Skip to main content

Projekt prowadzony był w szkołach od września do 15 grudnia 2022 r. W przedsięwzięcie finansowane z budżetu województwa mazowieckiego aktywnie włączyła się nasza Fundacja Nie Widać Po Mnie oraz Centrum CBT.

Rozmowy, wywiady i testy pokazały, jak istotną kwestią jest edukacja nie tylko dzieci, ale także dorosłych i rodziców w zakresie uzależnień behawioralnych. Dzisiaj przedstawiamy to, co udało nam się osiągnąć. 

Cele projektu

Nasza działalność skupiała się na trzech polach:

  • edukacji nastolatków, nauczycieli i rodziców w celu zwiększenia świadomości skali problemu, a także wiedzy o ośrodkach i formach pomocy;
  • nauki nastolatków praktycznych umiejętności radzenia sobie ze stresem bez ucieczki w zamienniki uzależniające;
  • wsparcia rodziców i nauczycieli w obszarze zdrowia psychicznego i zaburzeń behawioralnych młodzieży

Edukacja

Przygotowaliśmy szereg materiałów poradnikowych, których celem było:

  • przybliżenie przyczyn uzależnień behawioralnych;
  • uświadomienie skali problemu wśród nastolatków;
  • zwiększenie wiedzy o konsekwencjach uzależnień behawioralnych;
  • praktyczne porady, jak wychwycić delikatne symptomy nałogu u młodego człowieka.

W ich tworzeniu brali udział psycholodzy i eksperci Fundacji. Swoją wiedzą podzieliły się m.in. prof. Ewa Mojs oraz dr Maja Stanisławska-Kubiak.

Staraliśmy się wykorzystać różne narzędzia komunikacji, aby dotrzeć do jak największej liczby dorosłych oraz dzieci. Na początku przedsięwzięcia materiały dystrybuowane były w wybranych szkołach województwa mazowieckiego oraz online. Obecnie dostępne są bezpłatnie na stronie Fundacji.

W ramach programu opracowaliśmy:

Wyniki pretest i posttest przeprowadzone na uczestnikach pokazały wzrost wiedzy o minimum 50%.

Praktyczne umiejętności radzenia sobie ze stresem

Bezpośrednio dotarliśmy do czterech szkół z Warszawy i Siedlec, gdzie odbyliśmy 41 spotkań w klasach 6-8.

Na praktycznych warsztatach młodzież zdobyła nowe umiejętności z zakresu komunikacji z rówieśnikami, rodzicami i opiekunami.

Nastolatkowie także samodzielnie przygotowali scenki sytuacyjne. Odzwierciedlały one problemy, z którymi stykają się oni na co dzień. Dzięki odgrywaniu ich przy udziale specjalistów dzieci poznały sposoby radzenia sobie w chwilach stresowych i emocjonalnie trudnych. Wzmocniły umiejętność rozwiązywania problemów bez ucieczki w zamienniki  uzależniające takie jak internet, komputer, telefon, gry, a także substancje odurzające typu alkohol.

Sukces przedsięwzięcia obrazują wyniki testu z zakresu zdolności radzenia sobie z emocjami. Na początku projektu nastolatkowie średnio uzyskiwali 42 punkty, a po jego zakończeniu było to 91 punktów, co oznacza bardzo dobre zdolności radzenia sobie ze stresem i w sytuacjach trudnych emocjonalnie.

Wsparcie rodziców i nauczycieli

W ramach projektu dla nauczycieli przygotowaliśmy praktyczne skrypty lekcji wzmacniające ich umiejętności komunikacji z nastolatkami, Ich celem było także przekazanie wskazówek, jak uczyć młodych ludzi radzenia sobie ze stresem.

Ponadto rozdystrybuowaliśmy materiały poradnikowe i edukacyjne rodziców. Dzięki temu mieli oni możliwość zapoznania się z nimi online.

Wyniki testu, w którym wzięło udział 416 dorosłych, wykazały wzrost świadomości problemu uzależnień behawioralnych o minimum 50%.

Co więcej, działania prowadzone w ramach projektu doprowadziły do zwiększenia stopnia współpracy pomiędzy nauczycielami a rodzicami w zakresie udzielania wsparcia nastolatkom w środowisku domowym i szkolnym.

Wprawdzie projekt zakończył się 15 grudnia 2022 r., jednak wszystkie opracowane materiały są dostępne bezpłatnie na stronie naszej Fundacji Nie Widać Po Mnie oraz na naszym kanale YouTube, do których nieograniczony dostęp mają wszyscy zainteresowani.

Skip to content