Skip to main content

Już 7365 osób skorzystało z pomocy psychologicznej w ramach programu uruchomionego przez Ministerstwo Zdrowia. „Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej” finansowany przez Unię Europejską oferuje bezpłatne wizyty i konsultacje ze specjalistami z zakresu psychologii, psychologii klinicznej i psychoterapii, które dostępne są dla każdego przedstawiciela kadry medycznej i studentów studiów medycznych, na terenie całego kraju. Inną formą wsparcia są materiały dydaktyczne, poradniki, wywiady ze specjalistami zdrowia psychicznego, które są udostępnione na platformie dla zarejestrowanych użytkowników. Zarejestruj się na https://psychologdlamedyka.pl/

 

Już 7365 uprawionych osób (dane na dzień 27.11) skorzystało z pomocy psychologicznej
w ramach „Programu wsparcia psychologicznego kadry medycznej” finansowanego przez Unię Europejską. Analiza profili zawodowych osób, które skorzystały z konsultacji wskazuje, że 20% to lekarze, 18% studenci kierunków medycznych, 17% pielęgniarki, 15% ratownicy medyczni, 9% fizjoterapeuci, 6% położne, 5% farmaceuci, 3% lekarze dentyści, po 1% technicy farmacji, diagności laboratoryjni. Z konsultacji kryzowych w ramach programu można skorzystać do 14 grudnia.

 

Każdy pracownik medyczny, niezależnie od stażu i typu wykonywanego zawodu medycznego oraz studenci medycyny mogą bezpłatnie skorzystać m.in. z bezpośredniej pomocy w formie porad psychologicznych. Każdy potrzebujący ma prawo odbyć 4 spotkania indywidualne ze specjalistą z zakresu zdrowia psychicznego. W ramach programu pomocy udziela 100 specjalistów z zakresu:

  • psychologii,
  • psychologii klinicznej,
  • psychoterapii.

 

By skorzystać z pomocy w ramach programu konieczne jest uprzednie zarejestrowanie się na stronie https://psychologdlamedyka.pl/. Konsultacje są prowadzone w trybie zdalnym lub stacjonarnym. Bezpośrednie spotkania są dostępne w każdym mieście wojewódzkim. Mechanizm działania programu gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych pacjentów biorących udział w programie.

 

„Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej” przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Działania 7.1 Osi priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia.

 

Według dostępnych danych, w Polsce odnotowuje się większą liczbę przypadków śmiertelnych spowodowanych samobójstwami niż wypadkami drogowymi. Wiele osób odbiera sobie życie w efekcie choroby psychicznej. Niestety, nadal zbyt często otoczenie bagatelizuje takie zaburzenia, jak depresja, psychoza czy choroba afektywna dwubiegunowa, i odczuwamy lęk przed pójściem do psychologa czy psychiatry. Jeżeli zauważasz, że doświadczasz jakiegoś cierpienia lub trudno Ci czerpać satysfakcję z życia zarówno osobistego, jak i zawodowego potraktuj to jako sygnał, że dzieje się coś niepokojącego. Jeżeli taki stan się utrzymuje dłużej
i wpływa na twoje funkcjonowanie to znak, aby udać się do specjalisty.

 

Więcej informacji udzielają:

Urszula Szybowicz[email protected]

Skip to content