Skip to main content

Ministerstwo Zdrowia realizuje program wsparcia psychologicznego kadry medycznej i studentów kierunków medycznych.

 

Uzależnienia, obok depresji, to największy i najbardziej powszechny problem dotykający środowisko medyczne. Niektóre badania wskazują, że od alkoholu uzależnionych jest 18 tysięcy lekarzy. Wśród ratowników i ratowniczek medycznych ok. 8% spożywa napoje wyskokowe codziennie.

Chociaż alkohol jest substancją, od której uzależnionych jest najwięcej medyków,  to ze względu na łatwy dostęp do leków z grupy benzodiazepin, także i one stają się źródłem problemu. Co więcej, wśród anestezjologów i pracowników medycyny ratunkowej wysuwają się one na pierwszy plan.

Czynniki ryzyka uzależnienia są niemal identyczne jak w przypadku innych zaburzeń psychicznych. Ich nagromadzenie i intensywność są większe niż u ogółu społeczeństwa. Zalicza się do nich:

  • długi i wymagający poświęcenia okres kształcenia – silna presja, ciągłe napięcie, brak możliwości “odpuszczenia”,
  • trudne warunki pracy – zbyt duża liczba pacjentów, niedostosowane rozwiązania systemowe, nadgodziny, praca zmianowa,
  • poczucie odpowiedzialności za zdrowie i życie pacjentów,
  • przeciążenie obowiązkami zawodowymi,
  • problemy w relacjach prywatnych ze względu na pracę,
  • wypalenie zawodowe.

Czynnikiem ryzyka wystąpienia i rozwoju choroby jest też samo środowisko zawodowe medyków w tym:

  • fałszywa solidarność zawodowa, która rozumiana jest jako ukrywanie problemów z uzależnieniem kolegi/koleżanki;
  • postawa przełożonych, którzy skłonni są do tolerancji uzależnienia podwładnego ze względu na braki kadrowe,
  • łatwy dostęp do leków z grupy benzodiazepin i opiatów.

Uzależnienia od substancji (a także coraz częściej od czynności) to problem, którego nie powinno się dłużej “zamiatać pod dywan”. Konsekwencje odczuwa jednostka, jej otoczenie, ale też cały system opieki zdrowotnej. Dlatego w ramach modułu edukacyjnego “Programu wsparcia psychologicznego kadry medycznej” przygotowaliśmy poradnik na ten temat.

Znajdziesz w nim informacje nie tylko o źródłach problemu – te zna wielu, ale także o jego skali, co pozwoli Ci zrozumieć, że nie jesteś sam/sama. Przedstawimy też dokładne wyjaśnienie, czym różni się zażywanie ryzykowne, nadużywanie i uzależnienie.

Na końcu mamy też test AUDIT. Może być on dla Ciebie skutecznym narzędziem autoanalizy sytuacji i oceny, czy masz się już czym martwić, zgłosić po pomoc, czy wszystko jest OK.

 „Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej” finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Działania 7.1 Osi priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia.

Skip to content