Skip to main content

Czy wiesz, jakie są objawy depresji dzieci i młodzieży? To nie tylko smutek, przygnębienie i złość. Depresja u dzieci i młodzieży może objawiać się różnie. Ale zawsze jest zagrożeniem dla dobrego funkcjonowania dziecka, a nawet jego życia z powodu często pojawiających się myśli samobójczych i niestety prób samobójczych.

 

Każda choroba ma swoje specyficzne objawy, po których można stwierdzić, co dolega choremu. Depresja jak każda inna choroba, też ma swoje objawy.

Depresję diagnozuje się, obserwując długo utrzymujące się: obniżenie nastroju, brak sił, obniżenie napędu, brak odczuwania przyjemności.

Depresja może objawiać się na różnych poziomach.

Na poziomie zachowania : dziecko skarży się na brak sił, spowolnienie lub pobudzenie, spadek ocen w szkole, problemy ze snem, wahania wagi spowodowane brakiem apetytu lub nadmiernym apetytem, spadek zainteresowania rzeczami, które były ważne, izolowanie się, wchodzenie w konflikty, próby samobójcze i inne nietypowe dla danego dziecka.

Na poziomie emocji: smutek, drażliwość, nerwowość, zniecierpliwnie, lek, poczucie winy, anhedonia, czyli brak odczuwania przyjemności, odczuwanie cierpienia, złości, niepokój, płaczliwość.

Na poziomie poznawczym: niska samoocena, zwątpienie we własne siły i możliwości, negatywny sposób myślenia, poczucie beznadziei i braku przyszłości, rozpamiętywanie porażek, negatywna ocena własnego wyglądu, myśli samobójcze, brak zaufania do siebie i własnych kompetencji szkolnych czy rówieśniczych,

Trzeba zwrócić uwagę, że chłopcy i dziewczynki chorują na depresję inaczej. Chłopcy są raczej impulsywni,  skonfliktowani ze światem, dominuje u nich drażliwość, złość, zniecierpliwienie. Natomiast dziewczynki są bardziej skoncentrowane na swoim cierpieniu,  niską samoocenę swojego wyglądu, stale rozpamiętują negatywny myśli i emocje.

Wiele osób objawy depresji można pomylić  z zachowaniami, które mogą pojawiać się w okresie dorastania. Jednak trzeba to różnicować i w momencie, kiedy pewne kluczowe objawy występują długo i nie ustępują, warto skonsultować dziecko u psychologa.

Biorąc pod uwagę częstotliwość zachorowań na depresję dzieci, a w szczególności nastolatków, warto trzymać rękę na pulsie.

Rodzicu,

Jeśli  powyższe objawy pojawiły się u Twojego dziecka, niepokoi Cię to nie zwlekaj i udaj się na konsultację do psychologa.

Jeśli zauważyłeś nietypowe zachowanie i zmianę w funkcjonowaniu dziecka i podejrzewasz występowanie u niego zaburzeń depresyjnych możesz zgłosić się na bezpłatną wizytę do psychologa i wykonanie testu diagnostycznego. Jeśli zajdzie potrzeba zostanie ono skierowane na wizytę psychoedukacyjną lub w przypadku stwierdzenia depresji zostanie objęte opieką psychoterapeutyczną (psychoterapia). Świadczenia prowadzone są w placówkach Centrum CBT na terenie Warszawy.  Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego” na lata 2022–2024 został przyjęty przez Zarząd Województwa Mazowieckiego dnia 17 maja 2022r. Pełna treść programu dostępna jest tutaj: https://mazovia.pl/pl/bip/zarzad/rejestr-uchwal-zarzadu/uchwala-76432222-zarzadu-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-2022-05-17.html

Aby zgłosić dziecko do projektu i odbyć bezpłatną wizytę diagnostyczną trzeba skontaktować się z placówką Centrum CBT pod numerem 22-2128112.

„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z Województwa Mazowieckiego” finansowany jest ze środków Województwa Mazowieckiego. 

Skip to content