoju społecznym

Interwencja kryzysowa

Dorastanie

Czego potrzebują dzieci

Poradnik dla rodziców – Uzależnienia behawioralne

Narzędziownik dla nauczyciela – Uzależnienia behawioralne

Broszury informacyjne dla dzieci – Uzależnienia behawioralne

Zdrowe nawyki – Poradnik dla uczniów

Sztuka komunikacji – Poradnik dla uczniów

Stres – Poradnik dla uczniów

School vibes -codzienność szkolna – Poradnik dla uczniów

Poza limitami – Przekształcanie niepełnosprawności w sprawność – Poradnik dla uczniów

Porozmawiajmy o seksualności – Poradnik dla uczniów

O depresji młodzieży, jak prosić o pomoc – Poradnik dla uczniów

Dlaczego czujesz to, co czujesz – Poradnik dla uczniów

Bullying- jak go określić – Poradnik dla uczniów

Uwrażliwienie na szczególne potrzeby dziecka – Poradnik dla rodziców i nauczycieli

Sztuka komunikacji z nastolatkiem – Poradnik dla rodziców

Stres – dystres i eustres, stres egzaminacyjny – Poradnik dla rodziców

Stop agresji – rozwiązywanie konfliktów bez przemocy – Poradnik dla rodziców

Ryzyko i konsekwencje wykorzystania – Poradnik dla rodziców i nauczycieli

Role i zdrowie w relacjach rodzinnych – Poradnik dla rodziców

Rola wychowania w procesie rozwoju dzieci zdrowe relacje – Poradnik dla rodziców

Relacje romantyczne – Poradnik dla rodziców

Realizacja orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego – Poradnik dla rodziców

Prawa człowieka – Poradnik dla rodziców

Postawy wobec niepełnosprawności – Poradnik dla rodziców

Podejmowanie decyzji seksualnych – Poradnik dla rodziców

Pierwsze symptomy zaburzeń psychicznych u dzieci i rodziców – Poradnik dla rodziców

O dysleksji i specyficznych trudnościach w uczeniu się – Poradnik dla rodziców

NASZE życie jest podróżą – o wychowaniu do odpowiedzialności – Poradnik dla rodziców

Motywacja – Poradnik dla rodziców

Komunikacja seksualna – Poradnik dla rodziców

Kompetencje rodzicielskie – Modelowanie postaw – Poradnik dla rodziców

Kara i nagroda w procesie wychowawczym – Poradnik dla rodziców

Gdzie szukać pomocy – Poradnik dla rodziców

Cyberprzemoc – Poradnik dla rodziców

ABC krytyki konstruktywnej – Poradnik dla rodziców

Zachowanie granic w relacji uczeń-nauczyciel – Poradnik dla nauczycieli

Uwrażliwienie na szczególne potrzeby dziecka – Poradnik dla rodziców i nauczycieli

Ryzyko i konsekwencje wykorzystania – Poradnik dla rodziców i nauczycieli

Realizacja orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego – Poradnik dla nauczycieli

Problemy w rzeczywistości szkolnej- jak wspierać dzieci – Poradnik dla nauczycieli

Pierwsze symptomy zaburzeń psychicznych u dzieci i rodziców – Poradnik dla nauczycieli

O dysleksji i specyficznych trudnościach w uczeniu się – Poradnik dla nauczycieli

Komunikacja seksualna – Poradnik dla nauczycieli

Kara i nagroda w procesie edukacyjnym – Poradnik dla nauczycieli

Techniki relaksacyjne trening Jackobsona i Schultza

Stres- psychoedukacja osób starszych

Starzenie się – aspekty fizjologiczne

Ból -aspekty psychologiczne

Jak szczęśliwie żyć 100 lat lub jeszcze dłużej

Jak wspierać rodziców i dziadków O budowaniu zdrowej więzi, wyrozumiałości i dobrej relacji z najbliższymi

Zrozumienie cukrzycy typu I

Zdrowy styl życia z cukrzycą typu I

Wyzwania dzieci z cukrzycą. Jak radzić sobie z lękiem i stygmatyzacją

Rodzina jako wsparcie

Cukrzyca a samoocena Budowanie pozytywnego wizerunku samego siebie u dzieci

Ukryj materiały