Skip to main content

Edukacja i profilaktyka depresji dzieci i młodzieży z woj. lubuskiego

Od tego roku Fundacja Nie Widać Po Mnie aktywnie włącza się w program woj. lubuskiego, którego celem jest wielopłaszczyznowa pomoc dzieciom i nastolatkom zmagającym się z problemami psychicznymi. Naszym zadaniem będzie szeroko pojęta edukacja, która ma uświadomić najczęstsze wyzwania, z którymi musi się mierzyć współczesna młodzież, pokazać źródła problemów i sposoby radzenia sobie z nimi.

Działania Fundacji NWPM w Lubuskiem

Działania przeprowadzone będą w ramach projektu „Pozytywka” realizowanego przez Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze oraz Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. Nasza instytucja wygrała konkurs na aktywność edukacyjno-profilaktyczną.

Niezmiernie cieszymy się na tę współpracę — podkreśla Urszula Szybowicz, Prezes Fundacji Nie Widać Po Mnie. – Dzięki temu możemy dotrzeć do większej liczby młodych osób. Stykają się oni z problemami i wyzwaniami, z którymi ich rodzice i dziadkowie nie mieli do czynienia. To potęguje przepaść pokoleniową i utrudnia komunikację, która jest niezwykle istotna dla sfery emocjonalnej dorastających nastolatków. Naszymi działaniami chcemy uzmysłowić dzieciom, jakie zagrożenia na nie czekają i jakie są ich źródła. Chcemy je uczulić na symptomy zaburzeń, które zauważą u siebie lub u rówieśników. Wierzymy bowiem, że świadomość i zrozumienie jest kluczem do zmniejszenia groźnych zjawisk, jakimi są depresja, stany lękowe i zaburzenia typu uzależnienia behawioralne.

W ramach współpracy Fundacja NWPM przeprowadzi warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla:

  • dzieci szkół podstawowych w klasach VI-VIII;
  • młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.

W wskazanych przez organizatorów 41 placówkach edukacyjnych będziemy mówić o takich wyzwaniach jak:

  • uzależnienia behawioralne;
  • cyberprzemoc;
  • zaburzenia lękowe;
  • stany depresyjne.
  • i inne

Omówimy także sposoby radzenia sobie z własnymi emocjami i stresem. Będziemy mówić o kształtowaniu postaw prozdrowotnych, właściwym stylu życia i bezpiecznym budowaniu własnej tożsamości.

Dzieci zdobędą również wiedzą o formach pomocy, po które mogą sięgnąć, gdy czują, że oni lub koledzy ich potrzebują.

Fundacja NWPM dla dorosłych

Jednak zaburzenia psychiczne u osób nieletnich to zagadnienie wielopłaszczyznowe. Aby profilaktyka była skuteczna, większą świadomość muszą mieć także dorośli. Dlatego w ramach programu „Pozytywka” przeprowadzimy warsztaty dla rodziców dzieci szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Osobno przygotujemy też spotkania z nauczycielami, rodzicami i opiekunami dzieci z grup zwiększonego ryzyka, u których zauważono problemy. Niezależnie odbędą się warsztaty dla rodzin z problemami  społecznymi i zdrowotnymi.

Specjaliści zasiadający w Radzie Naukowej Fundacji pod przewodnictwem prof. Ewy Mojs opracują materiały edukacyjne dla dzieci, rodziców oraz nauczycieli. Będą one dostępne także po formalnym zakończeniu projektu.

Program społeczny „Pozytywka”

To wielopłaszczyznowe przedsięwzięcie realizowane od 2021 r. przez Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze oraz Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. Program przewidziany był na 2,5 roku. Jednak ze względu na duże zapotrzebowanie i efekty, jakie przyniosły dotychczasowe działania, inicjatywa została przedłużona do końca 2023 r.

Na tym etapie organizatorzy położyli nacisk na samą profilaktykę i edukację. Wynikiem tego jest współpraca z Fundacją Nie Widać Po Mnie.

 

Autor: Paweł Wańczko/Lubuskie.pl
Marszałek Elżbieta Anna Polak (po prawej)
oraz prezes Fundacja Nie Widać Po Mnie Urszula Szybowicz.

Skip to content