Skip to main content

Ministerstwo Zdrowia realizuje program wsparcia kadry medycznej i studentów kierunków medycznych

Depresja jest najczęściej występującym zaburzeniem psychicznym w ogóle światowej populacji. Nie inaczej jest wśród przedstawicieli zawodów medycznych. Badania dotyczą głównie lekarzy, jednak wyniki można bez obaw odnieść do pozostałych zawodów sektora ochrony zdrowia ze względu na podobieństwo wyzwań i problemów. W największym stopniu dotyka ona młodszych przedstawicieli kadry — u ok. 38% praktykujących depresja pojawia się w I roku pracy, a aż 30% lekarzy doświadcza epizodów jeszcze na studiach.

Skąd takie statystyki?

Na ryzyko depresji wpływa wiele czynników. Nie bez znaczenia jest sam charakter studiów — wymagający, obciążony presją czasu i ilością wiedzy, a następnie zderzenie z realiami nieprzystającymi do idealistycznej wizji z czasów szkoły ponadpodstawowej, kiedy dokonywało się wyboru ścieżki zawodowej. W dużej mierze ryzyko zaburzeń psychicznych zwiększają też czynniki indywidualne

Medyków obciążają również:

 • praca w trudnych warunkach,
 • chroniczne napięcie,
 • obcowanie z chorobą i śmiercią,
 • nienormowany czas pracy,
 • poczucie odpowiedzialności,
 • poczucie winy i bezradności,
 • utrata kontroli nad własną ścieżką zawodową,
 • sytuacje traumatyczne.

Wielu cierpiących medyków nie zgłasza się po pomoc od razu. W ich przypadku wyjątkowo silnie działają:

 • lęk przed stygmatyzacją,
 • obawa przed utratą możliwości rozwoju kariery zawodowej,
 • strach przed ostracyzmem ze strony zarówno środowiska medycznego, jak i samych pacjentów,

Z pewnością sytuację przedstawicieli medycznych utrudniał brak wsparcia ze strony systemu, a także ograniczona dostępność specjalistów — psychiatrów i psychologów — w szczególności w mniejszych miejscowościach.

Wiele z tych blokad likwiduje trwający właśnie program pomocy psychologicznej dla pracowników ochrony zdrowia oraz studentów kierunków medycznych.

Depresja jest istotnym zagadnieniem, dlatego jej poświęciliśmy jeden z e-booków, przygotowanych w ramach modułu edukacyjnego.

Z poradnika dowiesz się m.in. o:

 • typowych i atypowych objawach choroby,
 • depresji wśród lekarzy — dlaczego obarczona jest ona większym ryzykiem samobójstw niż w ogóle populacji,
 • formach leczenia zaburzenia,
 • działaniu leków antydepresyjnych.

Dzięki temu łatwiej będzie Ci zauważyć jej pierwsze symptomy, a jeśli na nią cierpisz, poradnik da Ci niezbędną wiedzę wspomagającą w procesie leczenia.

Środki przyznane zostały przez Ministerstwo Zdrowia w ramach „Programu wsparcia psychologicznego kadry medycznej” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Działania 7.1 Osi priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia.

Głównym realizatorem zadań jest Falck Medycyna Sp.z o.o. W kwestiach organizacyjnych i merytorycznych pomocy udziela Fundacja Nie Widać Po Mnie przy wsparciu Rady Naukowej.

Skip to content