Skip to main content

Ministerstwo Zdrowia realizuje program wsparcia kadry medycznej i studentów kierunków medycznych

 

 

Lęk jest jednym z najpowszechniejszych objawów w psychiatrii. Pojawia się w większości zaburzeń i chorób psychicznych, a przede wszystkim stanowi centralny element zaburzeń nerwicowych.

Znacznie utrudnia on funkcjonowanie, wpływa na relacje prywatne i zawodowe, a w skrajnych przypadkach eliminuje cierpiące osoby z życia społecznego, zmuszając je do całkowitej alienacji.

Wśród zaburzeń wyróżniamy:

  • zespół lęku napadowego,
  • zespół lęku uogólnionego (GAD),
  • zaburzenia depresyjne i lękowe, w których obie jednostki chorobowe występują jednocześnie lub naprzemiennie, a żadna nie jest dominująca,

Zaburzenia lękowe często towarzyszą medykom. Ich nasilenie zauważalne było w okresie pandemii Covid-19. W grupie kadry ochrony zdrowia w Wuhanie aż 68% badanych miało objawy zaburzeń psychicznych — w tym silnego lęku.

Leczenie opiera się na farmakoterapii połączonej z psychoterapią. Może ono doprowadzić do całkowitego odzyskania zdrowia i dobrego samopoczucia.

W ramach “Programu wsparcia psychologicznego kadry medycznej” opracowany został poradnik, w którym przybliżamy kwestię leku.

  • Opisujemy rodzaje zaburzeń lękowych.
  • Pokazujemy, jakim chorobom towarzyszą.
  • Piszemy o tym, kiedy lęki wymagają leczenia.
  • Przybliżamy proces terapeutyczny.

Wszystko po to, aby przestał on być tematem tabu, Chcemy dać Ci narzędzie (wiedzę) do jego zauważenia, analizy swoich stanów emocjonalnych i odwagę do szukania pomocy.

E-book powstał jako część „Programu wsparcia psychologicznego kadry medycznej”. „Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej” finansowany jest  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Działania 7.1 Osi priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia.

Inicjatywa realizowana jest przez Falck Medycyna Sp. z o.o. oraz Fundację Nie Widać Po Mnie.

Skip to content