Skip to main content

Program „Ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji rodziców/opiekunów w zakresie rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży”  

 

Zgodnie z definicją encyklopedii PWN “krytyka [łac. critica < gr. kritikḗ (téchnē) to sztuka osądzania, rozstrzygania] jest to analiza i ocena pewnej dziedziny ludzkiej działalności i jej wytworów ze względu na określone wartości (poznawcze, etyczne, estetyczne, praktyczne).  

W procesie wychowawczym ma ona istotne znaczenie. Pomaga bowiem dziecku zrozumieć normy społeczne oraz postawy etyczne, określić katalog norm własnego zachowania i postępowania. Krytyka dorosłego odpowiednio przeprowadzona jest dla najmłodszych drogowskazem, a także przystosowuje go do życia w społeczeństwie i grupach rówieśniczych.   

Konstruktywna krytyka jest też istotna dla rozwoju dziecka. Buduje jego odporność psychiczną, tzw. rezylinecję, pewność siebie i umiejętność akceptacji błędów i ich naprawy. Uczy radzenia sobie z trudnościami.  

Jest jednak sztuką opartą na zrozumieniu, empatii, wsparciu i delikatności. To nie system nagród i kar. Nie krzyk i wywieranie presji. To szacunek, miłość i akceptacja błędów popełnianych przez młodsze i starsze dzieci. 

  • Jak mówić do dziecka, by nie czuło się przytłoczone i nieakceptowane? 
  • Kiedy i gdzie przeprowadzać trudne rozmowy? 
  • Czym jest “metoda kanapki”? 
  • Jakie są konsekwencje niewłaściwej krytyki? 

Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w ebooku: “Konstruktywna krytyka”. Nasza ekspertka – Marta Mikołajczuk, pedagog i psychoterapeutka, zawarła w nim cenne, praktyczne wskazówki, które pozwolą Ci opanować tę trudną sztukę.  

Materiał jest bezpłatny.  

Powstał w ramach projektu: „Ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji rodziców/opiekunów w zakresie rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży” 

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. 

Skip to content