Skip to main content

W ramach postępowania konkursowego Fundacja Nie Widać Po Mnie została wybrana jednym z realizatorów projektu psychoedukacji dzieci i młodzieży oraz ich rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych. Projekt finansowany jest ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. 

Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym jest bardzo istotne od najmłodszych lat. Ilość wykrywanych uzależnień wzrosła znacząco w okresie pandemii. Związane to było m.in. z ograniczeniem kontaktów osobistych uczniów, koniecznością pozostawania w izolacji i pracy zdalnej. Projekt dedykowany jest uczniom klas 6-8 ze względu na korzystanie z wielu urządzeń elektronicznych (smartfony, komputery, tablety) oraz dużej biegłości dzieci w obsługiwaniu zarówno komunikatorów internetowych, gier, platform multimedialnych.

Okres nastoletni to także wzrost częstości kształtowania się uzależnień, uzależnienia behawioralne stają się bramą do kolejnych uzależnień, także od substancji psychoaktywnych – w tym nikotyny, alkoholu. Projekt dedykowany uczniom klas 6-8 i ich rodzicom, a także nauczycielom.

Celem działań podjętych w ramach profilaktyki uzależnień behawioralnych jest promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, edukacja w zakresie wartościowych form spędzania czasu wolnego, nauka pracy z emocjami oraz edukacja rodziców w zakresie rozpoznawania pierwszych sygnałów ostrzegawczych świadczących o tym, że dziecko traci kontrolę nad zachowaniem i wykonywaniem określonej czynności.

Sposób spędzania wolnego czasu – surfowanie w sieci, gra na komputerze czy nadmierne korzystanie z portali społecznościowych, może być potencjalnym zagrożeniem, które pojawia się u dzieci i młodzieży z predyspozycjami i cechami, które powodują, że są one bardziej narażone na pojawienie się uzależnienia. Dzięki opracowanym scenariuszom zajęć i materiałom edukacyjnym wskazujemy, jak rozpoznać objawy uzależnień behawioralnych, dlaczego jesteśmy na nie podatni, jak przeciwdziałać negatywnym skutkom i zapobiegać nawrotom uzależnień w przyszłości.

Konkurs był ogłoszony w ramach zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego w 2022 r.
Partnerem Projektu jest Centrum CBT oraz Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej UMP.

 

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Skip to content