Skip to main content

Program „Ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji rodziców/opiekunów w zakresie rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży”

Według definicji Głównego Urzędu Statystycznego rodzina to: dwie lub większa liczba osób, które są związane jako mąż i żona, wspólnie żyjący partnerzy (kohabitanci) – osoby płci przeciwnej lub jako rodzic i dziecko. Tak więc, rodzina obejmuje parę bez dzieci lub parę z jednym lub większą liczbą dzieci, albo też samotnego rodzica z jednym lub większą liczbą dzieci.

To byłoby na tyle, jeśli chodzi o suchą definicję. W rzeczywistości rodzina to cały system. Związek drobnych i większych zależności, relacji i stosunków tworzących gęstą sieć. Jeśli oplata się ona wokół miłości, wzajemnego wsparcia, pomocy i szacunku, jest silna, zdrowa i zapewnia doskonałe warunki najmłodszym członkom do wzrostu, kształtowania swojej osobowości i zdolności intrapersonalnych.  Daje im siłę na przyszłość i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych i trudnych.

To właśnie w domu rodzinnym, przez obserwację dorosłych, kształtują oni wzory i schematy swoich zachowań, uczą się nawiązywania relacji z innymi. To w niej rozwijają swoje umiejętności komunikacyjne.

To rodzice stanowią dla nich źródło wartości, kultury i religii.

Zdrowe relacje między domownikami są dla dziecka źródłem siły także w dorosłym życiu.

Taką samą moc mają jednak także więzy w rodzinach dysfunkcyjnych. Toksyczne relacje, konflikty, kłótnie i ciągłe napięcia pozbawiają kilkulatków poczucia bezpieczeństwa i stabilności. Często też nie dają przestrzeni na budowanie własnej indywidualności, zmuszając do dopasowywania się do wymogów dorosłych, które uważane są za nadrzędne i priorytetowe.

Ten trudny temat porusza Aleksandra Nowak, autorka naszego poradnika pt. “Siła więzi rodzinnych”. Pedagog i terapeutka przygotowała m.in. odpowiedzi na pytania:

  • czym są więzi rodzinne?
  • jaki wpływ mają one na wychowanie dziecka?
  • jak je budować i pielęgnować?
  • jak poprawić stosunki w rodzinie, gdy uległy one osłabieniu?

To poradnik nie tylko dla rodzica, ale dla każdego, kto chce budować zdrowe więzi w dorosłym życiu.

Materiał przygotowany został w ramach programu „Ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji rodziców/opiekunów w zakresie rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży”

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Skip to content