Skip to main content

Według danych Ministerstwa Zdrowia co roku nie dochodzi do skutku nawet kilkanaście milionów wizyt, które wcześniej nie zostały odwołane. To ogromne obciążenie dla systemu ochrony zdrowia, który obecnie – w fazie transformacji – nadal jest nieefektywny. Nieodwoływanie wizyt i planowanych zabiegów blokuje innych przed otrzymaniem pomocy, a jednocześnie przyczynia się do wydłużenia czasu oczekiwania do lekarzy specjalistów.

Wkrótce, 28 września rozpoczyna się druga edycja ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej #ODWOŁUJĘ #NIEBLOKUJĘ, której celem jest budowanie świadomości społecznej w kwestii nieodwoływanych wizyt lekarskich oraz szerzenie wiedzy o konieczności takiego działania. Tylko w ten sposób może dojść do usprawnienia systemu opieki zdrowotnej.

Już pierwsza edycja inicjatywy przyniosła widoczne rezultaty. W instytucjach, które w zeszłym roku przyłączyły się do akcji, ilość nieodwoływanych wizyt spadła o kilkanaście procent, a w Centrum Medycznym CMP, które jest głównym organizatorem, współczynnik ten sięgnął 25% w skali roku.

Druga edycja kampanii zgromadziła wiele instytucji branżowych, stowarzyszeń lekarskich, towarzystw ubezpieczeniowych oraz instytucji propacjenckich.

Rozpocznie ją inauguracyjna konferencja zaplanowana na 28 września, w Centralnym Domy Technologii, przy ul. Kruczej 50 w Warszawie. Spotkanie będzie miało charakter edukacyjny, gdyż przewidziano 3 wystąpienia wraz z panelami dyskusyjnymi dotyczącymi omawianego zjawiska oraz technologii zarządzania wizytami.

Konferencja będzie również transmitowana online. Kwestionariusz zgłoszenia dostępny jest na stronie https://konferencja.odwolujenieblokuje.pl/. Zapraszamy gorąco do udziału w przedsięwzięciu.

Fundacja Nie Widać Po Mnie włączyła się w akcję jako jeden z patronów merytorycznych. Jako instytucja znająca problematykę funkcjonowania sektora zdrowia psychicznego, wiemy, jak ważnym elementem dla jego usprawnienia jest świadomość pacjentów oraz ich współpraca z systemem.

Transformacja ochrony zdrowia zależy bowiem od nas wszystkich.

Skip to content