Skip to main content

Wskazówki dla całej rodziny jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Opisane zostały zjawiska występujące w tzw. „zdrowej” rodzinie.

Fundacja Nie Widać Po Mnie jest realizatorem projektu: „Ochrona i promocja zdrowia psychicznego’ dotycząca psychoedukacji dzieci, młodzieży oraz ich rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych” Partnerem Projektu jest Centrum CBT. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Skip to content