Skip to main content

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Tomasz Kopiec – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie oraz pełnomocnik Kanclerza Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ds. gospodarki senioralnej przyjął nasze zaproszenie do Rady Naukowej Fundacji Nie Widać Po Mnie. Jego wiedza z zakresu problematyki opieki osób w podeszłym wieku jest kluczowa dla realizacji naszej misji.

W ostatnim czasie zintensyfikowaliśmy działania dedykowane seniorom. Realizacja projektu “Psychoedukacja osób po 50 roku życia oraz ich rodzin” pokazała nam, jak ważnym i pilnym tematem jest zdrowie psychiczne osób starszych. Według badania PolSenior2, którym objęto 6 tys. osób po 60. roku życia , aż u 26% z nich występują objawy depresji. Jest to także grupa, w której najwięcej prób samobójczych kończy się śmiercią. Przeciętnie jest to 60%, zaś  u osób po 85. roku życia współczynnik ten wzrasta do 75%.

Z tych powodów zdecydowaliśmy się włączyć w kolejny projekt. Obejmuje on nie tylko edukację, ale także realną pomoc w kryzysie dla osób w wieku 60+. Jesteśmy jednym z realizatorów Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po 60. roku życia z województwa mazowieckiego na lata 2023-2025.

W planach mamy kolejne działania w kierunku osób starszych – zarówno w ramach szeroko pojętej edukacji, jak i interwencji kryzysowych. Społeczeństwo się starzeje. Dlatego kwestie dobrostanu psychicznego seniorów stały się kluczowe. Podejmowanie skutecznych inicjatyw może obniżyć prognozowaną tendencję wzrostową zaburzeń psychicznych obserwowanych w tej grupie wiekowej. Stanowi więc ważny element profilaktyki, w tym gerontologicznej.

Koncentrując się na działaniach skierowanych do osób starszych,  podjęliśmy w Fundacji decyzję o włączeniu do tej misji specjalistów z dziedziny opieki senioralnej. Doskonałym wyborem jest osoba Tomasza Kopca. Jego pozamedyczna wiedza połączona z blisko 20-letnim doświadczeniem w sektorze opieki zdrowotnej owocują holistycznym spojrzeniem na problemy i wyzwania branży w stosunku do osób starszych. Jesteśmy wdzięczni, że przyjął nasze zaproszenie i chce dzielić się z nami swoją wiedzą.

Cieszymy się na współpracę i witamy w ZESPOLE!

 

Tomasz Kobiec

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, pełnomocnik Kanclerza Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ds. rozwoju gospodarki senioralnej. Wykształcenie prawnicze i politologiczne. Absolwent zdrowia publicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i studiów Executive Master of Business Administration – Zarządzanie w ochronie zdrowia. Od ponad 20 lat związany z sektorem ochrony zdrowia. Wyspecjalizowany w procesach restrukturyzacji, optymalizacji oraz zarządzania zakładami opieki zdrowotnej. Odpowiedzialny za wdrożenie i nadzór procesów optymalizacji w kilkudziesięciu polskich szpitalach. Doświadczony w pozyskiwaniu wielomilionowych środków na restrukturyzacje publicznych placówek medycznych. Członek Zarządu Polskiej Federacji Szpitali. Panelista konferencji dedykowanych problematyce ochrony zdrowia i polityki senioralnej.

Skip to content