Skip to main content

W ramach programu WySPA Wsparcie dla Medyka, Fundacja Nie Widać Po Mnie nawiązała ścisłą współpracę z Falck Medycyna — profesjonalną firmą świadczącą usługi medyczne. Jednym z głównych celów wspólnych działań jest zapewnienie pomocy i wsparcia ratownikom medycznym przez lekarzy psychiatrów i psychologów zaangażowanych w inicjatywę.

Wyzwania i problemy ratowników medycznych

Zgodnie z danymi Narodowego Funduszu Zdrowia z 1 kwietnia 2021 r. mieliśmy w Polsce 22 481 ratowników medycznych. Jest to niezwykle istotna grupa w ochronie zdrowia publicznego, głównie przez funkcje, jakie pełni ona w całym systemie.

 • Są to ludzie, którzy jako pierwsi stykają się z osobami chorymi.
 • Podejmują decyzje o zastosowaniu leków, czy środków zapobiegawczych.
 • Podejmują działania zmierzające do ratowania lub podtrzymania życia pacjenta.

Wszystkie te elementy wymagają od nich wiedzy, a także koncentracji, szybkości i gotowości do działania. Jeśli połączyć to z koniecznością empatii w stosunku do pacjentów i ich rodzin, łatwo zrozumieć, w jak wielkim napięciu i stresie żyją na co dzień ratownicy medyczni.

To tylko jedynie kropla w morzu problemów i wyzwań, z którymi się oni mierzą.

Czynniki stresogenne w zawodzie ratownika medycznego

List jest długa…

Wymienić tu można m.in.:

 • działanie pod wpływem silnych bodźców;
 • chroniczny stres;
 • nienormowany czas pracy;
 • zaburzenie rytmu biologicznego poprzez zmiany nocne;
 • zaburzenia rytmu snu, który jest ważnym czynnikiem stabilizującym emocje i zachowania;
 • kontakt z agresją pacjentów, ich rodzin i osób postronnych;
 • duży wysiłek fizyczny związany z działaniami zawodowymi.

Ponadto ratownicy medyczni muszą mierzyć się z wewnętrznymi problemami emocjonalnymi takimi jak:

 • poczucie bezradności w obliczu śmierci pacjentów;
 • osamotnienie;
 • złość i poczucie niesprawiedliwości w obliczu ogromu zniszczeń lub nieszczęścia ludzkiego w szczególności w miejscach katastrof i wypadków;
 • nadmierna empatia i współodczuwanie żałoby i żalu rodziny chorego lub zmarłego.

Najczęstsze zaburzenia wśród pracowników medycznych

Konsekwencją nagromadzenia stresorów są zaburzenia psychiczne ratowników medycznych.

Najczęściej jest to wypalenie zawodowe. Towarzyszą mu:

 • frustracja;
 • trudności z koncentracją;
 • wzrost ilości błędów;
 • absencja w pracy;
 • problemy rodzinne;

Wypalenie zawodowe ratowników medycznych to tylko jeden z problemów w tej grupie zawodowej.

Nie dysponujemy obecnie dokładnymi danymi, ale różne badania wskazują, że na stany lękowe może cierpieć nawet 22% przedstawicieli tej grupy zawodowej. Natomiast aż u 10% mogą pojawiać się epizody depresyjne lub objawy depresji.

Osoby wykonujące ten zawód znacznie częściej cierpią także na stres pourazowy.

Wszystkie te problemy wymagają pomocy specjalistów.

Dlatego zainicjowaliśmy program WySPA.

Dlatego nawiązaliśmy współpracę z firmą Falck Medycyna.

Dlatego dzięki naszej współpracy dotrzemy do 1700 przedstawicieli różnych grup zawodowych z sektora zdrowia publicznego, których zatrudnia przedsiębiorstwo.

Falck Medycyna — profesjonalny dostawca usług medycznych

Falck Medycyna jest to profesjonalny dostawca usług medycznych, specjalizujący się w transporcie międzyszpitalnym.

Posiada aż 54 lokalizacji w 12 województwach, co daje mu miano największej firmy transportu medycznego w Polsce. W swoich szeregach zatrudnia ok. 1700 pracowników, w tym lekarzy różnych specjalizacji. Jednak największą grupę stanowią ratownicy medyczni.

Firma jest zaufanym partnerem NFZ. Działa na podstawie umów z Funduszem, a jej działalność jest finansowana ze środków publicznych.

Falck Medycyna z troską i uwagą podchodzi do swoich pracowników, zdając sobie sprawę, że stanowią oni podstawę funkcjonowania przedsiębiorstwa i jakości świadczonych usług.

Dlatego duży nacisk kładzie na szkolenia.

Teraz, poza wiedzą, ma możliwość dostarczać im niezbędnego wsparcia psychicznego poprzez aktywne uczestnictwo w programie WySPA i stały dostęp do konsultacji z psychologami i psychiatrami.

 

Fundacja NWPM — skoncentrowana na wnętrzu

Powstaliśmy w 2020 r. Istotą naszej działalności jest odzieranie depresji i zaburzeń psychicznych ze stereotypowego myślenia, mitów i złych przekonań. Chcemy zwiększać świadomość społeczeństwa o chorobach i zaburzeniach na tle emocjonalnym i psychicznym.

Wiemy, że ich NIE WIDAĆ. Trawią chorych od środka. Rozwijają się niepostrzeżenie i po cichu.

Czasem powoli.

Czasem z większym impetem.

Poszerzając świadomość i wiedzę na ich temat, chcemy wzmóc czujność najbliższego otoczenia osób chorych i dać możliwość reakcji na alarmujące objawy i zachowania typowe dla zaburzeń psychicznych. Szybka interwencja może zapobiec nieszczęściu, a wczesna diagnostyka zwiększa szansę powodzenia procesu leczenia.

Do tej pory wdrożyliśmy trzy niezależne programy, dedykowane różnym grupom:

Programy te finansowane są ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Program WySPA to zupełnie oddzielny temat.

 

WySPA — Wsparcie dla zawodów medycznych

Inicjatywa powstała z myślą o dużej grupie personelu medycznego — nie tylko o ratownikach medycznych, ale też lekarzach i pielęgniarkach oraz innych zawodach związanych z sektorem ochrony zdrowia.

Program WySPA zakłada:

 • prowadzenie bezpłatnych webinariów dla przedstawicieli zawodów medycznych,
 • dostęp do materiałów edukacyjnych z zakresu zaburzeń psychicznych
 • stworzenie platformy dla pracowników medycznych, gdzie mają oni dostęp do lekarzy psychiatrów oraz psychologów.

Inicjatywa zdobyła uznanie międzynarodowej kapituły specjalistów branży medycznej, która przyznała jej nagrodę Bronze Winner International Hospital Awards 2022.

Wierzymy, że współpraca z firmą Falck Medycyna jest dopiero początkiem. Dotarcie do 1700 osób związanych ze służbą zdrowia pozwoli nam rozszerzyć wiedzę na temat naszej inicjatywy.

Wspólne działania będą zmierzać do promocji programu WySPA, aby mogło z niego skorzystać, jak najwięcej pracowników medycznych, którzy potrzebują realnego wsparcia i pomocy.

Dla ich i naszego wspólnego dobra. 

Skip to content