Skip to main content

17 milionów nieodwołanych wizyt lekarskich. Tyle samo nieprzyjętych pacjentów, którym brak informacji o niestawieniu się uniemożliwił skorzystanie ze zwolnionego terminu. To jeden z czynników wpływających na czas oczekiwania na wizytę specjalistów. Wystarczy wspomnieć, że w latach 2012-2022 wydłużył się on w Polsce o blisko 50%. Takie dane padły na konferencji inagurującej II edycję kampanii #Odwołuję #NieBlokuję.

Niestawianie się na wizyty bez uprzedniej informacji w istotny sposób przekłada się na jakość świadczonych usług, płynność funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, zaburza jego wydajność, co finalnie przekłada się na bezpieczeństwo pacjentów.

Takie są konsekwencje jednego telefonu, a właściwie jego braku. Tymczasem tak niewiele trzeba, by tę sytuację uzdrowić. Przekonują o tym organizatorzy oraz partnerzy akcji #Odwołuję #NieBlokuję. Najważniejsza bowiem jest teraz edukacja, która uświadomi pacjentom skalę problemu, a także wzbudzi poczucie odpowiedzialności za siebie nawzajem.

Jednak na tym polu potrzebna jest współpraca wszystkich użytkowników systemu — lekarzy, placówek medycznych zarówno państwowych, jak i prywatnych. Rozwiązania technologiczne przypominające o planowanych wizytach i ułatwiające ich odwołanie to elementy, które powinny być niezwłocznie wdrożone w instytucjach świadczących usługi medyczne.

“Zachęcam do pewnego spojrzenia na model wizyty lekarskiej. Jest to forma umowy dwustronnej pomiędzy lekarzem a pacjentem. Lekarz zobowiązuje się do diagnostyki, leczenia, zachowania należytej staranności. Pacjent na tę wizytę musi przyjść, zgłosić się, przestrzegać zaleceń. Niedotrzymanie tej umowy przez którąś ze stron powoduje zaburzenie równowagi między popytem a podażą”. – obrazowo wyjaśnił Piotr Pawliszak, Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie podczas konferencji inauguracyjnej II edycji kampanii #Odwołuję #NieBlokuję.

Fundacja Nie Widać Po Mnie jest patronem merytorycznym przedsięwzięcia.

Przypominamy:

Inicjatorem kampanii edukacyjnej jest Centrum Medyczne CMP. W zeszłym roku odbiła się ona  szerokim echem wśród instytucji z sektora ochrony zdrowia. Miała też realne przełożenie na zmniejszenie ilości nieodwołanych wizyt w placówkach, które wówczas przyłączyły się do akcji. W tym roku kampania ruszyła z jeszcze większym rozmachem, a rozpoczęła ją konferencja inauguracyjna 28 września. Zachęcamy do jej obejrzenia. Wypowiedzi panelistów dostarczają wielu cennych danych, a statystyki i matematyka nie dają się oszukać.

Skip to content