Skip to main content

Ministerstwo Zdrowia realizuje program wsparcia kadry medycznej i studentów kierunków medycznych

Zazwyczaj, gdy cierpi dusza, cierpi też ciało. Depresja, lęki czy fobie często mają odzwierciedlenie w dolegliwościach somatycznych i łatwo je ze sobą połączyć. Trudniej jest, gdy — z pozoru — w sferze emocjonalnej i psychicznej wszystko wydaje się w porządku, a tymczasem ciało daje kolejne sygnały, że coś jest nie tak. Dolegliwości fizjologiczne bez wyraźnego istnienia spadku nastroju i jednocześnie nie mające swoich źródeł w chorobach somatycznych mogą wydłużać właściwą diagnozę.

Tymczasem często są to zaburzenia pod postacią somatyczną, czyli problemy natury psychicznej, które ujawniają się w postaci:

  • bólu głowy,
  • nudności,
  • ucisku w klatce piersiowej i w jamie brzusznej,
  • silnego napięcia mięśni,
  • spadku libido i trudności z erekcją.

W tej grupie zaburzeń ICD-10 kwalifikuje również hipochondrię, zaburzenia autonomiczne pod postacią somatyczną oraz uporczywe bóle psychogenne. Część z nich (np. hipochondria) nadal jest wyśmiewanych, a stereotypizacja powoduje, że ich społeczny obraz jest mocno zniekształcony.

Wszystkie zaburzenia pod postacią somatyczną wiążą się bowiem z realnym bólem (mimo braku jego fizycznych źródeł), a także obawą o własne zdrowie. Do całej plejady dolegliwość dochodzi jeszcze frustracja, gdy wizyty u kolejnych lekarzy-specjalistów nie dają satysfakcjonującej (i właściwej) diagnozy.

Wizyta u psychiatry lub psychologa jest dla wielu medyków ostatecznością.

Tymczasem zaburzenia pod postacią somatyczną trzeba leczyć, gdyż w istotny sposób wpływają na funkcjonowanie medyków, jakość ich życia, a także sposób wykonywania obowiązków.

Przyjrzyj się więc tym objawom. Zobacz, jak problemy psychiczne potrafią się skrzętnie ukryć pod płaszczykiem dolegliwości somatycznych. E-book pt.: „Nerwice, somatyzacje, psychosomatyka” porusza zagadnienia, których w środowisku medycznym nie rozważa się w kategoriach problemów dotykających samej kadry, a jedynie ich interesariuszy, czyli pacjentów.

Warto wiedzieć więc więcej, by móc lepiej obserwować siebie. Dobra diagnoza i właściwe leczenie to antidotum, ale ważna jest także profilaktyka.

Poradnik powstał jako część inicjatywy pomocy kryzysowej dla przedstawicieli sektora opieki zdrowotnej.

„Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej” finansowany jest  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Działania 7.1 Osi priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia.

Głównym realizatorem zadań jest Falck Medycyna przy pomocy organizacyjnej i merytorycznej Fundacji Nie Widać Po Mnie.

Skip to content