Skip to main content

Wpływ relacji wewnątrzrodzinnych i sposoby funkcjonowania rodziny na umiejętności radzenia sobie z zaburzeniami emocjonalnymi w sytuacjach trudnych.

Fundacja Nie Widać Po Mnie jest realizatorem projektu: „Ochrona i promocja zdrowia psychicznego’ dotycząca psychoedukacji dzieci, młodzieży oraz ich rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych” Partnerem Projektu jest Centrum CBT. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Skip to content