Skip to main content

Kolejna prestiżowa Kapituła doceniła pracę Fundacji NWPM. Za naszą działalność charytatywną w minionym roku otrzymaliśmy zaszczytne wyróżnienie w kategorii Lider Roku 2022 w Ochronie Zdrowia przyznawane przez Termedia oraz redakcje „Menedżera Zdrowia” i „Kuriera Medycznego”. Statuetkę podczas uroczystego spotkania odebrała dzisiaj Urszula Szybowicz — prezes Fundacji NWPM oraz prof.Ewa Mojs- Przewodnicząca Rady Naukowej Fundacji.

Wyróżnienie przyznane zostało za całokształt działalności Fundacji Nie Widać Po Mnie. Oceniała je Kapituła Rady Naukowej, a także specjaliści redakcji magazynów medycznych.

Cieszymy się, że praca, którą wykonujemy w Fundacji Nie Widać Po Mnie, po raz kolejny została dostrzeżona i doceniona — mówi Urszula Szybowicz, prezes. – Takie wyróżnienie pokazuje jeszcze dobitniej, że nasze wysiłki na polu psychoedukacji mają sens, a potrzeba zwiększania świadomości o chorobach i zaburzeniach psychicznych jest niezwykle silna. Nagroda daje nam wiatr w żagle. Jest kolejnym motorem dla dalszych działań.

Pracujemy w trudnych czasach i w trudnej bardzo materii. Wiedza o chorobach psychicznych nadal jest niewielka. Rodzice, nauczyciele kiedy spotykają dzieci z problemami często są bezradni, nie wiedzą co zrobić, czy korzystać z pomocy specjalistów czy też liczyć, że „samo przejdzie”. W Fundacji realizujemy projekty, które poszerzają wiedzę, pomagamy kierować dzieciaki do dobrych ośrodków terapeutycznych.Cieszę się,że temat zdrowia psychicznego został dostrzeżony jako ważny.- mówi prof.Ewa Mojs, Przewodnicząca Rady Naukowej Fundacji, psycholog kliniczna, Kierownik Katedry i Zakładu Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Miniony rok – 2022 – był dla Fundacji NWPM niezwykle intensywny.

  • Rozpoczęlismy realizacje Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodziezy w wieku 12-21lat, w którym przy współpracy z Centrum CBT w Warszawie oraz zapewniamy szybką diagnozę i pomoc psychologiczną dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych do 21 roku życia.
  • Wdrożyliśmy program psychoedukacji dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych z ich otoczenia w zakresie uzależnień behawioralnych.
  • Rozpoczęliśmy projekt Psychoedukacji osób starszych, w którym zwiększamy świadomość zaburzeń psychicznych po 50 rż.

Te trzy duże przedsięwzięcia finansowane są z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Ważnym punktem w naszej działalności był i jest nadal program WySPA skierowany do wszystkich grup pracowników sektora zdrowia publicznego. Zakłada on psychoedukację oraz realną pomoc dla medyków ze strony psychologów i psychiatrów dostępnych na dedykowanej platformie. Projekt ten zdobył Bronze Winner International Hospital Awards 2022 w kategorii innowacyjnych programów wsparcia zdrowia pracowników medycznych.

Wyróżnienie Termedia jest dla nas szczególnie ważne — mówi Urszula Szybowicz. – Kapituła doceniła bowiem całą działalność, cały wysiłek, który my i nasi eksperci  wkładamy w opracowywanie materiałów edukacyjnych, spotkań oraz w organizację warsztatów. Wierzymy, że edukacja na tym polu zwiększy możliwość diagnozy w ich początkowym stadium choroby.

Pragniemy podziękować Radzie Naukowej Fundacji, specjalistom w zakresie psychiatrii i psychologii, którzy aktywnie włączyli się w naszą działalność. Bez ich wiedzy, doświadczenia i zaangażowania sukces nie byłby możliwy.

Wydawnictwo Termedia

Medyczne, specjalistyczne wydawnictwo istnieje od 1993 r. Skupia się na wielopłaszczyznowej edukacji w zakresie zdrowia publicznego oraz osiągnięć medycyny. Dostarcza wiedzy z różnych dziedzin, przedstawiając ją w sposób zrozumiały dla każdego.

Wydawnictwo wydaje obecnie ok. 40 tytułów magazynów medycznych, a także książki o tematyce zdrowotnej.

Prowadzi również szeroką działalność edukacyjną. Organizuje kilkadziesiąt spotkań rocznie o charakterze krajowym i międzynarodowym. Szkoli lekarzy i managerów ochrony zdrowia.

Skip to content