Skip to main content

19 maja w Hotelu Haffner odbyła się konferencja inauguracyjna Fundacji Nie Widać Po Mnie. Tematem Konferencji była kondycja psychiczna Polaków po pandemii COVID-19 i w obliczu kryzysu migracyjnego i wojny na Ukrainie. Bardzo istotnym obszarem refleksji było także wsparcie pracowników ochrony zdrowia.

Program konferencji tematycznie skupił się na dwóch obszarach. Pierwszym był niewątpliwie wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne – zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Prelekcje ekspertów bardzo boleśnie pozwoliły zobaczyć z jak istotnym kryzysem zdrowia mamy do czynienia i ile wyzwań stoi przed ochroną zdrowia.

Drugim obszarem, który poruszyli nasi eksperci było wsparcie i poszukiwanie rozwiązań dla wzmocnienia zespołów medycznych i niemedycznych pracujących w ochronie zdrowia.

Podczas konferencji mieliśmy także okazje, by przyjrzeć się narzędziom nowoczesnego HR, a także wyzwaniom jakie niesie ze sobą zarządzanie podmiotami ochrony zdrowia w dobie kryzysu.

Konferencja była okazją do zadumy, ale przede wszystkim do dyskusji o kondycji psychofizycznej Polaków. Z niezwykle owocnego – choć niejednokrotnie także gorzkiego w refleksjach, panelu eksperckiego, wyłania się kilka wniosków, którymi jako Fundacja, będziemy chcieli się zająć.

 1. Długotrwała izolacja, lęk, poczucie samotności związane z wybuchem pandemii COVID-19 istotnie wpłynęły na kondycje psychofizyczną Polaków – dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Pandemia wpłynęła także na nasze relacje; dotknęła całych systemów rodzinnych.
 3. Już dzisiaj możemy mówić o epidemii zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży, potrzebujemy programów profilaktycznych – także w zakresie śmierci samobójczych.
 4. Polska psychiatria potrzebuje gruntownych i zdecydowanych zmian.
 5. Kryzys migracyjny to także realne ryzyko pogorszenia sytuacji epidemiologicznej w Polsce.
 6. Pandemia przyniosła nam ważny zasób w postaci rozwoju telemedycyny.
 7. Brakuje nam odpowiednich systemów zarządzania personelem medycznym. Personel medyczny to pracownicy wiedzy, którzy potrzebują rozwijać swoje zasoby.
 8. Potrzebujemy nowych rozwiązań w zakresie motywowania i wspierania pracowników ochrony zdrowia.

 

Dziękujemy wszystkim naszym prelegentom:

 • prof. Ewie Mojs – będącej także Przewodniczącą Rady Naukowej Fundacji
 • dr Annie Kaźmierczak-Mytkowskiej
 • prof. Agnieszce Słopień
 • prof. Tomaszowi Wolańczykowi
 • prof. Zbigniewowi Żuberowi
 • prof. Magdalenie Krajewskiej-Włodarczyk
 • prof. Beacie Buchelt
 • prof. Henrykowi Mrukowi
 • dr Łukaszowi Jankowskiemu
 • p. Annie Panufnik-Onaszkiewicz
 • p. Halinie Sroczyńskiej
 • p. Michałowi Dybowskiemu

Dziękujemy wszystkim gościom i patronom naszej konferencji, prof. Jarosławowi J. Federowskiemu, p. Dominikowi Mazurowi i zespołowi Takes-Care, p. Joannie Szyman, p. Pawłowi Szeplewiczowi i p. Dorocie Wiśniewskiej, zespołowi CBT w Warszawie, marce La Vie Skin i Assistum Media. 

Dziękujemy tak licznie zgromadzonym w Sopocie i on-line słuchaczom.

Konferencja Inauguracyjna Fundacji Nie Widać Po mnie oficjalnie rozpoczyna działalność Fundacji. #niewidaćpomnie

Halina Sroczyńska

prof. Zbigniew Żuber

Dominik Mazur Takes-Care

dr Katarzyna Kamińska

Michał Dybowski

Katarzyna Binkiewicz i Urszula Szybowicz

Anna Panufnik-Onaszkiewicz

dr Anna Kaźmierczak-Mytkowska

prof. Agnieszka Słopień

prof. Henryk Mruk

prof. Jarosław J. Fedorowski

prof. Beata Buchelt

prof. Ewa Mojs

prof. Tomasz Wolańczyk

Urszula Szybowicz

prof. Magdalena Krajewska-Włodarczyk

dr Łukasz Jankowski

Skip to content