Skip to main content

W(y)SPA – program wsparcia dla pracowników ochrony zdrowia to autorski projekt Fundacji Nie Widać Po Mnie.

Osoby pracujące w zawodach związanych bezpośrednio z ratowaniem życia szczególnie narażone są na doświadczanie wysokiego poziomu stresu i przewlekłego zmęczenia, a w konsekwencji nierzadko wypalenia zawodowego. Przewlekły stres wpływa na zdolności poznawcze, poziom percepcji, może być także czynnikiem rozwoju wielu chorób o podłożu psychicznym, somatycznym i psychosomatycznym. 

Pandemia COVID-19 wpłynęła na obniżenie dobrostanu ludzi na całym świecie. Jedną z z najczęściej badanych i najliczniejszą grupą jest właśnie personel medyczny. Opublikowane międzynarodowe dane wskazują niezbicie, ze stan zdrowia pracowników medycznych jest w istotny sposób naruszony z powodu pandemii COVID-19.  Większość przeprowadzonych w czasie pandemii badań wskazuje, że poziom lęku, depresji i stresu jest istotnie wyższy u pracowników medycznych. Skutki osobiste, społeczne i ekonomiczne zarówno krótko, jak i długoterminowe mogą być ogromne, dlatego też niezbędne jest szybkie wdrożenie oddziaływań terapeutycznych. 

Wiemy jednak, że pandemia jedynie uwypukliła i wzmocniła problem, który istniał już od dawna. 

 

PRACOWNICY OCHRONY ZDROWIA POTRZEBUJĄ WSPARCIA

 

W świetle powyższych ustaleń, ochronę zdrowia psychicznego należy traktować jako jedną z najważniejszych kwestii zdrowia publicznego. Zważywszy na rosnące z roku na rok statystki dotyczące chorób psychicznych – należy te kwestie traktować priorytetowo. 

Właśnie na tym fundamencie zrodził się pomysł projektu W(y)SPA. Celem projektu jest zapewnienie pracownikom podmiotów leczniczych dostępu do wykwalifikowanej kadry specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego. Zadbanie o kondycję psychiczną i wsparcie pracowników ochrony zdrowia jest fundamentem dobrze działającego systemu ochrony zdrowia.  

W(y)SPA to platforma umożliwiająca konsultacje ze specjalistami za pośrednictwem videokonsultacji, konsultacji telefonicznej, a także czatu. Dodatkowo platforma daje dostęp do grupy wsparcia, a także webinarów, szkoleń, których tematyka dotyczy przede wszystkim wzmacniania zasobów, promocji zdrowia psychicznego i rozwoju kompetencji zawodowych. 

 

Aktualnie autorski projekt Fundacji Nie Widać Po Mnie jest w trakcie pilotażu w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.

 

Partnerem projektu jest Takes Care.

 

Skip to content