Skip to main content

Aż 25% Polaków przynajmniej raz w życiu cierpi z powodu co najmniej jednej formy zaburzenia psychicznego. Większość nie zgłasza się lub nie otrzymuje fachowej opieki psychologicznej i psychiatrycznej. Czasem winny jest strach przed stygmatyzacją i odrzuceniem. Często jednak jest to wynik braku dostępności do szybkiej pomocy. O zdrowiu psychicznym Polaków oraz konieczności i kierunkach reformy usług medycznych w tym zakresie będzie toczyć się rozmowa podczas panelu dyskusyjnego otwierającego XI. Kongres “Szczyt Zdrowie” 2023. 

Zdrowie psychiczne Polaków w centrum uwagi panelistów

Tematowi przyglądać się będą specjaliści z dziedziny psychiatrii oraz interesariusze, których problem ten dotyka na różnych płaszczyznach. Otwartą dyskusję poprowadzi: prof. Mariusz Gujski, kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego WUM

 W rozmowę włączą się:

  • prof. Piotr Gałecki, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii
  • Waldemar Kraska, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
  • prof. Agata Szulc, kierownik Kliniki Psychiatrycznej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM
  • prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
  • prof. Marcin Wojnar, kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrycznej WUM

Weźmie w niej udział także Urszula Szybowicz, Prezes Fundacji NWPM.

Jesteśmy zaszczyceni, że możemy uczestniczyć w tegorocznym wydarzeniu – podkreśla Urszula Szybowicz. – Zaburzenia psychiczne to choroby, których nie widać, a problem przybiera już niepokojące rozmiary. Dlatego tak istotne jest, abyśmy mówili o nich głośno. W ten sposób pokażemy cierpiącym na depresję, stany lękowe, fobie czy nerwice, że nie są sami, a prośba o pomoc nie jest słabością. Ogromnych zmian wymaga również sam system. Cieszymy się, że możemy włączyć się w poszukiwanie właściwej drogi reformy.

XI. Kongres “Szczyt Zdrowie” 2023 – otwarta dyskusja na palące problemy w systemie opieki zdrowotnej

Kongres Szczyt Zdrowie już na stałe zapisał się na mapie istotnych wydarzeń branży medycznej.  

W tym roku, podobnie jak w poprzednich, nie zabraknie ważkich problemów, z którymi mierzy się obecnie służba medyczna i opieka zdrowotna. 

W kolejnych godzinach specjaliści i interesariusze rozmawiać będą między innymi o dostępności specjalistów i możliwościach terapii, w której głos zabierze m.in. Bartłomiej Chmielowiec – Rzecznik Praw Pacjenta. Osobna dyskusja poświęcona zostanie także leczeniu onkologicznemu i hematoonkologii, a także możliwości terapii osób cierpiących na rzadkie schorzenia. 

Na Kongresie nie zabraknie również ważnego tematu wyzwań organizacyjnych w dobie niedoborów kadrowych. Problem przepracowania medyków oraz wypalenia zawodowego wśród różnych grup pomocowych pojawia się coraz częściej na wydarzeniach branżowych, staje się bowiem coraz istotniejszym faktorem jakości i stanu krajowej służby zdrowia. 

W spotkaniach weźmie udział szerokie grono decydentów, ekspertów oraz liderów branży zdrowotnej, a forma otwartego dialogu da możliwość wielopłaszczyznowego omówienia zagadnień i wyzwań dzisiejszego systemu opieki medycznej. 

Spotkanie odbędzie się 13 czerwca 2023 i  będzie miało charakter hybrydowy. Udział w nim jest bezpłatny, a transmisję na żywo obejrzeć można na platformie medexpress.pl oraz szczytzdrowie.pl po wcześniejszej rejestracji. 

Fundacja NWPM ma zaszczyt objąć patronat nad XI. Kongresem Szczyt Zdrowia 2023.

Skip to content