Skip to main content

Dokładnie 3 lata temu, 4 marca 2021 roku powołaliśmy do życia Fundację Nie Widać Po Mnie. Przyświecała nam wizja szerzenia wiedzy na temat chorób psychicznych i chęć niesienia pomocy osobom w kryzysie i ich rodzinom. Od 3 lat edukujemy, szkolimy i wyciągamy dłoń, organizując różne formy interwencji. Już zapowiadamy: Nie zamierzamy się zatrzymać!

– Fundacja powstała z myślą psychoedukacji w zakresie zaburzeń typu depresja, lęki, fobie, a także wypalenia zawodowego czy stresu – mówi Urszula Szybowicz, współzałożycielka organizacji. – Głęboko wierzymy, że głębsza wiedza i świadomość są ważnymi elementami profilaktyki zdrowia psychicznego. To one nakłaniają nas do uważnego obserwowania siebie i swoich najbliższych, by wychwycić kryzysy psychiczne już na wczesnym etapie. To zwiększa szansę na wyleczenie. Natomiast świadomość technik i metod dbania o siebie daje realne narzędzia zmniejszenia ryzyka wystąpienia zaburzeń.

Zaczęło się od edukacji. Jednak w trakcie trzech lat mocno zaangażowaliśmy się też w pomoc osobom w kryzysie, organizując interwencje i konsultacje psychologiczne dla różnych grup wiekowych.

W realizacji naszej misji pomaga nam silny zespół profesjonalistów: lekarzy, lekarzy psychiatrów. psychologów, psychoterapeutów, ekspertów w opiece senioralnej i w zakresie organizacji oraz funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Wszyscy tworzą Radę Naukową Fundacji, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Wspomagani jesteśmy przez prężny zespół do zadań specjalnych (administracyjnych, graficznych, marketingowych). Zaangażowanie, zmysł organizacji i umiejętności planowania naszych współpracowników sprawiają, że jesteśmy w stanie wdrożyć każdy pomysł, myśl i wizję.

To dzięki nim wszystkim:

  • opracowaliśmy ponad 80 ebooków skierowanych do różnych grup wiekowych i zawodowych,
  • przygotowaliśmy przewodnik dla osób kończących hospitalizację z powodu zaburzeń psychicznych,
  • nagraliśmy już blisko 40 webinariów, podcastów i wywiadów,
  • organizujemy spotkania i warsztaty dla dzieci i młodzieży, a także ich rodziców, opiekunów i nauczycieli,
  • szkolimy zespoły medyczne z zakresu zaburzeń psychicznych,
  • organizujemy grupy wsparcia dla osób po zakończonej hospitalizacji,
  • prowadzimy hotline – telefon dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym, pod którym dyżurują psychiatrzy, psychologowie i psychoterapeuci,
  • do tej pory pomogliśmy ponad 10 000 medykom w ramach autorskiego programu W(y)SPA.

To nasze cegiełki w budowaniu odporności i zdrowia psychicznego Polaków.

Dziękujemy wszystkim, którzy tak mocno angażują się w te projekty lub pojawili się wcześniej na naszej drodze, oferując pomoc, wsparcie i darząc zaufaniem. To dzięki Wam Fundacja dzisiaj jest właśnie w tym miejscu.

 

Skip to content