Skip to main content

Program „Ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji rodziców/opiekunów w zakresie rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży

 

Świat jest dla dzieci pełen wyzwań – obecnie innych niż we wcześniejszych pokoleniach. Rozwój technologiczny, dostęp do wirtualnej rzeczywistości, większa ilość bodźców (także negatywnych) – to tylko kilka z elementów rzeczywistości, która je otacza od najwcześniejszych lat. W tym natłoku zewnętrznych elementów u dzieci mogą pojawiać się problemy zarówno natury fizycznej, jak i psychicznej i emocjonalnej. Czasem jest to efekt genetyczny, czasem biologiczny, innym razem ogromny wpływ na ich wystąpienie ma świat zewnętrzny i najbliższe środowisko.

Na szczęście wiemy o nich coraz więcej, a szybka diagnoza może działać prewencyjnie i nie dopuścić do eskalacji zaburzeń.

Wczesne reagowanie na problemy dzieci i młodzieży stanowi kluczowy element w zapewnieniu im zdrowego rozwoju i dobrostanu. To nie tylko kwestia identyfikacji ewentualnych trudności czy wyzwań, z jakimi mogą się one borykać, ale także szybkiej, wszechstronnej i adekwatnej odpowiedzi na pojawiające się sygnały alarmowe.

Proces wczesnego reagowania obejmuje kilka etapów i angażuje zarówno zespół specjalistów, m.in.. pedagogów, socjologów, psychologów, laryngologów, neurologów (w zależności od charakterystyki zaburzeń w rozwoju dziecka) . Włącza także najbliższe osoby z otoczenia dziecka.

Etapy wczesnego reagowania:

 • diagnoza,
 • program terapeutyczny,
 • wsparcie rodziny, które musi istnieć przez cały proces reagowania,
 • monitorowanie i ocena postępów,
 • współpraca interdyscyplinarna.

Ten skomplikowany i trudny temat omówiliśmy szczegółowo w poradniku: “Wczesne reagowanie na problemy dzieci i młodzieży”, który przygotowany został w ramach projektu „Ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji rodziców/opiekunów w zakresie rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży”.

W tym obszernym opracowaniu znajdziesz także informacje, m.in. o:

 • strefie najbliższego rozwoju dziecka (SNR)
 • znaczeniu różnych sfer rozwoju kilkulatków,
 • wpływie środowiska na rozwój neurologiczny,
 • prawidłowych i nieprawidłowych postawach rodziców wobec potomków,
 • etapów dorastania,
 • form wsparcia dzieci i nastolatków.

Materiał edukacyjny przeznaczony jest nie tylko dla rodziców, których niepokoi zachowanie dziecka. To potężna dawka wiedzy dla każdego dorosłego, który chce zwiększać swoją wiedzę tego, jak postępować ze swoją pociechą zarówno w zakresie budowania relacji, jak i interwencji w chwilach kryzysu. Nauka nic nie kosztuje, gdyż ebook jest bezpłatny, a większa świadomość może uwrażliwić na sygnały alarmowe płynące ze strony kilkulatka lub nastolatka. Ta czujność pozwala działać prewencyjnie, a to najlepsza metoda zapobiegania eskalacji problemów.

Ebook dostępny jest bezpłatnie. Wystarczy kliknąć na poniższy link.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Skip to content