Skip to main content

W dniu 19.05.2022r. swoją działalność oficjalnie inauguruje Fundacja NIE WIDAĆ PO MNIE.

Założycielem i prezesem Fundacji jest Urszula Szybowicz – Dyrektor Operacyjna Polskiej Federacji Szpitali i Wiceprezes Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia. Dyrektor Zarządzającą Fundacji Nie Widać Po Mnie została Katarzyna Binkiewicz.

 

„Od początku realizacji idei zależało nam na skupianiu wokół Fundacji specjalistów, ekspertów i mentorów dla propagowania zmian w podejściu do promocji i dbania o zdrowie psychiczne. Radę Naukową Fundacji tworzą specjaliści z zakresu psychiatrii i psychologii dziecięcej i osób dorosłych, szkoleniowcy, osoby pracujące w środowisku ochrony zdrowia. Przewodniczącą Rady Naukowej Fundacji jest prof. Ewa Mojs, Przewodniczącym Rady Fundacji jest prof. Jarosław J. Fedorowski. To się udało, mamy rewelacyjny unikatowy na skale kraju zespół specjalistów, z którymi opracowaliśmy autorskie programy edukacyjne, warsztaty i szkolenia.” – mówi Urszula Szybowicz, Założycielka i Prezes Fundacji.

Koncepcja powstania Fundacji NWPM zrodziła się z potrzeby oswajania, edukowania i przełamywania tabu dotyczącego chorób, których NIE WIDAĆ. Celem Fundacji jest budowanie świadomości z zakresu zdrowia publicznego ze szczególnym akcentem na zdrowie psychiczne i zaburzenia psychospołeczne wśród Polaków – zarówno dorosłych, jak i dzieci i młodzieży, a także wspieranie rodziców, placówek oświatowych i ochrony zdrowia i budowanie świadomości z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Fundacja obejmuje także swoim wsparciem personel medyczny, organizuje szkolenia z zakresu zarządzania stresem, wypalenia zawodowego, mobbingu czy komunikacji interpersonalnej.

Fundacja Nie Widać Po Mnie oficjalnie inauguruje swoją działalność 19.05.2022r, organizując w Sopocie konferencję pod hasłem:

 

 

„Czy pandemia COVID-19 nas zmieniła?

Aspekty psychiczne sytuacji kryzysowych.”

 

 

 

 

Podczas konferencji wystąpią wybitni specjaliści – przedstawiciele środowiska medycznego i naukowego, a także reprezentanci najważniejszych instytucji i ośrodków zajmujących się rozwojem kapitału ludzkiego ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego.  Wśród gości specjalnych m.in.: prof. Jarosław J.Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali, prof. Ewa Mojs, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, prof. Beata Buchelt, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Ronald Lavatar, CEO International Hospital Federation.

Program konferencji skupia się wokół interdyscyplinarnej dyskusji na temat wpływu pandemii na zdrowie psychiczne – zarówno dzieci jak i dorosłych. Ze szczególną uwagą przyjrzymy się sektorowi ochrony zdrowia – jako, że pozostaje on jednym z głównych obszarów działań Fundacji NWPM.

Udział w konferencji on-line jest bezpłatny.

Rejestracja na wydarzenie otwarta jest do 18.05.2022r.

Zapraszamy do zapisów poprzez formularz: https://forms.gle/stavqX3cmQz263q69

www.niewidacpomnie.org

Skip to content