Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży

Fundacja Nie Widać Po Mnie w ramach projektu ‘Ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji dzieci, młodzieży oraz ich rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych” przygotowała szereg materiałów poruszających temat uzależnień behawioralnych. Obecnie stają się one coraz częstszym problemem obserwowanym przez psychologów dziecięcych, rodziców i nauczycieli. Jak je rozpoznawać? Jak im zapobiegać? Gdzie szukać pomocy w momencie, kiedy u dziecka zauważymy niepokojące objawy? Na te pytanie znajdą Państwo odpowiedź na naszej stronie oraz na naszym kanale you tube, gdzie zamieszczone są wywiady z p. prof. Ewą Mojs i dr Mają Stanisławską – Kubiak, psycholożkami na co dzień pracującymi z dziećmi i młodzieżą.

Do tej pory uzależnienia kojarzyliśmy głównie z substancjami psychoaktywnymi jak alkohol, narkotyki, nikotyna. W tej chwili coraz częściej zauważane jest i opisywane zjawisko uzależnień behawioralnych, które dotyczą hazardu, pornografii, jedzenia, zakupów, uczenia się, opalania, ćwiczeń, Internetu, gier, telefonu, czatów….. (Ascher i Levounis, 2015). Nowsze i szeroko nagłośnione przypadki uzależnienia behawioralne obejmują również stosowane technologie informacyjne takie jak gry wideo, smartfony i serwisy społecznościowe (Griffiths,2018) do tego stopnia, że ludzie rujnują swoje małżeństw, tracą pracę, szkołę i przyjaciół.

Dzieci są grupą szczególnie narażoną na uzależnienia behawioralne. Wszechogarniająca cyfryzacja, przenoszenie życia do świata wirtualnego stają się z jednej strony częścią naszego codziennego życia, a z drugiej, są zagrożeniem dla psychiki i funkcjonowania w życiu codziennym.

W projekcie skupiliśmy się przede wszystkim na uzależnianiach behawioralnych wynikających z nadużywania gier komputerowych, mediów społecznościowych i innych technologii.

W materiałach, które przygotowaliśmy w ramach projektu, staraliśmy się w sposób przystępny wyjaśnić skalę zjawiska, zawiłości powstawania uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży. Chcemy uczulić rodziców i nauczycieli na pewne niepokojące zachowania dzieci jak: drażliwość, ciągłe niewyspanie spowodowane korzystaniem ze smartfonów czy komputerów do późnych godzin nocnych, labilność emocjonalna, nieadekwatne reagowanie na neutralne bodźce, kłopoty z pamięcią. Oczywiście mogą one mieć różne podłoże, ale jednym z nich może być właśnie uzależnienie behawioralne – mówi prezes Fundacji Urszula Szybowicz.    

W obecnych czasach rodzice i nauczyciele mają przed sobą ogromne wyzwania dotyczące wychowania dzieci i młodzieży. Kompetencje rodzicielskie i nauczycielskie muszą również obejmować podstawową wiedzę psychologicznej, umiejętności dostrzegania zagrożeń i  szybkiego reagowania na niepokojące symptomy zachowania dzieci.

W ramach projektu zostały przygotowane:

– wywiady z ekspertami zamieszczone na kanale YouTube Fundacja Nie Widać PoMnie

– e-booki na temat uzależnień behawioralnych umieszczone na stronie Fundacji Nie Widać Po Mnie

– dla nauczycieli – scenariusze lekcji, e- book: Narzędziownik dla nauczyciela, czyli co warto wiedzieć o uzależnieniach behawioralnych

– dla rodziców:  e- book: Jak wspierać dzieci- kilka przydatnych informacji dla rodziców.

-dla dzieci: książeczka edukacyjna o uzależnieniach behawioralnych, tutaj dostępna w wersji online, wersja drukowana dostępna dla szkół biorących udział w projekcie, jeśli chcesz otrzymać materiały: napisz do nas!

Zapraszamy do korzystania z wiedzy, którą zgromadziliśmy dla Państwa!

Projekt współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Kuratoria oświaty kontra zdrowie psychiczne dzieci

| Aktualności, Depresja dzieci i młodzieży, Uzależnienia behawioralne | No Comments
Ponad połowa kuratoriów oświaty nie prowadzi żadnych działań z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Przedstawiciele aż 5 z nich twierdzą, że taka aktywność nie należy do ich kompetencji. Tak…

Fonoholizm – syndrom FOMO uzależnienie od telefonu dzieci i młodzieży

| Aktualności, Uzależnienia behawioralne | No Comments
Objawy i konsekwencje uzależnienia od telefonu W czasie pandemii współczynnik osób wysokosfomowanych w wieku 15-19 lat wzrósł do 30%. Telefon czy smartfon stały się głównym narzędziem kontaktu z rówieśnikami, źródłem…

Cechy osobowości osób uzależnionych od internetu

| Aktualności, Uzależnienia behawioralne | No Comments
Uzależnienie od nowych technologii w szczególności dotyka dzieci i młodzież. Internet to ich narzędzie kontaktu z rówieśnikami, a także sposób na radzenie sobie ze stresem, emocjami i jedna z dróg…

“Pan Niezwykły” – dzieci dzieciom ku przestrodze

| Aktualności, Uzależnienia behawioralne | No Comments
“Pan Niezwykły” jest musicalem, który wbija w fotel. Zapiera dech w piersiach wartką akcją, zmusza do mimowolnego tupania nogą podczas tańców i śpiewów. Przyciąga feerią barw i prostym językiem, który…

Podsumowanie projektu psychoedukacji dzieci i młodzieży oraz ich rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych

| Aktualności, Uzależnienia behawioralne | No Comments
Projekt prowadzony był w szkołach od września do 15 grudnia 2022 r. W przedsięwzięcie finansowane z budżetu województwa mazowieckiego aktywnie włączyła się nasza Fundacja Nie Widać Po Mnie oraz Centrum…

Przyczyny uzależnień behawioralnych wśród młodzieży. Dlaczego nastolatkowie są na nie tak podatni?

| Aktualności, Uzależnienia behawioralne | No Comments
Marginalizowany przez dwie dekady problem uzależnień behawioralnych, właśnie wychodzi na światło dzienne. Ilość przypadków nałogów związanych z czynnościami rośnie lawinowo — zwłaszcza wśród młodych ludzi poniżej 18 roku życia. Dzisiaj…

Rodzaje uzależnień behawioralnych wśród młodzieży- przewodnik dla zagubionych rodziców

| Aktualności, Uzależnienia behawioralne | No Comments
Według najnowszych badań CBOS ok. 70% nastolatków spędza w Internecie co najmniej 4 godziny dziennie, a 9% z tej grupy jest w sieci ponad 9 godzin. Dla wielu staje się…

Znaczenie wsparcia społecznego i pomoc psychologiczna dziecku uzależnionemu behawioralnie

| Aktualności, Uzależnienia behawioralne | No Comments
O dostrzeganiu w dziecku jego mocnych i słabych stron. Uczenie komunikowania się i nazywania własnych emocji oraz sposobach radzenia sobie z nimi. Fundacja Nie Widać Po Mnie jest realizatorem projektu:…

Zmiany w rozwoju społecznym

| Aktualności, Uzależnienia behawioralne | No Comments
Znaczenie i wpływ środowiska rówieśniczego dziecka na jego relacje w środowisku rodzinnym. Fundacja Nie Widać Po Mnie jest realizatorem projektu: „Ochrona i promocja zdrowia psychicznego’ dotycząca psychoedukacji dzieci, młodzieży oraz…

Uzależnienie jako forma radzenia sobie z kryzysem

| Aktualności, Uzależnienia behawioralne | No Comments
Opisane zostały zależności między nadużywaniem komputera i jego wpływu na sposoby radzenia sobie z własnymi emocjami. Fundacja Nie Widać Po Mnie jest realizatorem projektu: „Ochrona i promocja zdrowia psychicznego’ dotycząca…

Uzależnienia behawioralne

| Aktualności, Uzależnienia behawioralne | No Comments
O zmianach w zachowaniu i funkcjonowaniu dziecka uzależnionego od komputera, telefonu. Fundacja Nie Widać Po Mnie jest realizatorem projektu: „Ochrona i promocja zdrowia psychicznego’ dotycząca psychoedukacji dzieci, młodzieży oraz ich…

Uzależnienia od substancji a uzależnienia behawioralne

| Aktualności, Uzależnienia behawioralne | No Comments
Wpływ nadużywania alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych środków odurzających na uzależnienia od Internetu, hazardu itp.   Fundacja Nie Widać Po Mnie jest realizatorem projektu: „Ochrona i promocja zdrowia psychicznego’ dotycząca…

Uwarunkowania uzależnień związane z wiekiem

| Aktualności, Uzależnienia behawioralne | No Comments
O czynnikach modyfikowalnych i niemodyfikowalnych, które przyczyniają się do zwiększonego ryzyka kształtowania się uzależnień behawioralnych i od substancji psychoaktywnych.   Fundacja Nie Widać Po Mnie jest realizatorem projektu: „Ochrona i…

Teorie rozwoju człowieka

| Aktualności, Uzależnienia behawioralne | No Comments
O zadaniach rozwojowych jednostki w zakresie rozwoju sprawności motorycznych, poznawczych, emocjonalnych i społecznych według teorii Roberta Havighursta i Erika H. Eriksona oraz o kamieniach milowych w rozwoju dziecka. Fundacja Nie…

Specyficzne reguły, które określają kryzys dziecka – podstawowe błędy w komunikacji i emocje

| Aktualności, Uzależnienia behawioralne | No Comments
Wpływ relacji wewnątrzrodzinnych i sposoby funkcjonowania rodziny na umiejętności radzenia sobie z zaburzeniami emocjonalnymi w sytuacjach trudnych. Fundacja Nie Widać Po Mnie jest realizatorem projektu: „Ochrona i promocja zdrowia psychicznego’…

Rozwój poznawczy

| Aktualności, Uzależnienia behawioralne | No Comments
O różnicach pokoleniowych w rozwoju społecznym, emocjonalnym . Sposobach porozumiewania się i wzajemnych relacjach oraz budowaniu własnych norm społecznych – grupy rówieśnicze i ich wpływ na rozwój jednostki. Fundacja Nie…

Psychologiczne cechy osób korzystających z internetu w sposób nadmierny

| Aktualności, Uzależnienia behawioralne | No Comments
Opisane zostały charakterystyczne cechy, jakie występują u osób uzależnionych od Internetu. Ścieżki uzależnień. Fundacja Nie Widać Po Mnie jest realizatorem projektu: „Ochrona i promocja zdrowia psychicznego’ dotycząca psychoedukacji dzieci, młodzieży…

Psychologiczne cechy cyberprzestrzeni

| Aktualności, Uzależnienia behawioralne | No Comments
Charakterystyka cech występujących u osób uzależnionych od Internetu. Fundacja Nie Widać Po Mnie jest realizatorem projektu: „Ochrona i promocja zdrowia psychicznego’ dotycząca psychoedukacji dzieci, młodzieży oraz ich rodziców w zakresie…

Praca terapeutyczna z dzieckiem uzależnionym behawioralnie

| Aktualności, Uzależnienia behawioralne | No Comments
Sposoby pracy z dzieckiem uzależnionym behawioralnie przy ścisłym udziale rodzica, terapeuty, nauczyciela. Fundacja Nie Widać Po Mnie jest realizatorem projektu: „Ochrona i promocja zdrowia psychicznego’ dotycząca psychoedukacji dzieci, młodzieży oraz…

Obraz własnego JA w okresie dojrzewania

| Aktualności, Uzależnienia behawioralne | No Comments
O postrzeganiu siebie na płaszczyźnie rozwoju fizycznego, emocjonalnego i jego wpływ na budowanie poczucia własnej wartości. Fundacja Nie Widać Po Mnie jest realizatorem projektu: „Ochrona i promocja zdrowia psychicznego’ dotycząca…

Leczenie uzależnień

| Aktualności, Uzależnienia behawioralne | No Comments
O sposobach leczenia uzależnień i radzenia sobie z nimi. O konieczności współpracy wychowawcy, pedagoga, psychologa z rodziną dziecka uzależnionego.   Fundacja Nie Widać Po Mnie jest realizatorem projektu: „Ochrona i…

Klasyfikacja uzależnień

| Aktualności, Uzależnienia behawioralne | No Comments
Klasyfikacje uzależnień według DSM- V: I zaburzenia kliniczne II zaburzenia osobowościowe i rozwojowe III stany ogólnomedyczne IV problemy psychologiczno-środowiskowe V poziom przystosowania.   Fundacja Nie Widać Po Mnie jest realizatorem…

Interwencja kryzysowa

| Aktualności, Uzależnienia behawioralne | No Comments
Wskazówki dla całej rodziny jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Opisane zostały zjawiska występujące w tzw. „zdrowej” rodzinie. Fundacja Nie Widać Po Mnie jest realizatorem projektu: „Ochrona i promocja zdrowia…

Granice jako istotny element myślenia o uzależnieniu

| Aktualności, Uzależnienia behawioralne | No Comments
Rodzaje granic jakie występują w rodzinie począwszy od granic sztywnych, poprzez prawidłowe, elastyczne aż do zatartych. Opisane zostały sposoby dzięki, którym możemy rozpoznać u siebie samych, czy mamy kłopoty z…

Formy uzależnień

| Aktualności, Uzależnienia behawioralne | No Comments
Opisane zostały dwa podstawowe typy uzależnień: typ specyficzny i niespecyficzny oraz charakterystyczne zachowania dziecka nadużywającego telefon, komputer, Internet.   Fundacja Nie Widać Po Mnie jest realizatorem projektu: „Ochrona i promocja…

Dziecko doświadczające kryzysu

| Aktualności, Uzależnienia behawioralne | No Comments
Wpływ sytuacji rodzinnej, społecznej i ekonomicznej dziecka na jego rozwój i sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kryzysowych.   Fundacja Nie Widać Po Mnie jest realizatorem projektu: „Ochrona i promocja…

Dorastanie- jak to jest?

| Aktualności, Uzależnienia behawioralne | No Comments
Zapraszamy do zapoznania się z materiałem DORASTANIE. Opisane zostały zmiany w rozwoju fizycznym dziecka, jego osobowości poprzez zmiany w poglądach i relacjach społecznych. Fundacja Nie Widać Po Mnie jest realizatorem…

Zmiany emocjonalne w okresie dojrzewania

| Aktualności, Uzależnienia behawioralne | No Comments
O zmianach emocjonalnych i emocjach jakie towarzyszą dziecku w okresie dojrzewania. Obszary zmian i ich przejawy. Fundacja Nie Widać Po Mnie jest realizatorem projektu: „Ochrona i promocja zdrowia psychicznego’ dotycząca…

Czego potrzebują dzieci?

| Aktualności, Uzależnienia behawioralne | No Comments
O potrzebach dziecka, relacjach z rodzicami i środowiskiem rodzinnym w aspekcie poczucia jego bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania . Fundacja Nie Widać Po Mnie jest realizatorem projektu: „Ochrona i promocja zdrowia…

Czynniki rozwoju dziecka – wprowadzenie

| Aktualności, Uzależnienia behawioralne | No Comments
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dla rodziców, opiekunów i nauczycieli, czynniki rozwoju dziecka - wprowadzenie Znaczenie monitorowania okresu rozwojowego dziecka i okresu dorastania na jego funkcjonowanie w życiu dorosłym,…

Fundacja Nie Widać Po Mnie realizatorem projektu: ‘Ochrona i promocja zdrowia psychicznego’ dotycząca psychoedukacji dzieci, młodzieży oraz ich rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych

| Aktualności, Uzależnienia behawioralne | No Comments
W ramach postępowania konkursowego Fundacja Nie Widać Po Mnie została wybrana jednym z realizatorów projektu psychoedukacji dzieci i młodzieży oraz ich rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych. Projekt finansowany jest…