Skip to main content

Ministerstwo Zdrowia realizuje program wsparcia psychologicznego kadry medycznej i studentów kierunków medycznych

Rezyliencja to pojęcie, z którym powinien zaprzyjaźnić się każdy medyk. Określa wzorzec zachowań w reakcji na trudności, wyzwania i przeciwności losu. Definiuje również umiejętność uczenia się na swoich doświadczeniach. Tym wszystkim przesiąknięty jest każdy dzień niemal wszystkich przedstawicieli zawodów sektora ochrony zdrowia.

 

Wzorzec to nie cechy indywidualne. To nie nasz charakter. To nie geny.

Na szczęście…

Są to umiejętności, które można wyćwiczyć.

 

Jeśli chcesz nauczyć się wzmacniać swoją rezyliencję, by w ten sposób działać profilaktycznie i chronić swoje swoje zdrowie psychiczne, koniecznie wysłuchaj kolejnego podcastu przygotowanego w ramach „Programu wsparcia psychologicznego kadry medycznej”.

 

Gościem jest Mateusz Banaszkiewicz, psycholog zdrowia z Uniwersytetu SWPS, który posiada szerokie doświadczenie w pracy z pracownikami ochrony zdrowia.

W rozmowie m.in. odpowiadamy na pytania:

  • czym jest odporność psychiczna,
  • dlaczego jest ona tak ważna w pracy medyka,
  • jakie są skuteczne metody zwiększania rezyliencji,
  • jaką rolę pełni rozwój środowisk wspierających w budowaniu odporności psychicznej,
  • jak medytacja wpływa na funkcjonowanie mózgu, odporność na obciążenia emocjonalne oraz na umiejętności adaptacyjne.

 

Dyskusja to zbiór praktycznych wskazówek, które pokazują drogę do rozwoju własnej odporności psychicznej. To ona w znaczącym stopniu zmniejszy w przyszłości ryzyko tak częstych zaburzeń jak depresja, uzależnienia, stany lękowe czy wypalenie zawodowe, które dotyka aż 50% medyków.

 

Posłuchaj merytorycznej dyskusji i przygotuj się na wyzwania dnia codziennego.

 

„Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej” finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Działania 7.1 Osi priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia.

Skip to content