WSPARCIE DLA MEDYKA W(y)SPA – autorski projekt wsparcia pracowników ochrony zdrowia

Projekty, które prowadzi Fundacja są wielowymiarowe. Myślą przewodnią każdego z nich jest psychoedukacja i wsparcie jego odbiorców na polu zdrowia psychicznego.

Obecnie flagowym projektem jest W(y)SPA – autorski program wsparcia dla pracowników ochrony zdrowia.

Zdowie psychiczne pracowników medycznych to jedna z podstaw dobrze funkcjonującego systemu opieki zdrowotnej. Niestety w Polsce, po długim i wyczerpującym okresie pandemii, zdrowie pracowników służby zdrowia nie jest w najlepszej formie. Przewlekły stres, obciążenie obowiązkami i oczekiwaniami , przewlekłe zmęczenie to czynniki, które nieuchronnie prowadzą do wypalenia zawodowego. A to obniża poziom wykonywanych obowiązków jak i dobrostanu każdego pracownika służby zdrowia.

Cele projektu:

  • Identyfikacja problemów z zakresu zdrowia psychicznego pracowników służby zdrowia
  • Przeprowadzenie ogólnopolskiego badania wśród pracowników medycznych różnego szczebla na temat ich samopoczucia oraz określenie ryzyka wypalenia zawodowego i jego wpływu na system opieki zdrowotnej
  • Zapewnienie indywidualnej pomocy psychologicznej dla pracowników różnych szczebli służby zdrowia
  • Kampania edukacyjna na temat dobrostanu psychicznego i zaburzeń psychicznych wśród kadry medycznej
  • Powstrzymanie zjawiska wypalenia zawodowego wśród kadry medycznej (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych)

Fundacja Nie widać Po Mnie na nadchodzący rok planuje projekty skierowane do nauczycieli, rodziców oraz seniorów. Tematem każdego z nich będzie profilaktyka zdrowia psychicznego.