Skip to main content

14 września w Warszawie odbyła się konferencja prasowa dotycząca zdrowia psychicznego polskich medyków, wypalenia zawodowego wśród przedstawicieli służby zdrowia oraz konieczności zwiększenia i ułatwienia dostępności do pomocy psychologicznej dla tej grupy zawodowej.

Inicjatorem spotkania była Fundacja Nie Widać po Mnie oraz Naczelna Izba Lekarska, a udział w niej wzięli przedstawiciele polskiej służby zdrowia: dr Magda Flaga-Łuczkiewicz pełnomocnik NIL ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów, prof. Ewa Mojs – Przewodnicząca Rady Naukowej Fundacji, prof. Zbigniew Włodarczyk – kierownik Kliniki Transplantologii SU nr.1 w Bydgoszczy, dr Anna Kaźmierczak-Mytkowska – psycholog kliniczna, dr Katarzyna Kamińska- dyrektor medyczna Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Maciej Malenda-współzałożyciel Doctor.One.

  

Zdrowie psychicznego personelu medycznego – problem coraz bardziej naglący

Wypalenie zawodowe to problem, który coraz częściej dotyka pracowników polskiej służby zdrowia. Według przeprowadzonych przez Fundację Nie Widać po Mnie badań wynika, że 30 procent  lekarzy w Polsce cierpi na zaburzenia depresyjne lub lękowe, przewlekły stres, który wpływa na zdolności poznawcze i poziom percepcji, a także zdrowie fizyczne. Wielu wstydzi się do tego przyznać, bagatelizuje problem i nie szuka pomocy. W konsekwencji często prowadzi to do wypalenia zawodowego, a tym samym do obniżenia jakości pracy i indywidualnego dobrostanu psychicznego pracowników ochrony zdrowia.

– Z naszych badań wynika, że polscy medycy troszczą się o zdrowie pacjentów, ale zapominają o swoim. Przeprowadziliśmy szereg ankiet, zadaliśmy wiele pytań i okazuje się, że problem wypalenia zawodowego wśród personelu medycznego: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, personelu pomocniczego jest ogromy. Jednocześnie obserwujemy ogromny dysonans między istotnością problematyki zdrowia psychicznego medyków i jednoczesną barierą środowiska przed korzystaniem ze wsparci psychologicznego czy psychiatrycznego – wyjaśnia Urszula Szybowicz, prezeska Fundacji Nie widać Po Mnie.         

Przewlekły stres w służbie zdrowia – zjawisko powszechne
Zdrowie psychiczne pracowników medycznych przez lata było marginalizowane i niezauważane, choć ta grupa zawodowa doświadcza zwiększonej ekspozycji na stres. W okresie pandemii COVID-19 problem ten znacznie się nasilił. Lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni  doświadczyli przeciążenia oraz traumatycznych sytuacji, które odcisnęły się na ich kondycji psychicznej.

– Z naszych badań wynika, że  personel medyczny częściej doświadcza objawów depresyjnych niż osoby niewykonujące zawodów medycznych. A czynnikiem, który znacznie wpłynął na pogorszenie się  zdrowia psychicznego personelu medycznego, przede wszystkim personelu pielęgniarskiego była pandemia COVID-19. Widzimy, że personel pielęgniarski wykazał największy odsetek stanów depresyjnych i lękowych – mówiła prof. Ewa Majos przewodnicząca Rady Naukowej Fundacji .

 

Pomoc psychologiczna dla służby zdrowia potrzebna od zaraz
Coraz więcej osób zatrudnionych w placówkach medycznych doświadcza zaburzeń lękowych, depresyjnych, obniżonego nastroju, chorób psychosomatycznych, zaburzeń snu, wielu też zaczyna nadużywać alkoholu. Jednocześnie wielu nie chce zaakceptować faktu potrzeby profesjonalnego wsparcia psychicznego, tłumacząc, że potrzebuje tylko urlopu czy dłuższego odpoczynku, a także trudnym dostępem do profesjonalnej pomocy psychologicznej specjalnie skrojonej na potrzeby tej grupy zawodowej.

– Bagatelizowany przez lata problem, stał się swoistym społecznym tabu, które jedynie umacnia istniejące w niektórych środowiskach przekonanie, że medyk musi być silny i sobie poradzi. Jako Fundacja dostrzegamy przed jak ogromnym wyzwaniem stoi dzisiaj ochrona zdrowia. Ochrona zdrowia, czyli ludzie. Przepracowani, zestresowani, wypaleni.  Nasi eksperci są zgodni, iż obszarem sprzyjającym zaniedbaniu zdrowia psychicznego pracowników medycznych jest także znikomy dostęp do pomocy psychologicznej, a także niskie finansowanie ochrony zdrowia psychicznego, co powinno być radykalnie zmienione w trybie natychmiastowym – wyjaśnia  prezeska Fundacji Urszula Szybowicz.

Problem wypalenia zawodowego sam nie zniknie
Rozwiązanie problemu wypalenia w służbie zdrowia staje się tematem, który musi być podejmowany często i szeroko. Edukacja i profilaktyka  na temat zapobiegania wypalenia zawodowego w ochronie zdrowia powinna być wdrażana wśród  kadry menadżerskiej, dyrektorów szpitali, pracowników medycznych każdego szczebla.  Bez specjalnie skrojonych programów edukacyjnych i łatwego dostępu do pomocy psychologicznej problem będzie się tylko pogłębiać. Zadbanie o kondycję psychiczną i wsparcie pracowników ochrony zdrowia jest fundamentem dobrze działającego systemu ochrony zdrowia.

 

W(y)SPA Wsparcie dla Medyka
Na gruncie tych problemów i widząc ogromnie ważny obszar do działania, Fundacja NWPM stworzyła projekt W(y)SPA Wsparcie dla Medyka. Celem projektu jest zapewnienie pracownikom podmiotów leczniczych dostępu do wykwalifikowanej kadry specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego. Każdy pracownik służby zdrowia może z niego skorzystać.

Skip to content