Skip to main content

Ministerstwo Zdrowia realizuje Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej oraz studentów kierunków medycznych

 

Badanie przeprowadzane przez Fundację Nie Widać Po Mnie pokazuje, że wypalenie zawodowe to problem, który dotyka ponad 50% przedstawicieli grup zawodowych opieki zdrowotnej. Aż 75% onkologów m.in. z tego powodu myśli o zmianie profesji.

Jak rozpoznać wypalenie zawodowe?

Wiele, specjalistycznych definicji przypisuje mu 3 podstawowe elementy:

  • emocjonalne wyczerpanie — niechęć do pracy, brak zaangażowania, obojętność, poczucie pustki, brak energii i sił zarówno psychicznych, jak i fizycznych;
  • depersonalizację — objawiająca się negatywnymi uczuciami i postawami w stosunku do osób w relacji zawodowej, niechęć, obojętność, cynizm i pogarda skierowane w ich kierunku;
  • obniżone poczucie własnych dokonań zawodowych — w tym także utrata poczucia sensu, satysfakcji i sprawczości, a także głębokie rozczarowanie realiami zawodowymi w stosunku do oczekiwań z początku kariery.

Jeśli masz choć cień przypuszczenia, że problem może dotyczyć Ciebie, sięgnij po ten poradnik. Znajdziesz w nim:

  • charakterystykę wypalenia i jego źródeł,
  • opis wybranych modeli, które pokazują, jak przebiega cały proces utraty energii i satysfakcji z życia zawodowego,
  • porównanie go do depresji, zaburzeń pod postacią somatyczną czy lęku, co da Ci szersze spojrzenie na Twój problem,
  • wskazówki dotyczące ścieżki leczenia,
  • cenne rady, jak „oswoić” stres — główną przyczynę i źródło wypalenia zawodowego, by nie dopuścić do niego w przyszłości.

E-book powstał jako część „Programu wsparcia psychologicznego kadry medycznej”.

„Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej” finansowany jest  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Działania 7.1 Osi priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia.

Inicjatywa realizowana jest przez Falck Medycyna Sp. z o.o. oraz Fundację Nie Widać Po Mnie.

Skip to content