Skip to main content

Klasyfikacje uzależnień według DSM- V:

I zaburzenia kliniczne
II zaburzenia osobowościowe i rozwojowe
III stany ogólnomedyczne
IV problemy psychologiczno-środowiskowe
V poziom przystosowania.

 

Fundacja Nie Widać Po Mnie jest realizatorem projektu: „Ochrona i promocja zdrowia psychicznego’ dotycząca psychoedukacji dzieci, młodzieży oraz ich rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych” Partnerem Projektu jest Centrum CBT. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Skip to content