Skip to main content

O różnicach pokoleniowych w rozwoju społecznym, emocjonalnym . Sposobach porozumiewania się i wzajemnych relacjach oraz budowaniu własnych norm społecznych – grupy rówieśnicze i ich wpływ na rozwój jednostki.

Fundacja Nie Widać Po Mnie jest realizatorem projektu: „Ochrona i promocja zdrowia psychicznego’ dotycząca psychoedukacji dzieci, młodzieży oraz ich rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych” Partnerem Projektu jest Centrum CBT. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Skip to content