Skip to main content

Oto zawód niedoceniany przez społeczeństwo. Tymczasem ponad 70% diagnoz i decyzji o kierunku leczenia podejmowanych jest na podstawie wyników pracy diagnostów. To cisi bohaterowie. Działają “od zaplecza” – w maseczkach, rękawiczkach i w otoczeniu osiągnięć technologii. To cierpliwi i dociekliwi specjaliści. Dzisiaj, 27 maja 2023, świętujemy Międzynarodowy Dzień Diagnosty Laboratoryjnego. W tym dniu warto powiedzieć o nich coś więcej. 

Czym zajmuje się diagnosta laboratoryjny?

W społeczeństwie panuje mylne przekonanie, że badania laboratoryjne to jedynie profilaktyczne sprawdzenie parametrów krwi, moczu czy hormonów. Tymczasem to znacznie szerszy zakres zadań, często obciążonych dużym ryzykiem. Wśród dziedzin, które obejmuje diagnostyka laboratoryjna znajduje się bowiem także epidemiologia. To właśnie czterech ścianach laboratorium, wykrywane są choroby wirusowe takie jak m.ni.:

  • HPV,
  • HIV,
  • SARS COVID-19,
  • gruźlica,
  • sepsa,

Diagnostyka pełni także istotną rolę w toksykologii medycznej czy sądowej.  W laboratorium przeprowadza się też badania genetyczne niezbędne np. przy transfuzji krwi czy przeszczepach. Jego rola jest nadrzędna w określaniu charakteru nowotworów np. białaczki.

Szacuje się, że 70% decyzji medycznych lekarze prowadzący pacjentów podejmują na podstawie żmudnej pracy diagnostów.

Tymczasem niedocenienie zawodu i brak wiedzy na jego temat sprawia, że nadal zainteresowanie nim jest niewielkie. W Polsce, jak i na całym świecie brakuje diagnostów.

Ile jest diagnostów laboratoryjnych w Polsce?

Zgodnie z danymi GUS  w 2020 r.  w tym zawodzie pracowało zaledwie 17,1 tys. osób. Mimo wzrostu o 2,4% w stosunku do wcześniej badanego okresu, nadal jest ich za mało. Pamiętajmy, że obsługują oni ponad 37 mln osób i wszystkie jednostki medyczne – od NZOZ po szpitale.

Liczba diagnostów w Polsce GUS w 2020 r.

Blokadą dla młodych osób przed wyborem tego kierunku jest nie tylko niska znajomość specyfiki zawodu. Jest to także praca związana z większym ryzykiem, odpowiedzialnością wewnętrzną i co więcej – z ogromnym stresem i presją.

Jest to też zawód niedoceniany finansowo, co jest istotnym czynnikiem ograniczającym popularność takiej ścieżki kariery zawodowej.

 

Jak zostać diagnostą laboratoryjnym?

Praca otwarta jest dla magistrów studiów medycznych na kierunku analityka medyczna lub medycyna laboratoryjna.

Do zawodu także mogą wstąpić adepci z tytułem magistra z takich kierunków jak:

  • biologia,
  • biotechnologia,
  • chemia,
  • farmacja,

Warunkiem dla nich jest rozpoczęcie szkolenia specjalistycznego w dziedzinie analityki klinicznej, diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii lub toksykologii.

Jakie cechy są niezbędne w tym zawodzie?

Z pewnością diagnostą nie może być każdy. Poza odpowiednią wiedzą i wykształceniem kierunkowym niezwykle istotne są także cechy osobowościowe.

Dobry diagnosta jest dociekliwy i cierpliwy. Musi być także niezwykle dokładny. Otwarty umysł i sceptyczne podejście pozwala dostrzegać niejasności i drążyć w poszukiwaniu właściwych odpowiedzi. Ten zawód uczy też cierpliwości i systematyczności. To także praca dla tych, którzy nie lubią gwaru i kontaktu z innymi. W laboratorium pracuje się często w ciszy i skupieniu.

O tym wszystkim należy pamiętać, wybierając ten zawód.

27 maja 2023 Międzynarodowy Dzień Diagnosty Laboratoryjnego

Data nie jest przypadkowa. 27 maja to jeden z najważniejszych dni w genetyce. To tego dnia 1961 roku Heinrich J. Matthaei i Marshall Warren Nirenberg złamali kod DNA. Nic dziwnego, że ten przełomowy moment stał się inspiracja dla uczczenia pracy diagnostów – naszych cichych bohaterów.

Z okazji tego święta wszystkim Diagnostom składamy wyrazy wdzięczności i szacunku. Życzymy spokoju i cierpliwości. Satysfakcji i równowagi życiowej.

 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie-i-ochrona-zdrowia-w-2020-roku,1,11.html

Skip to content