Skip to main content

Statystyki są zatrważające. W 2021 r. Komenda Główna Policji zanotowała 1496 prób samobójczych dzieci i nastolatków. Od stycznia do października 2022 r. było to już 1715 przypadków. Chęć odebrania sobie życia jest jednym z ostatnich objawów depresji. Już wcześniej „wysyła” ona jednak sygnały, na które otoczenie powinno być wyczulone.

 

W dzisiejszym artykule:

 • Depresja wśród dzieci i młodzieży — alarmujące statystyki
 • Rodzaje depresji
 • Przyczyny obniżonego nastroju u najmłodszych
 • Objawy depresji u osób poniżej 18 rż.
 • Program Fundacji NWPM — szybka diagnoza i realna pomoc

Depresja dzieci i młodzieży — statystyki

Dane są rozbieżne. Według analizy UNICEF z 2021 r. u 10,8% dzieci w wieku 10-17 lat w Polsce występowały różne formy zaburzeń psychicznych. Było to łącznie 409 tys. osób.

Tymczasem Narodowy Fundusz Zdrowia podaje znacznie większą liczbę — ok. 630 tys. młodych ludzi w 2021 r. wymagało specjalistycznej opieki psychiatrycznej i psychologicznej.

Raport Rzecznika Praw Dziecka opublikowany w listopadzie 2021 r. wskazuje, że kilkanaście procent dzieci na różnych stopniach edukacji czuje silne niezadowolenie z życia.

Rozbieżności te są wynikiem niepełnego rozpoznania problemu. Jeszcze w połowie ubiegłego stulecia uważano, że depresja nie dotyka młodych, gdyż nie są oni w pełni rozwinięci emocjonalnie. Pojęcie depresji młodzieńczej pojawiło się dopiero w 1966 r.

Co więcej, jej objawy można łatwo pomylić z nastoletnim buntem, ze zmianami hormonalnymi i emocjonalnymi.

Łatwo więc przeoczyć początek choroby.

Rodzaje depresji u dzieci

Depresja u młodych ludzi czasami przebiega inaczej niż u osób dorosłych właśnie ze względu na nierozwiniętą stronę emocjonalną.

Może mieć też różne formy. Jacek Bomba wyróżnia:

 • depresję czystą — występuje tu spadek nastroju utrzymujący się dłuższy czas, towarzyszy mu obniżenie i spowolnienie zdolności ruchowych, a także lęk przed przyszłością;
 • depresję z rezygnacją — do powyższych objawów dołącza także poczucie braku sensu i obniżenie wyników w nauce; osoby cierpiące na ten rodzaj zaburzenia najczęściej próbują odebrać sobie życie;
 • depresję z niepokojem — dochodzi do wahań nastroju, pojawia się autodestrukcja i autoagresja;
 • depresję hipochondryczną — obniżenie nastroju przejawia się w formie somatycznej.

Natomiast Antoni Kępiński dzieli chorobę na:

 • apatyczno-abuliczną – brak umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych i rezygnacja z prób rozwiązywania problemów; młodzi ludzie tracą chęć do nauki, przestają dbać o wygląd;
 • buntowniczą – wyrażanie sprzeciwu i gniewu wobec otoczenia, norm i wymagań im stawianych; czasem przybiera formę autoagresji i prób samobójczych;
 • rezygnacyjną – nastolatki widzą swoją przyszłość jako nudną i przeciętną; charakteryzuje ich brak wiary w siebie i swoje możliwości;
 • labilną – często pojawiają się krótkotrwałe epizody depresyjne, które wpływają na funkcjonowanie nastolatka.

Ten podział pokazuje, z jak zawiłym i wielopłaszczyznowym zjawiskiem mamy do czynienia.

Nie zawsze zaburzenie prowadzi do prób samobójczych, ale przyczynia się do wycofania młodego człowieka z życia społecznego, pełnej izolacji i osamotnienia. Przekłada się to później na dorosłe życie.

Dlatego konieczna jest interwencja.

Jak najszybsza.

Przyczyny depresji wśród dzieci i młodzieży

Lekarze zgodnie twierdzą, że trudno mówić o jednym czynniku wywołującym chorobę. Zdarzają się sytuacje traumatyczne np. rozwód rodziców, czy śmierć jednego z opiekunów, które mogą jej sprzyjać. Jednak zazwyczaj towarzyszy im szereg innych faktorów.

Wyróżniamy kilka płaszczyzn, których nieprawidłowe funkcjonowanie zwiększa zagrożenie depresją w młodym wieku.

 • Czynniki biologiczne

Niektóre osoby są bardziej podatne genetycznie na zaburzenia psychiczne. Badania pokazują np. że ryzyko depresji u dziecka wzrasta aż o 50%, gdy choroba ta występowała u najbliższej osoby.

 • Dysfunkcyjna rodzina

Większe ryzyko depresji młodzieńczej występuje, gdy:

 • opiekun jest uzależniony od alkoholu lub środków psychotropowych,
 • tylko jeden rodzic podejmuje się wychowania dziecka;
 • występują zachowania agresywne i patologiczne ze strony dorosłych.
 • Relacje w rodzinie

Zaburzenia psychiczne u dzieci występują częściej, gdy rodzice nie poświęcają im uwagi, przez co czują się odtrącone.

Tracą poczucie wartości. Nie umieją też rozmawiać z opiekunami o problemach.

Depresja rozwija się po cichu. W zakamarkach duszy, by dojść do słowa w ostatnim momencie.

 • Relacje z otoczeniem

Nastolatkowie zazwyczaj odczuwają silną potrzebę akceptacji rówieśniczej. Jest ona często ważnym elementem kształtowania samooceny młodego człowieka. Gdy jej brakuje, nastolatek czuje się odrzucony.

Zamyka się w sobie.

Wycofuje się z życia społecznego.

Poczucie samotności i alienacji jest już prostą drogą do spadku nastroju, melancholii i utraty sensu życia.

 • Predyspozycje indywidualne

Jak widzisz, ta choroba ma różny przebieg.

Czasem zaskakujący.

Są jednak sygnały alarmowe, które możesz wychwycić.

Przyjrzyj się im…

Objawy u osób poniżej 18 rż.

U kilkulatków objawy zaburzeń są mniej zróżnicowane. Skupiają się głównie na sferze somatycznej. Zły nastrój i lęki ujawniają się bólami brzucha lub głowy, a także spadkiem apetytu. Zauważyć można również potrzebę izolacji od rówieśników, dążenie do samotności i spędzania czasu w domu. Następuje spowolnienie psychoruchowe.

W przypadku młodzieży choroba ma zupełnie inny przebieg.

Jest bardziej złożona.

Niejasna.

Różnorodna.

Depresja u nastolatka — objawy

Co więc powinno zaniepokoić rodziców i nauczycieli starszych dzieci?

Jednym z głównych objawów jest nagła zmiana w zachowaniu. Dominuje smutek, melancholia i apatia.

Jednak nie tylko.

Zdarza się również, że spokojny dotychczas nastolatek, wykazuje drażliwość, arogancję i kłótliwość. Przejawia agresję do otoczenia, nie respektuje ograniczeń. Buntuje się.

Młodzi ludzie dotknięci chorobą często tracą zainteresowanie wszystkim, co je otacza. Przestają się uczyć, co skutkuje pogorszeniem w nauce. Porzucają także hobby. Tracą poczucie sensu w samorozwoju.

Wagary są niemal codziennością. Jest to efektem nie tylko obniżonego zainteresowania nauką, brakiem koncentracji i nieprzygotowaniem do zajęć. To także chęć uniknięcia bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami.

U nastolatka cierpiącego na depresję zauważyć można bezsenność lub wzrost zapotrzebowania na sen. Często dochodzi do zachwiania rytmu dobowego.

Pojawia się krytyka swoich możliwości, wartości i wyglądu.

Pamiętajmy również, że depresja jest silnie skorelowana z uzależnieniami behawioralnymi takimi jak siecioholizm czy socjomania. Może do nich prowadzić lub też być ich efektem.

U chorych zauważyć można kłopoty z apetytem. Dzieci jedzą za mało lub — przeciwnie — dochodzi do napadów niekontrolowanego głodu. To z kolei wpędza je w poczucie winy i pogłębia niską samoocenę.

Depresja młodzieży i dzieci ma różne oblicza. Często nie kryją się oni za fasadą dobrego humoru i uśmiechu jak osoby dorosłe.

Jednak u nich także CHOROBY NIE WIDAĆ. Przyjmuje ona maskę buntu, zmian hormonalnych i budowania indywidualności.

Chcemy walczyć o dzieci i młodzież!

Dlatego…

Program Fundacji NWPM — szybka diagnoza i realna pomoc

Fundacja Nie Widać Po Mnie w partnerstwie z Centrum CBT realizuje “Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego na lata 2022–2024”. Projekt finansowany jest ze środków Województwa Mazowieckiego.

Aby zgłosić dziecko do programu i odbyć bezpłatną wizytę diagnostyczną, prosimy o kontakt pod numerem 22-2128112 lub mailowo: [email protected]

Skip to content