Skip to main content

Seksualność towarzyszy nam od początku istnienia każdego z nas. Jest obecna już w życiu płodowym. Definiuje różnice płci, role w społeczeństwie i w grupie, a także ma silny wpływ na nasze zdrowie. Do tej pory był to temat tabu. Zwłaszcza pomiędzy rodzicami a dorastającymi nastolatkami. Chcemy zerwać zasłonę milczenia.

W naszej kulturze rozmowy o seksualności są rzadkie. Wynika to m.in. z postrzegania jej jedynie w aspekcie potrzeb fizycznych – pożądania i relacji seksualnych. Tymczasem jest to wielopłaszczyznowe zagadnienie, które obejmuje także sfery emocjonalne i psychiczne. 

Rozwój seksualny dotyczy nie tylko okresu dojrzewania. Proces kształtowania się seksualności zaczyna się już u płodu i trwa przez całe życie. Najsilniej zaznacza się u nastolatków, gdzie zmiany na płaszczyźnie hormonalnej, fizycznej i psychicznej widocznie zaznaczają różnice płciowe. Wówczas też młody człowiek nabiera indywidualności, wkracza w proces kształtowania siebie, poszukiwania własnej drogi. Oddziela się od rodziców.

Jest to też istotny czas kształtowania orientacji seksualnej. Dochodzi do identyfikacji siebie jako osoby:

  • heteroseksualnej,
  • homoseksualnej,
  • biseksualnej,
  • aseksualnej.

Wielopłaszczyznowość seksualności stała się tematem kolejnej naszej rozmowy w cyklu “Przerwa na emocje”. Gościnią była Zuza Muczko. Obok zagadnienia procesu rozwoju seksualności i orientacji seksualnej, poruszony został także trudny temat transpłciowości – czyli niezgodności pomiędzy wewnętrznym poczuciem przynależności płciowej a płcią przypisaną.

Istotną częścią rozmowy było także zagadnienie presji rówieśniczej w związku z koniecznością wchodzenia w relacje romantyczne czy też inicjacji seksualnej. Nasza gościnia tłumaczyła, jak nie ulegać naciskom i rywalizacji, które w kręgach nastolatków bywają powszechne

Do wysłuchania podcastów zapraszamy młodzież, a także ich rodziców i opiekunów. Liczymy, że spokojne spojrzenie naszej profesjonalistki pozwoli przybliżyć i lepiej zrozumieć seksualność.

Podcasty dostępne są na platformie Spotify oraz Apple Podcast.

 

Skip to content