Skip to main content

Z wielką radości informujemy, iż Fundacja Nie Widać Po Mnie została wybrana jednym z realizatorów Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego na lata 2022-2024.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest drugą co do częstości występowania chorobą. Zaburzenia depresyjne dotyczą także dzieci i młodzieży.

Szczególnie niebezpiecznym jest okres adolescencji, w którym nierzadko pojawiają się także zachowania autodestrukcyjne czy samobójcze. Depresja dziecięca i młodzieńcza ma szeroką typologię objawów i niejednokrotnie przez otoczenie bywa błędnie interpretowana.

Po dzieciach także #niewidaćpomnie

Dlatego szczególnie ta grupa, ale także środowisko – rodzice, rodzina, pedagodzy potrzebują skutecznych rozwiązań i działań edukacyjnych i terapeutycznych. Etiologia zaburzeń depresyjnych dzieci i młodzieży jest wieloczynnikowy, należy jednak zauważyć, iż poza czynnikami konstytucjonalnymi i biologicznymi, ważne są także czynniki środowiskowe w tym także te dotyczące rodziny, jej organizacji, postaw rodzicielskich.

To, co jest podstawą skutecznych działań wsparciowych i psychoedukacyjnych, to przede wszystkim trafne i wczesne wykrywanie objawów, a także realizacja działań terapeutycznych i psychoedukacyjnych.

W ramach programu przeprowadzone zostaną:

  • Konsultacje ze specjalistami
  • Sesje terapeutyczne
  • Podsumowania terapii
  • Edukacja zdrowotna
  • Działania szkoleniowe dla kadry pedagogicznej
  • Badania przesiewowe w kierunku wykrycia depresji

Celem głównym programu jest zwiększenie liczby zidentyfikowanych podejrzeń przypadków zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży w wieku od 12. do 21. Roku życia mieszkających w województwie mazowieckim. Na realizację programu Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył 8 milionów złotych.

 

 

 

 

 

 

Projekt jest finansowany przez Województwo Mazowieckie

 

 

Skip to content