Skip to main content

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dla rodziców, opiekunów i nauczycieli, czynniki rozwoju dziecka – wprowadzenie

Znaczenie monitorowania okresu rozwojowego dziecka i okresu dorastania na jego funkcjonowanie w życiu dorosłym, radzenia sobie z trudnościami i problemami w życiu codziennym. Fundacja Nie Widać Po Mnie jest realizatorem projektu: „Ochrona i promocja zdrowia psychicznego’ dotycząca psychoedukacji dzieci, młodzieży oraz ich rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych” Partnerem Projektu jest Centrum CBT. Zadanie dofinansowane z środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Skip to content