Skip to main content

Forum Ekonomiczne w Karpaczu to coroczne międzynarodowe spotkanie liderów świata polityki, biznesu, kultury i nauki. Na przestrzeni swojej trzydziestoletniej historii projekt, organizowany przez Instytut Studiów Wschodnich, ewoluował z małej konferencji w międzynarodową platformę wymiany idei.

XXXI edycja Forum rozpocznie się już niedługo, bo 6 września w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Obrady pod hasłem „Europa w obliczu nowych wyzwań” potrwają trzy dni.

W ciągu ostatnich dwóch lat, świat dotknęły silne wstrząsy na skutek epidemii Covid-19. Dzisiaj mierzymy się z jej gospodarczymi, i społecznymi skutkami. Okoliczności wojny w Ukrainie odsunęły jednak na dalszy plan kwestie związane z dystrybucją szczepionek, czy ujednoliceniem zasad certyfikacji.

Światowi decydenci z uwagą przyglądają się sytuacji we wschodniej części Europy, która w istotny sposób może wpłynąć na losy całego kontynentu. Atak Rosji na Ukrainę skłania zatem do zastanowienia się na działaniami, które należy podjąć w celu zapewnienia bezpieczeństwa krajom członkowskich UE.

W obliczu wojny i postępujących zmian klimatycznych kluczowe znaczenie ma temat dywersyfikacji źródeł energii. Na uwagę zasługuje unijny projekt „Fit for 55”, zakładający redukcję gazów cieplarnianych i osiągnięcie neutralności klimatycznej. Ambitne założenia pakietu, choć ważne z perspektywy przyszłych pokoleń, mogą jednak nieść za sobą niekorzystne skutki gospodarcze, polityczne oraz paradoksalnie środowiskowe.

Mnogość wyzwań, przed którymi stoi Wspólnota wymaga odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące zjednoczenia Europy, jej roli i miejsca na arenie międzynarodowej, oraz wspólnego kształtowania post-pandemicznego świata.

Tegoroczna edycja Forum Ekonomicznego to ponad trzysta debat z udziałem ponad 4 tys. gości. Na agendzie znajdzie się m.in. bezpieczeństwo, energetyka, czy polityka międzynarodowa, w szczególności Ukraina.

Skip to content