Skip to main content

O sposobach leczenia uzależnień i radzenia sobie z nimi. O konieczności współpracy wychowawcy, pedagoga, psychologa z rodziną dziecka uzależnionego.

 

Fundacja Nie Widać Po Mnie jest realizatorem projektu: „Ochrona i promocja zdrowia psychicznego’ dotycząca psychoedukacji dzieci, młodzieży oraz ich rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych” Partnerem Projektu jest Centrum CBT. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Skip to content