Skip to main content

Diagnoza cukrzycy typu I zmienia nie tylko organizację i sposób żywienia chorych. Wymaga zmiany całego stylu życia, zwiększenia aktywności fizycznej, stałej kontroli poziomu glikemii oraz przestrzegania przyjmowania dawek. Jednak fizyczne aspekty są tylko częściowym wyzwaniem dla młodych pacjentów. Inne zmagania – czasem trudniejsze – czekają ich na polu emocji i psychiki.

Z jakimi uczuciami najczęściej mierzą się dzieci i nastolatkowie chorujący na cukrzycę?

Może towarzyszyć im:

 • ciągły lęk przed skutkami choroby,
 • wstyd przed rówieśnikami,
 • obawa przed obwinianiem ich jako sprawców choroby,
 • poczucie winy,
 • strach przed stygmatyzacją ze strony rówieśników,
 • niska samoocena,
 • złość na rzeczywistość i bunt przeciwko chorobie.

W wieku nastoletnim dzieci szczególnie silnie odczuwają lęk przed stygmatyzacją. Ze strachu i wstydu często ukrywają chorobę przed otoczeniem rówieśniczym, co może w istotny sposób wpływać na błędy w procesie leczenia w tym:

 • brak wystarczającej kontroli poziomu cukru we krwi,
 • przyjmowanie dawek jedynie w toaletach, co utrudnia ich dawkowanie,
 • pomijanie zastrzyków,
 • czasem celowe nieprzyjmowanie insuliny w celu uniknięcia wzrostu wagi (to zachowanie w szczególności charakterystyczne jest dla dziewczyn chorych na cukrzycę typu I wchodzących w okres dojrzewania),
 • zaprzestanie aktywności fizycznej ze względu na chęć dostosowania się do grupy rówieśniczej.

Wszystkie te działania niosą ze sobą ryzyko poważnych konsekwencji zdrowotnych i zniszczenie efektów dotychczasowego procesu terapeutycznego.

Dlatego tak ważne jest budowanie właściwej postawy młodych pacjentów z cukrzycą opartej na akceptacji choroby i wysokim poczuciu własnej wartości.

Te zagadnienia poruszamy w kolejnym e-booku.

Poradnik: “Wyzwania dzieci z cukrzycą. Jak radzić sobie z lękiem i stygmatyzacją?” przygotowany przez dietetyk kliniczną, Agnieszkę Wałecką, jest zbiorem porad i wskazówek zarówno dla nieletnich pacjentów, jak i ich najbliższych. Autorka odpowiada m.in. na pytania:

 • jakie trudności mogą napotkać na swojej drodze dzieci i nastolatkowie walczący z chorobą,
 • jak radzić sobie z lękiem lub też z przykrym zjawiskiem izolacji ze strony rówieśnicze,
 • jak budować odporność psychiczną jako osoby zmagającej się z chorobą,
 • jak wspierać dziecko z cukrzycą w akceptacji i budowaniu poczucia własnej wartości.

To lektura obowiązkowa dla rodzin, które wspólnie układają życie z chorobą jednego z jej członków. Poradnik powstał w ramach projektu: “Psychoedukacja dzieci z cukrzycą typu I i ich rodzin”.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Skip to content