Skip to main content

Starzenie się jest powolnym, ale systematycznym i harmonijnym osłabianiem funkcji życiowych organizmu. Proces ten jest wielopłaszczyznowy i dotyka każdego. Jednak zastanawiające jest, że nie wszystkich w jednym czasie. Wpływ na to ma wiele czynników w tym m.in. uwarunkowania genetyczne, cechy osobowościowe, a także odpowiednia dieta i sposób życia.

Część fizycznych symptomów starzenia się nie da się przeoczyć. Gorszy słuch, wzrok, wolniejsze reakcji na bodźce, czy słabsza kondycja są pierwszymi sygnałami, że organizm wchodzi w kolejny etap życia. Niektóre objawy pojawiają się już po 40 rż. Mniej wydajnie pracują również narządy wewnętrzne, a obieg krwi zwalnia. To wiąże się z większym ryzykiem udaru i zawału.

Dochodzi także do istotnych zmian w sferze emocjonalnej i poznawczej. Osoby starsze są bardziej podatne na tzw. rozpraszacze. Nie są tak wielozadaniowe jak w okresie swojej największej aktywności. Inaczej funkcjonuje ich pamięć. Jednocześnie osą mniej podatne na silne emocje. Są bardziej zrównoważone i spokojne.

Coraz częściej u osób starszych diagnozowane są takie zaburzenia jak choroba Alzheimera i Parkinsona.

W ostatnich latach dołączyła do nich także depresja, która staje się poważnym problemem społecznym. Alarmujący jest fakt, że rośnie liczba prób samobójczych wśród osób po 50 rż. Około połowa z nich kończy się śmiercią.

Jesień życia może być jednak radosna. Może być doskonałym zwieńczeniem wielu lat aktywności. Ważne jest tylko baczne obserwowanie siebie i akceptacja wszystkich zachodzących zmian.

Zadanie dofinansowane z środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Skip to content