Skip to main content

Z roku na rok drastycznie rośnie liczba prób odebrania sobie życia. Zgodnie z danymi Komendy Głównej Policji w 2022 r. było 14 520 zdarzeń suicydalnych, z których 5108 zakończyło się śmiercią. Rzadko jednak jest to wynik nagłej decyzji np. pod wpływem traumatycznych wydarzeń. 

Częściej natomiast jest to efekt 

  • długotrwałego cierpienia, 
  • pustki emocjonalnej, 
  • braku nadziei,
  • braku poczucia własnej wartości,
  • załamania. 

Ryzyko próby samobójczej jest większe w przypadku zaburzeń psychicznych typu depresja. To ona często stoi za chęcią zakończenia życia u dzieci i młodzieży oraz u osób starszych. 

Czasami, gdy jesteśmy świadkami takich decyzji, możemy, a nawet musimy im przeciwdziałać. Opracowano zasady pierwszej pomocy psychologicznej. Zebrano je w trzy grupy, określane mianem Triady Look, Listen & Link. 

LOOK, czy patrz:

W tej części należy być czujnym. Obserwując osobę w kryzysie emocjonalnym, należy w miarę możliwości ocenić zagrożenie. Trzeba też upewnić się, czy istnieje potrzeba udzielenia pomocy przedmedycznej. Ważnym elementem jest też zapewnienie podstawowych potrzeb takich jak jedzenie, picie, czy komfort termiczny. 

LISTEN, czyli słuchaj aktywnie:

W tej grupie działań znajduje się nawiązanie kontaktu z osobą potrzebującą pomocy. Przedstawienie się zmniejszy dystans. W miarę możliwości trzeba pozwolić osobie mówić – ale tylko tyle, na ile jest gotowa. Ważne też są słowa wsparcia i uspokojenia. Bez oceny i bez komentarzy. 

LINK , czyli połącz:

Staraj się połączyć osobę w sytuacji zagrożenia z innymi bliskimi lub z fachową pomocą psychologiczną lub psychiatryczną. Ważna jest też praktyczna pomoc np. w dotarciu do domu lub nawiązaniu kontaktu z rodziną i przyjaciółmi. 

Pamiętaj także, że jeśli istnieje podejrzenie próby samobójczej – Twój bliski lub kolega z pracy mówi o potrzebie takiego działania – masz możliwość (a nawet obowiązek) zgłosić to na numer alarmowy. Przewiduje to Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 o ochronie zdrowia psychicznego. 

Nie bój się działać. Życie to wartość największa. 

Przypominamy to w ten szczególny dzień.

Skip to content